Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2017. októberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. november 10-én LEJÁRT.


M. 371. Ütköztessünk egymással két – bifilárisan felfüggesztett – (azonos fajtájú, AA-típusú) ceruzaelemet úgy, hogy az elemek a hossztengelyük mentén mozogjanak, és a negatív (laposabb) részük csapódjon össze. Határozzuk meg az ütközési számot (vagyis azt, hogy mekkora az ütközés utáni és az ütközés előtti relatív sebességek aránya). Végezzük el a mérést két új elemmel, egy új és egy lemerült elemmel, illetve két lemerült elemmel is!

Közli: Härtlein Károly, Budapest

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. november 10-én LEJÁRT.


G. 609. Az ábrán látható ember sajátos módon támaszkodik egy házfalnak, arra \(\displaystyle F\) erőt fejt ki. Ha a talajhoz rögzített koordináta-rendszerből nézzük, a falnak támaszkodó ember nem végez munkát, mivel az elmozdulása nulla. Az autóban \(\displaystyle v\) sebességgel utazó megfigyelő szerint az ember hosszú úton folyamatosan fejti ki az erőt, tehát munkát végez. Miért nem fárad ki az így pihenő ember?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 610. Egy \(\displaystyle m\) tömegű, \(\displaystyle c\) fajhőjű, \(\displaystyle L\) olvadáshőjű és nagyon jó hővezető anyagból álló meteorit, amikor eléri a Föld légkörét, hőmérséklete \(\displaystyle \Delta T\)-vel van az olvadáspontja alatt. A légkörben a súrlódás miatt \(\displaystyle P\) átlagos teljesítménnyel fejlődik benne hő. Mennyi idő alatt olvad el az egész meteorit?

Példatári feladat nyomán

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 611. Mekkora területű a 30 cm vastag, úszó jégtábla, ha elbír egy 80 kg-os embert?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 612. Az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszához közeli ház ablakából látjuk, amint egy – Ferihegyen leszállni készülő – Boeing 737-es gép elsuhan felettünk. A gépet folyamatosan követi egy varjú (látszólag ,,mellette repül''), és a madár teljes szárnymérete ugyanakkorának látszik, mint a repülő egyik szárnya. Becsüljük meg, hogy milyen magasan és mekkora sebességgel repülhet a varjú! (A hiányzó adatoknak nézzünk utána!)

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. november 10-én LEJÁRT.


P. 4960. Egy 1 kg tömegű, homogén rudat két függőlegesen álló fonál segítségével vízszintes helyzetben a harmadolópontjaiban felfüggesztünk. A rúd két végére egy-egy könnyű zacskót akasztunk, majd először az egyiket, utána pedig a másikat is megtöltjük keksszel. A rúdnak mindvégig vízszintesen kell maradnia úgy, hogy közben nem érinthetjük meg. Mennyi kekszet tehetünk a két zacskóba összesen?

Közli: Hilbert Margit, Szeged

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4961. \(\displaystyle T=0{,}2~\)s periódusidejű harmonikus rezgőmozgást végző test \(\displaystyle x=3\) cm-es kitérését \(\displaystyle \Delta t=0{,}01~\)s alatt duplázza meg. Mekkora a rezgés amplitúdója?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4962. Egy függőleges falú, vizet tartalmazó csatornában két 45 kg tömegű, henger alakú farönk található. Méretük és anyagi minőségük azonos, egymással és a csatorna falával érintkeznek. Az egyiket éppen ellepi a víz, a másik félig merül be a vízbe. A súrlódás mindenhol elhanyagolható.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a farönkök sűrűsége?

\(\displaystyle b)\) Mekkora erőkkel nyomják a farönkök a függőleges falakat?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4963. Egy vízszintes asztallap felett \(\displaystyle H\) magasságban van egy konnektor. A mobiltelefonunk töltőjének \(\displaystyle h\) hosszú vezetéke hajlékony, a telefonhoz csatlakozó része \(\displaystyle s\) hosszú, könnyű és merev. A töltőhöz csatlakoztatott telefont az egyik rövidebb oldalával letámasztjuk az asztalra, de bizonyos helyzetekből – ha a \(\displaystyle d\) távolság nagyobb, mint a méretarányos ábrán látható érték – a telefon ,,magától'' elcsúszik. A telefon hossza \(\displaystyle \ell\), vastagsága elhanyagolható, és a tömegeloszlása homogénnek tekinthető.

Határozzuk meg szerkesztéssel, hogy mekkora az asztallap és a telefon közötti tapadó súrlódási együttható számszerű értéke!

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4964. Legalább mekkora erővel lehet felborítani egy jégen csúszó jégkockát? (A súrlódás elhanyagolható.)

Példatári feladat

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4965. Egy hajlékony, könnyen csúszó gyöngysornak éppen a fele egy vízszintes asztallapon fekszik, a másik fele függőlegesen lóg lefelé az asztal szélénél. Ha a gyöngysort kezdősebesség nélkül elengedjük, az – egyre gyorsabban mozogva – lecsúszik az asztalról. A gyöngysor bizonyos helyzetében az asztal szélén a gyöngyök nem hirtelen kanyarodnak be, hanem túlszaladnak az asztal szélén, és a lelógó részen ostorszerű hullámzás indul el. A gyöngysor hosszának hányad része van még az asztalon, amikor ez a hullámosodás beindul?

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4966. Könnyű bebizonyítani, hogy egy \(\displaystyle H\) magasságú embernek legalább \(\displaystyle H/2\) magasságú falitükörre van szüksége ahhoz, hogy tetőtől talpig láthassa magát benne. Persze a tükröt alkalmas magasságban kell a falon elhelyeznie. De mi a helyzet akkor, ha a tükör nem függőleges?

Mekkora a minimális tükörméret, ha a tükör síkja \(\displaystyle \alpha\) szöget zár be a függőlegessel, és a \(\displaystyle H\) magasságú egyén szeme a tükörtől \(\displaystyle d\) távolságra van?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4967. Egy nagy méretű síkkondenzátor fegyverzetei kezdetben függőlegesek. Az \(\displaystyle \ell=10\) cm hosszúságú fonálinga felső vége a fegyverzetektől egyenlő távolságban van rögzítve. A kis tömegű ingatest és a kondenzátor is elektromosan töltött. Ekkor a fonál a függőlegessel \(\displaystyle \alpha=30^\circ\)-os szöget zár be.

\(\displaystyle a)\) Mekkora és milyen irányú \(\displaystyle \beta\) szöggel kell a kondenzátort megdönteni, hogy a fonál a kondenzátor lemezeivel párhuzamos legyen?

\(\displaystyle b)\) A kondenzátor ilyen helyzetében legalább mekkora kezdősebességgel kell az ingatestet a fonálra merőlegesen elindítani, hogy végighaladjon a fonál által megengedett körpályán?

Közli: Simon Péter, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4968. Egy elektromos főzőlap fűtőszálait az ábra szerint lehet kapcsolni. Ha az \(\displaystyle A\)–\(\displaystyle B\) pontokra adjuk a feszültséget, akkor \(\displaystyle m\) tömegű vizet lehet felforralni egy bizonyos idő alatt. Mennyi vizet lehet felforralni ennyi idő alatt, ha a feszültséget a \(\displaystyle B\)–\(\displaystyle C\), illetve az \(\displaystyle A\)–\(\displaystyle C\) pontokra kapcsoljuk?

Közli: Kobzos Ferenc, Dunaújváros

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4969. Két lapos tekercs közös szimmetriatengelyen, egymástól \(\displaystyle h\) távolságra az ábrán látható módon helyezkedik el. A tekercsek menetszáma \(\displaystyle N_1\), illetve \(\displaystyle N_2\), sugaruk \(\displaystyle R\) és \(\displaystyle r\) (\(\displaystyle r\ll R\)), valamint \(\displaystyle I_1\), illetve \(\displaystyle I_2\) erősségű áram folyik bennük. Mekkora erőt fejt ki egymásra a két tekercs?

A Kvant nyomán

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)