Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4634. (April 2014)

P. 4634. At two vertices of a regular hexagon of side \(\displaystyle a=12\) cm, there are two charges of charge \(\displaystyle Q=6.4\cdot10^{-8}\) C, and at a third vertex there is a charge of \(\displaystyle -Q\), as shown in the figure. What is the direction and the magnitude of the electric field strength at the centre of the hexagon and at those vertices at which there is no charge?

(4 pont)

Deadline expired on May 12, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. \(\displaystyle a)\) 80 kV/m nagyságú és a negatív töltés felé irányul a térerősség.

\(\displaystyle b)\) A pozitív töltések közötti csúcspontban a térerősség 30 kV/m nagyságú és a negatív töltéssel ellentétes irányú.

A negatív töltéssel szomszédos pontokban a térerősség nagysága 70 kV/m, iránya a negatív töltés felé mutató vektorral \(\displaystyle 38{,}2^\circ\)-os szöget zár be.


Statistics:

58 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Balogh Menyhért, Bereczki Zoltán, Beregi Ábel, Berta Dénes, Blum Balázs, Bugár 123 Dávid, Dinev Georgi, Elahe Ahmadi, Erdei Ákos, Farkas Tamás, Fekete Panna, Forrai Botond, Gróf Tamás, Holczer András, Horicsányi Attila, Kaposvári Péter, Kenderes Anett, Koch Lilla, Mándoki László, Molnár 128 Szilárd, Nagy 119 Dóra, Németh 017 András, Repkényi Dorottya, Rózsa Tibor, Sárvári Péter, Trócsányi Péter, Varju Ákos, Virágh Anna.
3 points:Csordás Gábor, Juhász Péter, Kasza Bence, Kovács Péter Tamás, Krokos Ádám László, Marosvári Kristóf, Németh Flóra Boróka, Olexó Tünde, Seress Dániel, Szász Norbert Csaba, Tóth Bence Tamás.
2 points:7 students.
1 point:5 students.
0 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2014