Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem S. 50. (January 2010)

S. 50. Approximately 5000 fans of a basketball team filled out a one-page survey about the popularity of the team (the file urlapminta.pdf is downloadable from our web page). Each survey contained 12 answers.

Now the team asks for your help in evaluating these surveys. Fortunately, you do not have to process these sheets manually, so

1. the sheets are digitalized by a desktop scanner, then

2. images are processed by a suitable program.

We all know that this task is not easy due to the following reasons:

1. The desktop scanner may not scan the originally identical surveys in exactly the same way, (very) small offsets may occur.

2. People used pens in different colours, and different check marks or x marks.

3. Some fans might have missed checking an answer, or gave more than one to a question.

For testing purposes, you are given 10 files in RAW format with image size X×Y.

Your program should read the name of the image file (located in the same folder as your program) from the standard input, then display the possible answers 1, 2, 3 or 4 to each question on the sheets, separated by semicolons on the standard output. If your program thinks that no answers were selected, print a letter N, while if multiple answers were given, print a letter D.

During the evaluation of your program, 2 points will be awarded if the given sample files are processed correctly. Further 3 points will be given if your program correctly recognizes at least 90% of the answers on a rescanned version of the sheets. More 3 points will be earned, if your program correctly recognizes at least 80% of the answers on 10, previously unknown answer sheets. The remaining 2 points are given for proper documentation of your program.

Source files: raw0105.zip raw0610.zip

The blank is printed from the following pdf file: urlapminta.pdf

The source code (s50.pas, s50.cpp, ...) together with a short documentation (s50.txt, s50.pdf, ...) -- also describing which developer environment to use for compiling, further a brief description of your solution -- should be submitted in a compressed file (s50.zip).

(10 pont)

Deadline expired on February 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladat szokatlan volt és nehéznek is bizonyult.

A megoldók alapjában véve helyesen fogtak hozzá, hiszen mindenki abból indult ki, hogy a jelölt válaszok több sötét pontot tartalmaznak. Amit korrigálni kellett, az a nyomtatok eltérő sötétsége, illetve a beolvasás pontatlansága. Ehhez a rendelkezésre álló minta kevés volt, ki lehetett volna egészíteni saját készítésűekkel is, amelynek alapján további korrekciókat lehetett volna végrehajtani.

Mivel az eredeti értékelési szabályok alkalmazásával nagyon kevés pontot szereztek volna a beküldők, ezért az alábbi módosításokkal történt a pontozás.

Az eredeti fájlok esetén ha a válaszok legalább 90 százaléka helyes: 2 pont, ha legalább 70 százalék, akkor 1 pont.

Az eredeti lapok újbóli beolvasásánál ha legalább 80 százalék helyes, akkor 3 pont, 60 százalék esetén 2 pont, 40 százalék esetén 1 pont.

Új lapok előállításánál ha legalább 30 százalék jó, akkor 3 pont, 20 százalék esetén 2 pont, 10 százalék felett 1 pont.

A dokumentáció 2 pontot ér, amelyben - a feladat jellegéből adódóan - a megoldás során felmerült problémákat és azok kezelési módjának leírását szerettük volna látni.

Az eredeti lapok újbóli beolvasása: eredeti.zip

Az új lapokról készült tesztfájlok: uj.zip


Statistics:

6 students sent a solution.
8 points:1 student.
7 points:2 students.
6 points:1 student.
5 points:1 student.
2 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, January 2010