Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A P. 5161. feladat (2019. október)

P. 5161. Homogén, \(\displaystyle \boldsymbol B\) indukcióvektorú, erős mágneses térbe \(\displaystyle R\) sugarú, igen hosszú, töltetlen fémhengert helyezünk. A henger tengelyét az indukcióvektorral párhuzamosan rögzítjük, majd akörül \(\displaystyle \omega\) szögsebességgel forgatni kezdjük. Mekkora felületi töltéssűrűség alakul ki a henger palástján?

Közli: Németh Róbert, Budapest

(5 pont)

A beküldési határidő 2019. november 11-én LEJÁRT.


Megoldás. A forgó fémhengerben a \(\displaystyle Q=-e<0\) töltésű elektronokra (\(\displaystyle e\) az elemi töltés) a mágneses tér erőt fejt ki. Ennek iránya a forgástengely felé mutat, vagy azzal ellentétesen, nagysága a forgástengelytől \(\displaystyle r\) távolságban

\(\displaystyle F_\text{mágneses}= QB\omega\,r.\)

Az erő iránya a forgás szögsebességvektorának és a mágneses indukcióvektornak egymáshoz viszonyított állásától függ. Tekintsük pl. azt az esetet, amikor \(\displaystyle \boldsymbol B\) és \(\displaystyle \boldsymbol \omega\) azonos irányúak, és a sugár irányban ,,kifelé'' mutató vektorok sugár irányú komponensét tekintjük pozitívnak, a ,,befelé'' mutatókét pedig negatívnak. Ekkor a negatív töltésű elektronokra a mágneses tér , \(\displaystyle Q B\omega\,r=-eB\omega r\) nagyságú, tehát ,,befele'' mutató erővel hat.

A fémben az elektronok szabadon el tudnak mozdulni, a kristályrács nem fejt ki rájuk erőt. El is mozdulnak, és a megbomlott töltésegyensúly hatására kialakul egy sugár irányú elektromos mező, ami az elektronokra

\(\displaystyle F_\text{elektromos}= QE(r)=-eE(r) \)

erőt fejt ki. Állandósult (stacionárius) állapotban az \(\displaystyle m\) tömegű elektronok körpályán, egyenletes forgómozgással mozognak, így rájuk az

\(\displaystyle F_\text{mágneses}+F_\text{elektromos}=-mr\omega^2\)

mozgásegyenlet érvényes. Ebből leolvashatjuk, hogy az elektromos tér nagysága

\(\displaystyle E(r)= \left(\frac{m}{e}\omega^2- B\omega\right)\cdot r\equiv K\cdot r.\)

Mivel elektronra az \(\displaystyle m/e\) hányados SI-egységekben mérve nagyon kicsi szám (\(\displaystyle 10^{-12}\) nagyságrendű), a \(\displaystyle K\) állandóban szereplő első tagot (extrém nagy, gyakorlatilag megvalósíthatatlan szögsebességeket leszámítva) nyugodtan elhanyagolhatjuk, vagyis a \(\displaystyle K= -B\omega\) értékkel számolhatunk.

Tekintsük most a forgó fémhenger belsejében egy \(\displaystyle r\) belső sugarú, \(\displaystyle r+\Delta r\) külső sugarú, \(\displaystyle \ell\) hosszúságú, vékony falú csövet (\(\displaystyle \Delta r\ll r\)). Ebből csőből a belső oldalán

\(\displaystyle \vert E(r)\vert \,2\pi r \ell=2\pi \ell B\omega\,r^2\)

nagyságú elektromos fluxus (elektromos erővonal) lép ki, a külső oldalán pedig

\(\displaystyle \vert E(r+\Delta r)\vert \,2\pi(r+\Delta r) \ell=2\pi \ell B\omega\,(r+\Delta r)^2 \approx 2\pi \ell B\omega\,r^2+ 4\pi \ell B\omega\,r\, \Delta r\)

nagyságú elektromos fluxus (elektromos erővonal) lép be a csőbe.

A Gauss-féle fluxustörvény szerint az elektromos mező eredő (előjeles összegzéssel kapható) fluxusa a csőben lévő töltéssel arányos:

\(\displaystyle \frac{1}{\varepsilon_0}\,Q_\text{cső}=-\frac{4\pi}{\varepsilon_0}\,\ell B\omega\,r\, \Delta r.\)

Ha ezt a töltést (ami a szimmetria miatt egyenletesen oszlik el a csőben) elosztjuk a cső \(\displaystyle 2r\pi\ell\,\Delta r\) térfogatával, megkapjuk a töltéssűrűséget:

\(\displaystyle \varrho=-2\varepsilon_0 B\omega<0.\)

Amint az várható volt, a negatív elektronokat a forgástengely irányába húzó mágneses Lorentz-erő a henger felületéről ,,szív el'' töltéseket, a henger belseje tehát negatív töltéssűrűségre töltődik fel (méghozzá egyenletesen), a henger felülete pedig pozitív töltésűvé válik. A felületi töltéssűrűséget a henger belsejének összes (de ellentétes előjellel vett) töltésének és a hengerpalást területének hányadosaként kapjuk meg:

\(\displaystyle \sigma=-\frac{R^2\pi \ell \varrho}{2R\pi\ell}=\varepsilon_0 BR\omega.\)

A felületi töltéssűrűséget másképp is kiszámíthatjuk. Az egész henger semleges, így rajta kívül at elektromos térerősség nulla. A henger belsejében, közvetlenül a hengerpalást alatt \(\displaystyle E=-B\omega R\), vagyis felületegységenként \(\displaystyle B\omega R\) elővonal indul ki a hengerpalástból. A felületegységre jutó töltés (Gauss törvénye szerint): \(\displaystyle \sigma=\vert \boldsymbol E\vert \varepsilon_0=\varepsilon_0 BR\omega\).

Ha a hengert ellenkező irányban forgatjuk (vagy \(\displaystyle \boldsymbol B\) irányát változtatjuk meg), akkor a negatív elektronok kifelé mozognak, a felületi töltéssűrűség negatív, a henger belsejének térfogati töltéssűrűsége pedig pozitív lesz.


Statisztika:

12 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Bokor Endre, Fonyi Máté Sándor, Kozák 023 Áron.
4 pontot kapott:Fiam Regina, Tóth Ábel.
3 pontot kapott:2 versenyző.
2 pontot kapott:2 versenyző.
0 pontot kapott:3 versenyző.

A KöMaL 2019. októberi fizika feladatai