Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5146. (September 2019)

P. 5146. The meniscus of the water in a glass is concave, whilst the meniscus of mercury in a glass container is convex at the vertical wall. Is there any shape of a glass container such that the meniscus of mercury in the container is concave at the glass wall as well?

(4 pont)

Deadline expired on October 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A víz ,,nedvesíti'' az üveget, az illeszkedési szöge hegyesszög: \(\displaystyle \alpha<90^\circ\). A higany nem nedvesíti az üveget, az illeszkedési szög tompaszög: \(\displaystyle \beta> 90^\circ\). Emiatt egy hengeres edényben a víz az üveg falánál (bal oldali ábra) felkúszik (homorúvá válik), a higany pedig lesüllyed, domború felületet alakít ki (középső ábra).

Ha az edény falának érintősíkjai nem függőlegesek, hanem elegendő mértékben ,,befelé dőlnek'', akkor a higany tompaszögű illeszkedés mellett is lehet homorú. Ilyen esetet mutat a jobb oldali ábra.


Statistics:

17 students sent a solution.
4 points:Horváth 999 Anikó, Laposa Hédi.
3 points:Varga Vázsony.
2 points:1 student.
1 point:2 students.
0 point:11 students.

Problems in Physics of KöMaL, September 2019