Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5228. (April 2020)

P. 5228. Calculate the distance between two lead atoms in a galena crystal, if its density and its constituents are known. (Similarly to rock salt, galena has a cubic crystal system.)

(4 pont)

Deadline expired on May 11, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A galenit (PbS, azaz ólomszulfid), sűrűsége (interneten megtalálható adat) \(\displaystyle \varrho=7{,}58~ \frac{\rm g}{\rm cm^3}\). A galenit kristályrácsa az 1. ábrán látható \(\displaystyle d\) oldalélű kockákból áll.

1. ábra

Megjegyzés. A kristályrács ún. elemi cellája nyolc ilyen kis kockát tartalmazó, \(\displaystyle 2d\) oldalélű kocka, amelynek csúcsaiban és a lapjainak középpontjában ugyanolyan atom helyezkedik el (2. ábra).)

2. ábra

Számítsuk ki, mekkora tömeg tartozik az 1. ábrán látható kis kockához. A négy ólomion mindegyike nyolc kockához tartozik, tehát a tömeg kiszámításánál csak az atomtömegük \(\displaystyle \tfrac18\)-át vehetjük figyelembe. Ugyanez érvényes a kénionokra is. Az ólom és a kén moláris tömege

\(\displaystyle m_{\rm Pb}=207{,}19~\frac{\rm g}{\rm mol},\qquad \text{illetve} \qquad m_{\rm S}=32{,}06~\frac{\rm g}{\rm mol},\)

a kis kockához tartozó tényleges tömeg:

\(\displaystyle m=\frac12\left(207{,}19+32{,}06\right)~\frac{\rm g}{\rm mol}\cdot \frac{1}{6{,}022\cdot10^{23}~{\rm mol^{-1}}}=1{,}99\cdot10^{-22}~\rm g.\)

Mivel

\(\displaystyle \frac{m}{d^3}=\varrho,\)

a kis kocka oldalhossza kiszámítható:

\(\displaystyle d=\sqrt[3]{\frac{m}{\varrho}}=2{,}97\cdot 10^{-8}~\rm cm.\)

Ezek szerint a galenit rácsálladdója: \(\displaystyle 2d=5{,}94\cdot 10^{-8}~\rm cm,\) két szomszédos ólomion távolsága pedig

\(\displaystyle \sqrt{2}\,d=4{,}2\cdot 10^{-8}~\rm cm.\)


Statistics:

26 students sent a solution.
4 points:Bokor Endre, Dóra Márton, Jirkovszky-Bari László, Vadász Roland, Varga Vázsony.
3 points:Fiam Regina, Györgyfalvai Fanni, Horváth Antal, Jánosik Máté, Kardkovács Levente, Nguyễn Đức Anh Quân, Viczián Anna.
2 points:7 students.
1 point:4 students.
0 point:2 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, April 2020