Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: Mitől növekszik a tömeg?

  [1]    [2]    [3]    [4]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[82] Kóta Béla2007-12-08 10:54:26

Kedves SOCRATUS! AZ EMBEERI GONDOLAT TÖRTÉNETÉNEK NAGY PILLANATA EZ! Az élettől ritkn kapok akkora ajándékot, mint ez a leírás:

"Fekete Úr honlapjáról mellékelek egy képet az interferométer működésének elvéről."

Maguk bírálják EINSTEINT és a modern fizikát akik még a tükrözés elemi szabályaival sincsenek tisztában. Úgy látszik, hogy az A pont alatt nem fúj az éterszél, mert a bejövő fény merőlegesen érkezik. Fele derékszögben tükröződik és vízszintesen halad a külső tükör felé és vissza a detektorhoz. A központi tükrön áthaladó sugarat egyszer csak oldalbakapja az éterszél. Iránya megtörik. A külső tukörről ugyancsak elferdített pélyán éri el a 45 fokos tükröt. Itt a beesési szögnél NAGYOBB szögben verődik vissza csak azért, hogy vízszintesen haladhasson a detektor felé. Idézet: "Ez lenne a lényege az interferométernek, hogy az éterszél létezése esetén a detektornak két fénycsíkot kellene érzékelnie." EMBEREK! ha két fénycsíkot érzékelnénk akkor ez nem IN-TER-FE-RO-mé-ter. A jobb oldali rajzon láthatják a tükrözés törvényeinek megfelelő pályákat. Bizony a két fénysugár -- szögtükörhöz méltóan -- szigorúan együtt éri el a detektort az éterszéltől függetlenül.

KÖSZÖNET, KÖSZÖNET, KÖSZÖNET ezért a magyarázatért, meg Fekete Úr ábrájáért. Elégtételt szolgáltattak nekem a sértegetésekért, mert ez nem vé(le)tlen tévedés vagy melléfogás. Ez már csalás, ami példátlan a KöMaL történetében. De legalább a célközönség -- a középiskolás tanulóifjúság -- egy életre okul belőle.

"Petróleum.... lámpa..... az interferométerhez is..... jó a lángja, csak ezt Kóta úr.... nem tudta." Hát lehet, hogy ez a nóta is volt olyan hamis, mint az ön demonstrációja. A tisztánlátás érdekében Fekete Úr honlapjáról mellékelek egy képet az interferométer működésének

Sajnos ezt EINSTEIN nem érhette meg.

Előzmény: [76] Socratus, 2007-12-07 16:37:50
[81] wernerm2007-12-08 09:40:45

No comment... Én kiszálltam. De mielőt kedves Socratus azt hinné, hogy meggyőzött, megnyugtatom, hogy NEM.

Üdv: Miklós

Előzmény: [77] Socratus, 2007-12-07 16:41:59
[80] Kóta Béla2007-12-08 02:16:47

Socratus: "Ez lenne a lényege az interferométernek, hogy az éterszél létezése esetén a detektornak két fénycsíkot kellene érzékelnie."

Nyelvtani kérdés: ha maguk szerint két fénycsíkot kellene érzékelni, akkor mért hívják ezt a műszert INTERFEROméternek?

Kellene! Csakhogy a baloldali képen látszik az interferenciakép ami nem két fénycsík hanem koncentrikus körök. Figyelmeztesse erre a Fekete urat is. És mint a jobboldali rajzon láthatja, a fény "srégizavé" úgy fordul és úgy verődik vissza, hogy minden úton eljusson a forrásból a céltárgyra. Mint a képen a lézerfény. Elismerésem Fekete úr rajzáért, ami tökéletesen hibás. Tudomásunk szerint síktükörnél a beesési és visszaverődési szög egyenlő ezért a "C" pontból az "u" pontba érkező elferdült fénysugár a tükör után fölfelé fedülne. És a belépő "c" fénysugárnak is ferdén kell érkezni. De ez nem baj, mert nem szögváltozást hanem időkülönbséget mérünk.

Gratulálok Uram! Ön most egy meglévő és használatos műszer működését próbálja letagadni. Nem ártott volna a keresőben megnézni; kiad e 200-nál több találatot a Michelson Morley keresőszóra.

Előzmény: [76] Socratus, 2007-12-07 16:37:50
[79] Kóta Béla2007-12-07 20:10:17

Az interferométer nem két fénycsíkot, hanem -- nevéhez illően -- a két eltérő úton és sebességgel érkező fénySUGÁR interferencia-vonalainak változását mutatja. 1881-től 1930-ig a pontosságot odáig fokozták, hogy 1 km/s éterszelet is ki tudtak volna mutatni. (1:300000 pontosság). Ettől függetlenül ARAGO és FIZEAU már 1850-ben íróasztal nagyság berendezésben közvetlenül is meg tudták mérni a fénysebességet.

De a lényeg:

- működik a Paksi Atomerőmű: E=mc2,

- működik a televízióm,

- működik a számítógépem (monitorral együtt),

- az előbb töltöttem le a NASA honlapjáról egy gyönyörű felvételt egy gravitációs lencséről.

- ***** *** ******** * ********, mert...

"Here is END of the Modern Physics"

Előzmény: [76] Socratus, 2007-12-07 16:37:50
[78] rizsesz2007-12-07 18:16:52

Nincsen jogod ahhoz, hogy így nyilatkozzál bárkiről is. Akár egyetértesz vele, akár nem.

Előzmény: [77] Socratus, 2007-12-07 16:41:59
[77] Socratus2007-12-07 16:41:59

Kedves Miklós!

[...]

"Ha jól értettem, az ő modellje alapján az elektron nem is elektron, hanem egy "eddig ismeretlen" 9,1e-31 kg tömegű atom, ami 2 ellentétes elemi töltésű "fotonból" áll. Ezen kötődik meg valahogy az elemi töltés. Mivel a katód és anód fémből van, így benne a töltéshordozók negatív töltésűek. (Ehhez nem kell tudni, hogy van-e elektron, vagy nincs, bőven elég ismerni a Hall effektust, ami ezt bizonyítja.)"

Hát bizony szerintem nem jól értetted. Idézek az oldaláról. Figyelmesen olvasd el, de az lett volna a legjobb, ha rögtön így kezdted volna:

Nos, az m = 9.1E-31kg tömegű elemi objektumok nem a katód atomjaiból lépnek ki, nem az atomok alkotórészei, és nem is az elektromos áram egyetlen okozói, hanem a katód atomjaitól U feszültség hatására E = Uxe energiájú, e elemi töltésű, m = Uxe/c2 tömegű és f = Uxe/h elektromágneses rezgésszámú elemi részecskét átvevő, (FIGYELEM!!) röntgen-foton és foton részecskék sokaságából felépülő, ionizált gázatomok.

"Vegyük figyelembe, hogy ha ezek a részecskék rendelkeznek a két elemi töltéssel, akkor azok kölcsönhatásban állnak a részecskék elektromágneses mezejével, vagyis rezgő mozgást hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy például a fotonok elemi töltései egy másodperc alatt E+14-szer cserélődnek meg a fotonok pólusain. Ehhez vegyük hozzá, hogy a fotonok elemi töltései között E = E+7 V/m-es, rendkívül nagy elektromos térerő áll fenn." (Mivel az ionizáló foton csak egy elemi töltéssel rendelkezik, így ez az elemi töltés is kölcsönhatásban áll az ionizáló foton elektromágneses mezejével, vagyis annak a frekvenciájával azonos számban megcserélődik az ionizáló foton pólusain.)

"Tekintettel arra, hogy az elektromos töltések mindig felületeken helyezkednek el, így megállapíthatjuk, hogy a néhány elektronvolt energiájú x atomok elektromos állapotát egy, a rajta elektromágnesesen megkötődött, f = E+14Hz-es, negatív elemi töltésű foton okozta." (Nyilván ezzel Fekete azt akarja mondani, hogy az ionizáló foton az x atomot felépítő fotonokkal és röntgen-fotonokkal az elektromágneses mezejük révén elektromágnesesen kötődik. Tehát az ionizáló foton elektromágnesesen kötődik az x atom fotonjainak és röntgen-fotonjainak az elektromágneses mezejéhez, míg az elemi töltés ezeknek az elektromágneses mezőknek az elektromos mezejéhez kötődik.)

(2.9. Az atomok felépítése) "Az atomok elektromosan semleges állapotban annyi pozitív és negatív elemi töltést tartalmaznak, mint amennyi elemi részecskéből felépülnek. Így például, csak a hidrogénatom négy fotonból álló fotonaurája négy pozitív és négy negatív elemi töltéssel rendelkezik." (Tehát minden atom semleges állapotban annyi pozitív és negatív elemi töltést tartalmaz, mint amennyi fotonból, röntgen-fotonból és gamma-fotonból felépűl. Lásd még az elemi részecskék modelljét a második fejezetben!)

[...]

(A hozzászólás első és utolsó bekezdését töröltem. Moderátor)

Előzmény: [68] wernerm, 2007-12-01 17:53:04
[76] Socratus2007-12-07 16:37:50

Kedves Kóta Béla úr!

Látom nem adja fel.

"Úgy tudjuk, hogy a fény pontszerű fényforrásból kilépve minden irányban terjed. Ez esetben...

- az árral szemben, - az árnak háttal, - az árra merőlegesen, - az árra srégen."

Amiről ön beszél az egy 360x360 fokban szétszórt fénnyaláb. A fénnyaláb pedig fotonok sokaságából tevődik össze, melyek közül mindegyik egyszerre csak egy irányba tud mozogni. Ennélfogva az ön által szerkesztett (egyébként majnem hiteles) interferométerben csak az a foton fog a fényforrásra és a B tükörre is merőlegesen beérkezni és átlépni a C tükör irányába, amelyik a félig áteresztő A tükörre pontosan 45 fokos szögbe érkezik be, természetesen, ha a fényforrás középpontja is 45 fokos az A tükör középpontjára. Amelyik foton nem így érkezik be, az nem fog átlépni a tükrön vagy derékszögben a B tükör felé haladni, hanem 45 foknál kisebb vagy nagyobb visszaverődési szögben visszaverődik arról, és így se a B és se a C tükörhöz nem fog eljutni. Tehát az ilyen "srégizavé" kósza fotonokat az interferométer félig áteresztő A tükre még az előtt kiszűri, mielőtt még az AC szakaszon srégen úsznának az árral szemben. Az a foton pedig, amelyik átlép a tükrön, nem hogy az "éterszéllel" fordulna srégen szembe, hanem a reá merőlegesen érkező "éterszél" sodorná el, így a foton eredő sebessége u = sqrt(v2+c2)lenne, ami láthatóan nem egyezik az ön által megálmodottakkal. Tehát a C tükör felületére 0 foknál nagyobb beesésiszögben érkezne és az A pontban lévő tükörre az AC egyenestől egy távolabbi pontba érkezne, melyről 45 foknál kisebb viszaverődési szögben visszaverődve haladna a detektor felé. Ez lenne a lényege az interferométernek, hogy az éterszél létezése esetén a detektornak két fénycsíkot kellene érzékelnie. "Petróleum.... lámpa..... az interferométerhez is..... jó a lángja, csak ezt Kóta úr.... nem tudta." Hát lehet, hogy ez a nóta is volt olyan hamis, mint az ön demonstrációja. A tisztánlátás érdekében Fekete Úr honlapjáról mellékelek egy képet az interferométer működésének az elvéről.

Előzmény: [66] Kóta Béla, 2007-11-30 21:20:19
[75] Socratus2007-12-07 16:30:17

Willy!

Ha jól emlékszem rá, akkor te most valamelyik egyetemen elsőévesként legeled azt a sok hülyeséget, amit modern fizika néven próbálnak beléd "sulykólni". Na persze ez nem egészen így van, mert láthatóan te fogékony vagy minden olyan mesére, amelyekből hiányzik a logika, a racionalitás, az objektivitás és a valóságban egyik-másik "ócska" természettörvény miatt nem lehet megfelelőjük.

"Szerintem hagyjuk szegény Socratiusékat... Meggyőzni észérvekkel úgyse tudjuk őket, ez nyilvánvaló"

Lehet, hogy csak egyszerűen azért, mert híjján vagy az ilyeneknek? Ezt csak azért gondolom, mert még egy ilyent sem volt alakalmam olvasni tőled.

"Egy kollégám írt egy normális hangvételű levelet kedves Aniteinstein bácsinak, aki röviden tömören így foglalta össze az érveit a hipotézise mellett: "Te sötét bunkó""

Ahogy ebből én kiveszem, Fekete nem azt írta a kollégádnak, hogy "Te sötét bunkó", hanem a kollégád Fekete érveléseit olvasva ráeszmélt a saját valós énjére, amiért nyilván egy kicsit rosszul érezte magát.

"Másrészt úgy gondolom, hogy mindenkinek alkotmányos joga bármilyen butaságban hinnie, amit csak elképzel."

Ahogy te is hihetsz a saját butaságodban, amíg csak kárt nem okozól magadban és másokban meg az alkotmányban.

"Amíg nem okoz nekünk kárt, addig hadd mondogassa, ha jólesik neki..."

Na most akkor mi is zavar itt téged? Találd már el, hogy most mondogathatja vagy nem mondogathatja!

"Antieinstein nem fizikus, csak lelkes amatőr, aki méricskélt és rosszul elemezte ki az adatait, van ilyen..."

Na és mit méricskélt és hol tévedett? Az szerinted fizikus, akiről bebizonyítja, hogy csak egy halom ostoba elméletet ismert? Abban valószínűleg igazad lehet, hogy Fekete úr nem fizikus, mert aki ma fizikus, az gondolkodás nélkül elhitte azt, amit ő átgondolt és tényekkel, természettörvényekkel cáfol. Aki elvégzi az egyetem fizika szakát, annak a sok agyon bonyolított hülysegek bemegolása mellett nem jut ideje a gondolkodásra is. Gondoltad, hogy az ő hozzáállásával, kritikájával tudott volna egyetlen egy egyetemi tanár is órát tartani. Szerintem nem. De jobb lett volna. Nem lenne ma egy rakás szerencsétlen Willy Einsteinke ebben az ostoba világban.

"Ha egy szakmán kívüli szakmailag akar egy szakmán belülit megítélni -főleg egy ilyen összetett szakmánál- akkor azzal az ítélettel nagyon nem szabad törődni"

És ez rád is ugyanúgy vonatkozik, amikor Feketét próbálod megítélni, miközben szerintem a cipőfűzőjéig sem érsz fel és hozzá képest inkább te tünsz szakmán kivülinek! Tényleg, egyébként miért is törődsz akkor vele?

"Szerintem ez a téma nagyon megérett a törlésre, mivel semmi köze a Kömal profiljához és csak csorbítja a méltóságát Aniteinstein dilettantizmusával és Socratus (akikről persze én is tudom, hogy azonosak) minősíthetetlen hozzászólásaival..."

Hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy semmi közöm nincs Feketéhez, csak egyetértek azzal, amit ő az oldalain leír és talán csak annyi a közös bennünk, hogy a hülyeségekkel szemben nálam is életbe lép a ZÉRO TOLERANCIA. Egyébként volt már olyan disco, amelybe nem szívesen jártál szórakozni? Na és mi lett? Nem mentél be többet vagy bezárattad a discót, hogy mások se szórakozhassanak ott? Szerintem ha nem tetszik itt, akkor nem kell idejárni. Vannak itt más topikok is. Hátha ott még tapsolnak is neked a vakok a pantomim játékodhoz.

Előzmény: [74] Willy, 2007-12-04 15:19:47
[74] Willy2007-12-04 15:19:47

Szerintem hagyjuk szegény Socratiusékat... Meggyőzni észérvekkel úgyse tudjuk őket, ez nyilvánvaló...(Egy kollégám írt egy normális hangvételű levelet kedves Aniteinstein bácsinak, aki röviden tömören így foglalta össze az érveit a hipotézise mellett: "Te sötét bun\kappaó..." Komolyan, ez állt a válaszlevélben.) Másrészt úgy gondolom, hogy mindenkinek alkotmányos joga bármilyen butaságban hinnie, amit csak elképzel. Amíg nem okoz nekünk kárt, addig hadd mondogassa, ha jólesik neki... Nem kell hozzáértés, hogy belássuk, Antieinstein nem fizikus, csak lelkes amatőr, aki méricskélt és rosszul elemezte ki az adatait, van ilyen... Ha egy szakmán kívüli szakmailag akar egy szakmán belülit megítélni -főleg egy ilyen összetett szakmánál- akkor azzal az ítélettel nagyon nem szabad törődni.

Szerintem ez a téma nagyon megérett a törlésre, mivel semmi köze a Kömal profiljához és csak csorbítja a méltóságát Aniteinstein dilettantizmusával és Socratus (akikről persze én is tudom, hogy azonosak) minősíthetetlen hozzászólásaival... (Júj, hogy egyeseknek ennyi idejük legyen, hogy hibás mérések mellett kardoskodjanak... irigylem...)

[73] Kóta Béla2007-12-04 10:40:18

Kedves Wernerm! Ön se várjom értelmes választ Socratustól. Ez akar engem kioktatni TV-technikából. (1952-ben csináltam első rádiómat ami 2 "lámpás" volt.) Ez Socratus válasza egy másik fórumon:

"A probláma még mindig az, hogy ön keveri a szezont a fazonnal. Az ön által hangoztatott nagyfeszültség nem gyorsítófeszültség, hanem eltérítőfeszültség. Minél kisebb a távolság az elektronágyú és a képernyő eleje között és minél nagyobb egy képernyő átlója, annál nagyobb eltérítőfeszültséget kell alkalmazni, ahhoz hogy a néhány elektronvolt mozgási energiájú, nagysebességű elektronokat ezen rövid úton és rövid idő alatt nagy ívben el tudják téríteni. A katód és az anód közötti gyorsító feszültség mindössze 50 volt körüli. További információkért keresse fel tévészerelőjét vagy a házi orvosát!"

Azt most hagyjuk, hogy a TV-ben nem elektrosztatikus, hanem mágneses eltérítés van, de az 50 Volt gyorsítófeszűltség! ANTIEINSTEIN egy próféta: "Here is end of the modern physics"

Előzmény: [68] wernerm, 2007-12-01 17:53:04
[72] LOGGER2007-12-02 18:06:28

hát köszi szépen a segitséget.elég jó leirást adtál a dolgokról.amint látom elég komoly weboldal ez,a hozzászólások is komolyak.majdcsak megbarátkozom vele mint kiváncsiskodó

[71] Hajba Károly2007-12-02 10:32:02

Hát van egy rossz és egy jó hírem. A rossz: állítólag az intelligencia szint maximális lehetősége genetikailag adott, ezen nem lehet módosítani. S a jó, hogy az adottság kihasználtsága rajtad múlik, azaz befolyásolhatod.

Sok-sok probléma megoldásával, sok-sok kemény gondolkozással, sok-sok tanulással. A téma majdhogynem lényegtelen. Ha ide írtál, akkor reál beállítottságú vagy. Oldjál meg sok-sok logikai feladatot. Sok van a hálón is, de ajánlom a Logika havi kiadványt is vagy találsz sok feladatot itt a KöMaL-on vagy a Fazekas honlapján ill. innen linkeket máshova. Nem nehéz versenyfeladatokra gondolok, hanem a logikai gondolkozásodat megmozgató feladatokra. Van nyomtatot anyag is, egy kis guglizással fogsz találni címeket. Egyik ilyen klasszikus a SICC ill. Smullyan könyvei.

Előzmény: [70] LOGGER, 2007-12-02 02:23:33
[70] LOGGER2007-12-02 02:23:33

az intelligenciaszintemet szeretném növelni.hogyan lehetséges?milyen alternatívikus megoldások vannak erre?segitséget kérnék tőletek!előre is köszi

[69] Kóta Béla2007-12-01 20:22:22

(Socratus): "Az ön fotonja láthatóan okossabb, mint Antieinstein, mert ennek a fotonnak olyan hatalmas az inteligenciája, hogy egy adott szögben egyet gondolva szembe fordul az árral."

A fény minden irányban terjed. Még a koherens fényt adó lézert is oda irányíthatja ahová akarja. A petróleum lámpát nem, mert kigyullad a lakás, de tükör is van a világon.

A fény hatalmas intelligenciájára jellemző a fénytörés. A fény a ritkább közegben gyorsabban, a sűrűbben lassabban terjed. Pierre FERMAT (1601-1665) és Chrisiaan HUYGENS (1629-1695) szerint a fényforrásból a célba érkező fény törési szöge olyan, amilyen szögű pályánál a futási idő minimális (legyen?, maradjon?).

Az anyag általában okosabb, mint hinnénk. Engedje meg, hogy emlékeztessem a "LEGKISEBB HATÁS" elvére; aminek egyik első leírását Pierre Louis Moreau de MAUPERTUIS (1698-1750) fogalmazta meg. E szerint "a természet minden változásánál a felhasznált energia mennyisége mindig minimum felé törekszik." Például a gravitációs térben szabadon úgy mozognak a testek hogy a nem változó teljes energián belül -- a helyzeti és mozgási forma között cserélődő energiahányad minimális legye.

Saját szakmámban a zárt felületekkel részben határolt porózus anyagban a fluidum (gáz, folyadék) áramvonal-hálózata úgy alakul, hogy a fluidum átkényszerítéséhez szükséges energia legyen minimális. Az én megfogalmazásomban a levegő jobban megtalálja az optimális eloszlást eredményező utakat, mint a mérnök. Mintha a fluidum állandóan megoldogatná a Pierre Simon LAPLACE (1749-1827) parciális differenciál-egyenletét. (nem nehéz).

Előzmény: [65] Socratus, 2007-11-30 16:50:37
[68] wernerm2007-12-01 17:53:04

Kedves Socratus!

A foton intelligenciájának elemezgetése helyett, örvendenék ha az én érveimre válaszolnál.

Üdvözlettel: Miklós

Előzmény: [65] Socratus, 2007-11-30 16:50:37
[67] LOGGER2007-11-30 21:35:36

jóestét kívánok.mint új bejelnetkező figyelemmel kisérném a kedves regisztráltakat

[66] Kóta Béla2007-11-30 21:20:19

Tisztelt Socratus! "FIAT LUX!" -- LEGYEN VILÁGOSSÁG! Úgy tudjuk, hogy a fény pontszerű fényforrásból kilépve minden irányban terjed. Ez esetben...

- az árral szemben,

- az árnak háttal,

- az árra merőlegesen,

- az árra srégen.

Az alsó ábrán ezeiből az irányokból berajzoltam néhányat, amelyek szemléltetik, hogyha lenne "éterszél", mennyivel hosszabb úton jutna a fény a tükröződés után a kiindulási pontba vissza. Az interferométer nem jelezte a terjedési idő vltozását. Erre a jelenségre Einstein adta a legjobb magyarázatot.

Előzmény: [65] Socratus, 2007-11-30 16:50:37
[65] Socratus2007-11-30 16:50:37

Kedves Kóta úr!

Az ön fotonja láthatóan okossabb, mint Antieinstein, mert ennek a fotonnak olyan hatalmas az inteligenciája, hogy egy adott szögben egyet gondolva szembe fordul az árral. És még monja valaki, hogy az értelem nem a mikrovilából ered.

Előzmény: [64] Kóta Béla, 2007-11-28 16:11:24
[64] Kóta Béla2007-11-28 16:11:24

Üdvözletem!... Még egy ábra ANTIEINSTEIN-nek okulásul. Remélem nem túl bonyolult. (jók még: Julius CAESAR: ANTICATO, Friedrich ENGELSí: ANTIDÜHRING.)

[63] Kóta Béla2007-11-28 16:05:13

Üdvözletem! Ez az ANTIEINSTEIN még sohasem úszott vsgy evezett folyóvízben, és nem látott repülőgépet oldalszélben leszállni. Én is mellékelek egy ábrát a relatív mozgásról.

K'Béla...

[62] leni5362007-07-31 23:25:34

Már lassan úgy érzem, hogy nekem is hozzá kell szólnom a témához. Hiába, az avatarom kötelez.

A szöveg maga elég zavaros számomra (bár ez betudható akár hiányos fizikai ismereteimnek is), nekem leginkább tudományos vagy tudományosnak tűnő szavak kaotikus kavalkádjának tűnik az egész. Kiemelném az alábbi szavak egy érdekes permutációját:

"pozitív és negatív elemi töltésű fotonok"

Nos, ha a fotonoknak lenne elemi töltésük, akkor bizony érdekes fénytani kísérleteket tudnánk végezni (feltéve ha a fotonok még mindíg azok a részecskék, melyeknek egy tartományát a szemünkkel érzékelünk). Ezúttal tanácsolom Fekete úrnak, hogy építsen egy a pozitív és negatív elemi töltésű fotonokat különválasztó szerkezetet, mondjuk egy erős mágneses tér, amin fehér fényt bocsájtunk át, szép szivárványos képet látnánk egy szemközti ernyőn. Ezzel is alátámasztaná az elméletét.

A alapképleteket elnézve úgy látom, hogy azok nagyrészt a "kóklerek által írt" függvénytáblázatban is szerepelnek, csakhogy azok teljesen zavarosan vannak alkalmazva, valami ugyancsak zavaros szöveggel magyarázva (így a dimenziók általában ki is jönnek, bár a p-t még mindíg nem tudom mit keres ott). Így a "helyes" tömegváltozás is kijön dimenzióra, csak éppen azt nem tudjuk, hogy abban a sokváltozós képletben minek mi köze lenne a tömegváltozáshoz.

Még csak az elején járok (mondatról mondatra haladva). Egyelőre ennyi.

[61] CsG2007-07-31 09:25:31

Sziasztok!

Én sem bírtam ki már, hogy ehhez ne szóljak hozzá. Igazából egyik oldalt sem bírtam elolvasni, mert nevetséges. Ennek a jó embernek még a precedencia szabályokról sincs fogalma. A Michelson-Morley kísérlet levezetésénél is elemi hibát vét, meg majd ez a mondat: Lorentz "egy hibásan levezetett kinematikai elgondolásból ollózta ki". Elveti a Lorentz transzformációt, akkor most mit vet el a relatívitás elvét vagy azt hogy a fényseb. állandó? Persze máshol már használja az E=mc2 képletet, ami éppen abból ered hogy a mechanika törvényeit úgy alakítottuk át, hogy az a Lorentz-transzformációval szemben invariáns legyen. Amúgy amit a kísérleti bizonyítékok cáfolataként ír az sem áll túl masszív lábakon (a müonos magyarázat szánalmas). No meg még van jó pár bizonyíték: ott van pl. a Fizeau kísérlet, részecskegyorsítók, vagy elektomágneses hullámos Doppler-effektusa... Ír olyan állításokról, amelyeket maximum ő talált ki, köze nincs Einsteinhez. Na mindegy én nem akarom sorolni a hibákat, mert szinte majdnem minden mondat az. FATÁLIS TÉVEDÉSEK SOROZATA az egész feloldhatatlan ellentmondásokkal (bár szerintem erre már mindenki rájött). És még valamit, a TISZTELET teljesen hiányzik a "művéből", ilyeneket értelmes, magára bármit adó ember nem ír: "Ez az emeletes barom, aki előállt ezzel az emberi értelmet hétmérföldes szaros gumicsizmával taposó elmélettel, megkapta már a Nobel-dijat? Csak azért kérdem, mert a ti tudományotokban egy ilyen egetverő marhaságért már rögtön oda szokták ítélni."

[60] wernerm2007-07-31 08:49:32

A térerősségtől való függés nyilvánvalóan látszik abból, hogy míg egy ködfénylámpa (ami pici) már kb. 100 V feszültséggel üzemeltethető, addig egy nagyobb cső üzemeltetéséhez több 1000 V feszültség szükséges. (Mivel E=U/d így ha d-t növelem, akkor U-t is növelnem kell. Persze a tér nem homogén a csőben, de az arányosság nagyjából fent áll.)

A szabad úthossztól való függés hasonlóképp mutatható ki. Nálunk a suliban van egy csősorozat, amiben ha jól emlékszem 10 kPa-tól 100 Pa-ig terjető intervallumban van 5-6 cső. Javaslok egy hasonlót kipróbálásra Fekete Úrnak.

A katódsugárzást kisnyomású csövekben láttuk először. Megmértük órán a részecske e/m hányadosát úgy, hogy nagyjából homogén mágneses térben megmértük a körpálya sugarát. Nagyon nagy érték jött ki, sokkal nagyobb, mint bármely gázionnál. Millican kísérletéből az elemi töltést ismertük, így jött ki a kb 1e-30 kg érték. Ez független a töltőgáz minőségétől!

A modellben a másodlagos elektronkibocsájtással magyaráztuk a katódsugárzást. Ez azt jelenti, hogy a felgyorsult gázionok belecsapódnak a katódba, és "kifröcskölik" az elektronokat onnan.

A felgyorsult gázionok becsapódása bizonyítható a következő úton: Tegyünk egy lyukat a katódra, és az így létrejött sugárnyalábnak mérjük meg az q/m hányadosát. A mért értéket akkor kapjuk meg elméletileg, ha q = e, és m = m(gázatom). A mérés igazolja, hogy a nyalábban a töltőgáz ionjai vannak. A q/m hányados itt függ a töltőgáz minőségétől.

Ez a modell elég jól megmagyarázza a csövek működését. Érdemes azonban megvizsgálni Fekete Úr modelljét.

Ha jól értettem, az ő modellje alapján az elektron nem is elektron, hanem egy "eddig ismeretlen" 9,1e-31 kg tömegű atom, ami 2 ellentétes elemi töltésű "fotonból" áll. Ezen kötődik meg valahogy az elemi töltés. Mivel a katód és anód fémből van, így benne a töltéshordozók negatív töltésűek. (Ehhez nem kell tudni, hogy van-e elektron, vagy nincs, bőven elég ismerni a Hall effektust, ami ezt bizonyítja.)

Nézzük meg, mi történne, ha ez így lenne. Mivel az X atom egy elektromos dipól, ezért annak pozitív pólusán a negatív elemi töltésnek magától meg kéne kötődjön. Ez azt jelenti, hogy a gázkisülési csőben már minimális rákapcsolt feszültség esetén is számottevő áramnak kéne folynia. A tapasztalat ezt cáfolja.

Továbbá képzeljük el a következő kísérletet. Fekete Úr azt írta, hogy az atmoszféra bizonyos része X atom, az ő általa leírt nagyságrend jócskán meghaladja az többi ion koncentrációját. Ezt "ismerve" fogjunk két szigetelt fémlapot. Az egyikre vigyünk fel Q pozitív töltést. Ennek az elektromos tere magához kéne vonzza a másik lapon spontán ionizálódott X atomokat, így hosszú idő után be kéne álljon a Q/2-Q/2 töltéseloszlás. (Mivel igen sok X atom van, ezért a többi gázion nem rontaná el az effektust.) Ez azt jelenti, hogy a felvitt töltésnek mindenféle vezeték nélkül át kéne folynia egyik lemezről a másikra... (érdekes...) A tapasztalat ezt is cáfolja.

Az, hogy a katódsugárzás megforgatja a lapátkereket, csak egy dolgot bizonyít: Van impulzusa. Az már másodlagos hogy most visszapattan-e, vagy elnyelődik. Csak az egyik esetben az impulzusváltozása m*v, a másik esetben 2 m*v. Ennyi. Ja és tényleg, a gázion sugárnyalábnak is van impulzusa, ezt jól vette észre Fekete Úr.

Na nem szaporítom tovább a szót.

[59] wernerm2007-07-31 08:05:14

Sziasztok!

Talán Fekete Úr olvassa a fórumot.

www.atomfizika.tar.hu 1.1-es pont.

A szerző szerintem igen érdekesen értelmezi a "hagyományos" teóriát a gázkisülési csövekről.

Azt senki nem állítja, hogy a gázatomokon keresztül folyik az áram. (Fekete Úr szerint ez az általánosan elfogadott teória.)

Egyszerűsítve a dolgot a következő történik: Ha két gázatom elegendően nagy energiával ütközik, akkor képesek egymást ionizálni. (A hőmérséklet emelésével az ionkoncentráció növekszik. Pl. egy láng képes ionizálni a gázt.) Ez azt jelenti, hogy ha valahogy felgyorsítunk egy gázatomot vagy iont, akkor az ütközve egy másik gázatommal, ionizálhatja azt. Amikor ellentétes töltéssel találkozik, akkor rekombinálódik, újra atom lesz belőle. Mivel kis számban mindig vannak jelen ionok (Egy feltöltött síkkondenzátor 1-2 nap alatt lemerül.), így ha azokat be tudjuk gyorsítani, akkor elérhető, hogy az ionok többsége elegendő energiára tegyen szert. Ekkor a létrejött új ionok is elkezdenek gyorsulni, és ez a lavinahatás beindítja a gázkisülést.

A kérdés az, hogy ezen modell alapján mitől, és hogyan függ az, hogy beindul-e a kisülés. 1. Függ az E elektromos térerősségtől. 2. Függ a részecskék szabad úthosszától. 3. Függ attól, hogy milyen gáz van a csőben.

[58] Willy2007-07-31 01:25:31

Miki, ne szidd a 1-v2/c2\ne1-(v2/c2) miatt, nyilván nem ismeri a precedencia fogalmát, az általános iskolai anyag...

Előzmény: [57] wernerm, 2007-07-30 22:44:36

  [1]    [2]    [3]    [4]