Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4861. (September 2016)

P. 4861. When there is new moon, a little later after sunset, the dark side of the Moon can also be seen faintly. Why?

(3 pont)

Deadline expired on October 10, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A Földre eső napfény bizonyos hányada visszaverődik és eljut a Hold árnyékos (,,sötét'') oldalára is. Ennek a fénynek ismételt visszatükröződése miatt látjuk halványan a Hold sötét felét is.

Megjegyzés: A Hold sötét oldalának ,,fényességéből'' következtetni lehet a Föld fényvisszaverő képességére, az ún. albedójára.


Statistics:

72 students sent a solution.
3 points:56 students.
2 points:1 student.
1 point:2 students.
0 point:13 students.

Problems in Physics of KöMaL, September 2016