Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5223. (April 2020)

P. 5223. Four alike balls, each of which has a weight of 30 N, are placed to the horizontal table into a frame – which has a shape of an equilateral-triangle-based right prism – as shown in the figure. Calculate the forces at the contact points if the side of the triangle is 15 cm, and the diameter of a ball is 5 cm. (Friction is negligible.)

(5 pont)

Deadline expired on May 11, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Tisztázzuk először a geometriai viszonyokat. Az 1. ábrán a négy golyó és a tartókeret felülnézeti képe látható.


1. ábra

Erről a nézetről leolvashatjuk, hogy a számunkra fontos távolságok (centiméter egységekben számolva) a következők: a háromszög oldalai \(\displaystyle AB=BC=CA=15;\) a háromszög magassága \(\displaystyle CD=AC\cdot \cos 30^\circ=12{,}99\); \(\displaystyle OC=\tfrac23 CD=8{,}66.\) Másrészt \(\displaystyle PC=5\) cm (ez a \(\displaystyle 30^\circ\)-os derékszögű háromszög megfelelő oldalainak arányából kapható meg), így \(\displaystyle OP=OC-PC=3{,}66\).

Nézzük most azt a vízszintes irányú, a \(\displaystyle CD\) egyenesre merőleges nézetet, amelyen a felső golyó és az egyik alsó golyó vetületi köre érinti egymást (2. ábra).

2. ábra

Ezen az ábrán feltüntettük a felső golyó és az egyik alsó golyó között ható, \(\displaystyle F_1\) nagyságú erőket, valamint a talaj által az alsó golyóra kifejtett \(\displaystyle F_2\) erőt is. A korábban kiszámított \(\displaystyle OP=3{,}66\)-ból és az egymást érintő gömbök középpontjának \(\displaystyle OO'=5\) távolságából megkapjuk, hogy az ábrán látható szög:

\(\displaystyle \alpha=\arccos \frac{3{,}66}{5{,}0}=42{,}9^\circ.\)

A felső golyó súlya és a három alsó golyó által kifejtett erők függőleges komponense egyensúlyt tart, tehát

\(\displaystyle 3F_1\sin\alpha=G=30~\rm N,\)

ahonnan \(\displaystyle F_1=14{,}7~\rm N.\)

Az egész rendszerre ható függőleges irányú eredője

\(\displaystyle 3F_2-4G=0,\)

vagyis \(\displaystyle F_2=40~\rm N\).

A 3. ábra ismét a függőleges irányú nézetet mutatja. A keret két oldala \(\displaystyle F_3\) nagyságú, vízszintes irányú erőt fejt ki a velük érintkező golyóra. Ezen erők eredője egyensúlyt tart az \(\displaystyle F_1\) erő vízszintes összetevőjével:

\(\displaystyle 2F_3\,\sin30^\circ=F_3=F_1\cos\alpha,\)

ahonnan \(\displaystyle F_3=10{,}7~\)N.

3. ábra


Statistics:

20 students sent a solution.
5 points:Bonifert Balázs, Fekete Levente, Kertész Balázs, Nguyễn Đức Anh Quân, Somlán Gellért, Szabó 314 László, Toronyi András, Tóth Ábel, Vakaris Klyvis, Varga Vázsony, Vass Bence, Viczián Anna.
4 points:Fekete András Albert, Páhán Anita Dalma, Sas 202 Mór, Téglás Panna.
3 points:1 student.
2 points:3 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2020