Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2020. novemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2020. december 15-én LEJÁRT.


M. 399. Hűtőszekrény fagyasztójában készítsünk különböző alakú jégdarabokat, és ezek felhasználásával mérjük meg a jég sűrűségét!

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2020. december 15-én LEJÁRT.


G. 721. Egy építőkocka-készletben minden elem tömör fából készült, egyforma tömegű és téglatest alakú. Minden téglatest egyik éle 6 cm, a másik kettő lehet eltérő. Lali négy elemet egymásra rakott, legfelülre egy kocka alakú darab került, és minden elem teljes alsó lapjával támaszkodott az alatta lévőre. Elgyönyörködött a toronyban, és azt is észrevette, hogy a torony különleges: minden emelet alatt ugyanakkora a nyomás. Rajzoljuk le a tornyot, és tüntessük fel a rajzon a méreteket is!

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 722. Felül nyitott edényben gázlángon vizet forralunk. Közvetlenül a gáz elzárása és a láng kialvása után fehér gőzfelhőt figyelhetünk meg az edény felett. Magyarázzuk meg ezt a jelenséget!

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 723. Van egy \(\displaystyle 5\) dioptriás gyűjtőlencsénk és egy \(\displaystyle -8\) dioptriás szórólencsénk. A sötét szobába a lyukas függönyön át párhuzamos, vízszintes fénynyaláb érkezik, és kerek foltot vetít a falra. Melyik lencsét és hova kell helyeznünk, hogy a falon a folt ponttá zsugorodjon össze?

Ha most a másik lencsét is a fény útjába állítjuk, hová tegyük, hogy ismét párhuzamos fénynyalábot nyerjük, és ismét kerek fényfoltot lássunk a falon? Ez a fényfolt kisebb vagy nagyobb lesz az eredetinél?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 724. Egy kísérletnél azt halljuk, hogy az 50 Hz-es váltóárammal táplált vasmagos tekercs zúg. Mi az oka a zúgásnak? Mekkora frekvenciájú hangot hallhatunk?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2020. december 15-én LEJÁRT.


P. 5261. A 2017. évi Tour de France hetedik szakaszának győztesét célfotó segítségével állapították meg: Marcel Kittel 6 milliméter előnnyel 3 tízezred másodperccel hamarabb ért a célba, mint Edvald Boasson Hagen.

\(\displaystyle a)\) Mekkora sebességgel érkeztek a kerékpárversenyzők a célba?

\(\displaystyle b)\) A hivatalos eredménylista szerint az első három versenyző azonos, 5 óra 3 perc 18 másodperc alatt tette meg a 213,5 kilométeres távot. Mekkora a kerékpárosok egész távra vonatkozó átlagsebessége?

\(\displaystyle c)\) Mi az oka annak, hogy az első három befutó eredményét azonos idővel rögzítették?

Közli: Simon Péter, Pécs

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 5262. Forma 1-es pilóták olyan versenyen vesznek részt, ahol nem a legnagyobb sebességgel lehet eredményesen szerepelni. Egy kijelölt, \(\displaystyle d = 1250\) m hosszúságú távolságot állandó sebességgel kell megtenni, majd mindenkinek \(\displaystyle a = 2~\mathrm{m/s}^2\) lassulással kell megállni. Az győz, aki az indulástól számítva a legrövidebb idő alatt áll meg.

\(\displaystyle a)\) Mekkora sebességgel kell haladnia az állandó sebességű szakaszon a győztes pilótának, ha a lehető legrövidebb idő alatt akar megállni?

\(\displaystyle b)\) Mekkora utat tesz meg ekkor az indulástól a megállásig?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5263. A magyar előírások szerint engedély nélkül csak olyan fegyver tartható, melynek torkolati energiája (tehát az az energia, amivel a lövedék a cső torkolatát elhagyja) nem haladja meg a 7,5 J-t. Ennek az előírásnak pontosan megfelelő légpuskánk csövének hossza 480 mm, csőátmérője 4,5 mm és lövedéke szabályos ólomgolyó.

\(\displaystyle a\)) Mekkora a golyót gyorsító erő átlaga egy lövés alatt? Mekkora az átlagos nyomás a csőben?

\(\displaystyle b)\) Mekkora a golyó torkolati sebessége?

\(\displaystyle c)\) Mekkora a golyóra ható közegellenállási erő röviddel a cső elhagyása után?

Közli: Woynarovich Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5264. Egy versenyautó 60 m sugarú, kör alakú tesztpályán álló helyzetből indul. Érintőleges gyorsulása a mozgás első négy másodpercében állandó, nagysága \(\displaystyle 6~\mathrm{m/s}^2\).

\(\displaystyle a)\) Határozzuk meg és ábrázoljuk vázlatosan az idő függvényében, hogy mekkora szögsebességgel forog az autó gyorsulásvektora a menetirányhoz képest!

\(\displaystyle b)\) Mennyi idő múlva lesz ez a szögsebesség a legnagyobb? Mekkora lesz ez a maximális szögsebesség?

Közli: Szabó Endre, Vágfüzes, Szlovákia

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5265. Vízilabdázó 70 cm kerületű, 400 g tömegű vízilabdát tart a vízszint felett úgy, hogy a labda éppen érinti a vízfelszínt. Legalább mennyi munkát kell végeznie a vízilabdázónak, hogy a labdát teljes egészében a víz alá nyomja?

Közli: Széchenyi Gábor, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5266. Az \(\displaystyle f\) szabadsági fokú molekulákból álló ideális gáz valamely egyensúlyi folyamata során úgy tágul ki, hogy közben nyomása a térfogatával egyenes arányban növekszik. A végzett munkánál hányszor több hőt vesz fel ilyenkor a gáz?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5267. Pista vizsgálgatja szemüvegét. A szemüveg a Nap fényét a lencsétől 50 cm-re fókuszálja. Észreveszi, hogy a Nap fényét visszaverve két fényesebb pont (fókuszpont) is található, az egyik 17, a másik 7 cm-rel a lencse előtt. Mekkora a lencse anyagának törésmutatója?

Közli: Tichy Géza, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5268. Egy \(\displaystyle d_1 = 3\) mm és egy \(\displaystyle d_2 = 1{,}5\) mm átmérőjű rézvezetéket úgy forrasztunk össze, hogy az egyes vezetékdarabok félköröket alkotva \(\displaystyle r = 4\) cm sugarú körré egészítsék ki egymást. A zárt kör egyik forrasztási pontjához \(\displaystyle (A)\) és a vékonyabbik huzalból készült félkör felezőpontjához \(\displaystyle (C)\) egy-egy igen hosszú egyenes vezeték csatlakozik. Határozzuk meg a körvezető középpontjában a mágneses mező indukcióvektorát, ha a csatlakozó vezetékekben \(\displaystyle I = 25\) A erősségű áram folyik!

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5269. Mekkora frekvenciájú szinuszos váltóárammal szemben képvisel az ábrán látható összeállítás végtelen nagy ellenállást?

Példatári feladat nyomán

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5270. A radon 222-es izotópjának felezési ideje 5508 perc. Hány nap elteltével csökken egytizedére a radon aktivitása?

Tankönyvi feladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5271. Egy pontszerű test az ábrán látható kétféle útvonalon juthat el az \(\displaystyle A\) pontból az \(\displaystyle \ell\) távolságban lévő \(\displaystyle B\) pontig. Az \(\displaystyle a)\) esetben a test vízszintes egyenes pályán mozog, a \(\displaystyle b)\) esetben pedig egy függőleges síkban elhelyezkedő, \(\displaystyle h\) mélységű körív mentén. Mindkét mozgás kezdősebessége \(\displaystyle v_0\). Melyik mozgás tart hosszabb ideig? (A súrlódás és a légellenállás elhanyagolható.)

Adatok: \(\displaystyle v_0=1\) m/s, \(\displaystyle \ell=1\) m, \(\displaystyle h=2{,}5\) cm.

Közli: Berke Martin, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)