Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5005. (February 2018)

P. 5005. One of two alike cylinder-shaped, unopened soft drink cans is frozen in the freezer. Then they are released at the same time next to each other from the top of a slope.

Which one reaches the bottom of the slope first?

(3 pont)

Deadline expired on March 12, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A henger kezdeti helyzeti energiája a lejtő aljára érve mozgási energiává alakul. A megfagyott üdítő merev testként mozog, mozgási energiája a haladó mozgáshoz tartozó energia és a forgásból származó energia összege. Annál a doboznál, amelyben a folyadék nem (vagy csak egy kicsit) jön forgásba, a tömegközéppont mozgásához tartozó energia (és így a tömegközéppont átlagsebessége is) nagyobb lesz, tehát hamarabb ér le a lejtő aljára, mint a megfagyasztott üdítőital.


Statistics:

56 students sent a solution.
3 points:Al-Sayyed Zakariás, Balogh 999 Árpád Mátyás, Békési Péter, Conrád Márk, Ferris Prima Nugraha, Garamvölgyi István Attila, Girus Kinga, Guba Zoltán, Horváth 999 Anikó, Jánosik Áron, Kántor Bence, Kozák 023 Áron, Markó Gábor, Németh Csaba Tibor, Ónodi Gergely, Pácsonyi Péter, Schneider Anna, Schrott Márton, Solymosi Réka, Stirling András, Szabó Bálint Csaba , Takács Árpád, Tran 444 Ádám, Vaszary Tamás, Viczián Anna.
1 point:12 students.
0 point:18 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, February 2018