Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5213. (March 2020)

P. 5213. There is a sample of air, having a relative humidity of 30%, in a container. By what factor can the pressure of the air be increased, when the gas is compressed at constant temperature, if the condensation of water should be avoided.

(4 pont)

Deadline expired on April 14, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A \(\displaystyle 30\%\)-os relatív páratartalom azt jelenti, hogy a vízgőz tömege 0,3-szerese az adott hőmérsékleten, adott térfogatban lévő telített gőz tömegének. Mivel a nyomás (adott hőmérséklet és adott térfogat esetén) egyenesen arányos a gőz tömegével, a \(\displaystyle 30\%\)-os relatív páratartalom azt is jelenti, hogy a vízgőz (parciális) nyomása 0,3-szerese az adott hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomásának. A kicsapódás akkor kezdődik el, amikor a nyomást \(\displaystyle \frac{1}{0{,}3}=3{,}33\) arányban növeljük.

Megjegyzés. Feltételeztük, hogy a vízgőz jó közelítéssel ideális gáznak tekinthető. Megfontolásainkat nem befolyásolja az, hogy a vízgőz mellett milyen és mennyi gáz van még a tartályban. Az összenyomás során a vízgőz parciális nyomása is, és a többi gáz parciális nyomása is egymástól függetlenül változik.


Statistics:

26 students sent a solution.
4 points:Beke Zsolt, Békési Ábel, Bokor Endre, Endrész Balázs, Fekete Levente, Györgyfalvai Fanni, Kertész Balázs, Szabadszállási-Tóbi Zsolt, Tóth Ábel, Viczián Anna.
2 points:4 students.
0 point:5 students.
Unfair, not evaluated:7 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, March 2020