Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4628. (April 2014)

P. 4628. A car travelling on road 4 had an average speed of 75 km/h between the cities Szolnok and Kisújszállás, which are at a distance of 50 km, and between Kisújszállás and Karcag, which are at a distance of 10 km, its average speed was 80 km/h. Can this car cover the total distance from Szolnok to Debrecen in 1.5 hours if in the remaining 64 km between Karcag and Debrecen it is not allowed to exceed the speed of 90 km/h?

(3 pont)

Deadline expired on May 12, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Ha a megadott számok nagyon pontosak lennének, a gépkocsi éppen nem érhetne be másfél óra alatt Debrecenbe (de csupán 10 másodperc hiányzik hozzá). A 2 számjegyre megadott sebesség- és távolságadatok reális pontosságát és a KRESZ ,,toleranciáját'' figyelembe véve azonban azt mondhatjuk, hogy éppen beérhet Debrecenbe a gépkocsi. (Mindkét válasz elfogadható.)


Statistics:

102 students sent a solution.
3 points:75 students.
2 points:25 students.
1 point:2 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2014