Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5085. (December 2018)

P. 5085. The upper part of the figure (drawn to scale) shows how a light beam travels through a traditional converging lens. How would the light beam shown in the lower part of the figure travel after leaving the lens?

(4 pont)

Deadline expired on January 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Szerkesszük meg a lencse \(\displaystyle O\) középpontján (irányváltoztatás nélkül) áthaladó, a megadott \(\displaystyle a\) sugárral párhuzamos \(\displaystyle a'\) fénysugarat (lásd az ábrát). Látjuk, hogy a \(\displaystyle P\) pont képe ,,végtelen távol'' keletkezik, \(\displaystyle P\) tehát a lencse \(\displaystyle f\) fókuszsíkján helyezkedik el.

Ezek szerint a \(\displaystyle P'\) pont képe is végtelen távol lesz, a keresett \(\displaystyle b'\) fénysugár tehát a \(\displaystyle P'\)-n és \(\displaystyle O\) áthaladó \(\displaystyle b\)-vel párhuzamos kell, hogy legyen.


Statistics:

35 students sent a solution.
4 points:Baji Bence, Balogh 999 Árpád Mátyás, Debreczeni Tibor, Elek Péter, Fiam Regina, Fülöp Sámuel Sihombing, Gál Péter Levente, Girus Kinga, Györgyfalvai Fanni, Keltai Dóra, Murányi Albert, Osvárt Bence Attila, Sal Dávid, Schneider Anna, Schrott Márton, Solymosi Réka, Szabó 314 László, Toronyi András, Tóth Ábel, Varga Vázsony, Viczián Anna.
3 points:Hartmann Alice, Kovács Kristóf, Zeke Norbert.
2 points:4 students.
1 point:1 student.
0 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, December 2018