Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4925. (March 2017)

P. 4925. Using the uncertainty principle estimate from below the energy of an electron enclosed into a sphere of diameter \(\displaystyle 10^{-11}\) m.

(4 pont)

Deadline expired on April 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A ,,gömbbe zárt'' elektron a gömb belsejében szabadon mozoghat, de a gömb falán nem képes áthatolni, emiatt a helyének bizonytalansága (határozatlansága) a gömb \(\displaystyle d\) átmérőjénél nem nagyobb. Ez érvényes mindhárom térbeli koordinátára, tehát

\(\displaystyle \Delta x\leq d,\qquad \Delta y\leq d,\qquad \Delta z\leq d.\)

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint az elektron sebességének komponenseire érvényes:

\(\displaystyle v_x\geq \frac{\hbar}{2m\Delta x}\geq \frac{h}{4\pi md}, \qquad v_y\geq \frac{\hbar}{2m\Delta y}\geq \frac{h}{4\pi md} \qquad v_z\geq \frac{\hbar}{2m\Delta z}\geq \frac{h}{4\pi md}.\)

ahol \(\displaystyle \hbar=h/(2\pi)\approx 1\cdot10^{-34}\) J, \(\displaystyle m=9\cdot10^{-31}~\)kg az elektron tömege és \(\displaystyle d= 10^{-11}\) m.

A gömbbe zárt elektron energiája ezek szerint

\(\displaystyle E=\frac{1}{2}m\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)\geq \frac{3}{32\pi^2}\frac{h^2}{d^2m}\approx 46~{\rm aJ}\approx 0{,}3~{\rm keV}.\)

Megjegyzések. 1. A kiszámított energia alsó határa sokkal kisebb, mint az elektron \(\displaystyle mc^2=510~\)keV nyugalmi energiája, ezért jogos volt a mozgási energia nemrelativisztikus képletének alkalmazása.

2. Az alkalmazott becslés nagyságrendileg helyesen adja meg a bezárt elektron energiáját, de az energia számszerű értéke – az alkalmazott közelítéstől függően – más is lehet. (A határozatlansági relációt gyakran \(\displaystyle \Delta (mv)\cdot \Delta x \ge h\) alakban írják fel; ebből az energiára kb. 50 keV adódik.) Ez a becslés éppúgy elfogadható, mint a fentebb megadott érték.

3. A ,,dobozba'' vagy gömb alakú ,,üregbe'' zárt elektron csak egy leegyszerűsített modell, ilyen helyzet ténylegesen nem valósítható meg. (Feltehető a kérdés: miből kellene készíteni egy ilyen üreg falát.) A kocka vagy gömb alakú üreg csak modellezi pl. a hidrogénatomot, ahol az elektront az atommag Coulomb-erőtere ,,zárja be'' egy kb. \(\displaystyle 10^{-10}\) m átmérőjű térrészbe.


Statistics:

30 students sent a solution.
4 points:Csuha Boglárka, Elek Péter, Fajszi Bulcsú, Kolontári Péter, Krasznai Anna, Magyar Róbert Attila, Tibay Álmos.
3 points:Csire Roland, Fehér 169 Szilveszter, Jáger Balázs, Márton Benedek, Olosz Adél, Páhoki Tamás, Pszota Máté, Tóth Bence, Varga-Umbrich Eszter.
2 points:12 students.
1 point:2 students.

Problems in Physics of KöMaL, March 2017