Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 5347. (October 2021)

P. 5347. An initially stationary object of mass \(\displaystyle m=2\) kg can move frictionlessly along a horizontal surface. At a certain moment a force of constant direction and parallel to the surface is started to be exerted on the object. The magnitude of the force is increasing uniformly from 0 to 20 N in 4 s.

\(\displaystyle a)\) What will the speed of the object be after \(\displaystyle t_1=3~\)s?

\(\displaystyle b)\) How much distance does the object cover in 3 s, if the distance covered in \(\displaystyle t_2=2\) s is \(\displaystyle s_2=\frac{10}3\) m?

(5 pont)

Deadline expired on November 15, 2021.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A test gyorsulása 4 s alatt

\(\displaystyle \frac{20~\rm N}{2~\rm kg}=10~\frac{\rm m}{\rm s^2}\)

értékre nő, a közbenső időben tehát

\(\displaystyle a(t)=k\cdot t\)

módon változik, ahol \(\displaystyle k=2{,}5~\frac{\rm m}{\rm s^3}\) a mozgásra jellemző állandó.

\(\displaystyle a)\) A test kezdeti gyorsulása nulla, 3 másodperc múlva \(\displaystyle 7{,}5~\frac{\rm m}{\rm s^2}\), a sebességnövekedés átlagos értéke a \(\displaystyle 0\le t\le t_1\) időintervallumban

\(\displaystyle \overline{a}=3{,}75~\frac{\rm m}{\rm s^2}.\)

Mivel a gyorsulás az idővel arányosan növekszik, a sebességet számolhatjuk az átlagos gyorsulás és az idő szorzataként:

\(\displaystyle v(3~\rm s)=\left(3{,}75~\frac{\rm m}{\rm s^2}\right)\cdot(3~{\rm s})=11{,}25~\frac{\rm m}{\rm s }.\)

\(\displaystyle b)\) A \(\displaystyle t\) idő alatt megtett \(\displaystyle s(t)\) utat a \(\displaystyle k\) állandó és \(\displaystyle t\) együtt határozza meg. Mivel \(\displaystyle k\) dimenziója m/s\(\displaystyle ^3\), az idő dimenziója másodperc, ezekből csak úgy kaphatunk méter dimenziójú mennyiséget, hogy a megtett út

\(\displaystyle s(t)=\lambda\cdot kt^3,\)

ahol \(\displaystyle \lambda\) egy dimenziótlan állandó. Tudjuk, hogy

\(\displaystyle s(t_2)=s_2,\qquad\text{azaz}\qquad \frac{10}{3}~{\rm m}=\lambda\cdot \left(2{,}5~\frac{\rm m}{\rm s^3}\right)\cdot (2~\rm s)^3,\)

a dimenziótlan állandó értéke: \(\displaystyle \lambda=\frac{1}{6}.\)

Most már könnyen kiszámíthatjuk a 3 másodperc alatt megtett út hosszát:

\(\displaystyle s(3~\rm s)=\frac{1}{6}\cdot \left(2{,}5~\frac{\rm m}{\rm s^3}\right)\cdot \left(3~\rm s\right)^3 =11{,}25~\rm m.\)

Megjegyzés. A feladat integrálszámítással is megoldható. Ha

\(\displaystyle a(t)\equiv\frac{{\rm d}v(t)}{{\rm d}t}=k\cdot t,\)

akkor (a kezdeti feltételeket is figyelembe véve)

\(\displaystyle v(t)\equiv\frac{{\rm d}s(t)}{{\rm d}t}=k\cdot \frac{t^2}{2} \qquad\text{és}\qquad s(t) =k\cdot \frac{t^3}{6}.\)


Statistics:

84 students sent a solution.
5 points: Bagu Bálint, Akansh Khandelwal , Albert Máté, Barkóczi Zsombor , Barna Benedek, Bencz Benedek, Biebel Botond, Bubics Gergely Dániel, Budai Csanád, Dobre Zsombor, Dóra Márton, Elekes Dorottya, Fey Dávid, Gábriel Tamás, Hauber Henrik, Hegedűs András , Jeszenői Sára, Juhász Júlia, Kertész Balázs, Klepáček László, Kollmann Áron Alfréd, Kovács Kristóf , Kovács Márton András, Köpenczei Csanád, Magyar Gábor Balázs, Mészáros Ádám, Miruna Neacsu, Mozolai Bende Bruno, Nagy Andor, Nemeskéri Dániel, Nguyen Hoang Trung, Papp Marcell Imre, Pethő Dorottya, Schmercz Blanka, Seprődi Barnabás Bendegúz, Somlán Gellért, Szabó Márton, Szanyi Attila, Téglás Panna, Toronyi András, Török Dorka, Török Eszter Júlia, Vadász Roland, Vágó Botond, Viczián Máté, Vig Zsófia, Vincze Farkas Csongor, Visontai Barnabás Péter, Waldhauser Miklós, Yokota Adan.
4 points:13 students.
3 points:2 students.
2 points:4 students.
1 point:5 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:5 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, October 2021