Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: GEOMETRIA

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[1482] eperke2011-04-10 15:38:14

Hali.Egy kis segítségre lenne szükségem. Azt kell belátni , hogy az a szakasz mindig ugyanolyan hosszú.

[1481] Füge2011-01-19 18:49:05

Jajj elnézést az utolsót visszavonom elnéztem a kettest :)

[1480] Füge2011-01-19 18:47:45

Ja és igen a megadott képleted is hibás, ugyanis

T=\frac{ab}2=\frac{cm_c}2 tehát m_c=\frac{ab}{c}

[1479] Füge2011-01-19 18:36:42

Arra gondoltam, hogy melyik az a legszűkebb intervallum, amelybe mindenképp beleesik az \frac{r}{m} hányados.

[1478] Radián2011-01-19 18:23:11

Gyanítom, hogy félreértettem a feladatod de talán a hibás eredményemből majd kiderül mire is gondoltál. Szerintem: r/m=(a+b-c)c/2ab ahol r a beírt kör sugara, m az átfogóhoz tartozó magasság hossza míg a két befogót a ill b-vel az átfogót pedig c-vel jelöltem. Igazából nem értem, hogy ezt miért becsülni kell s nem kiszámolni...

Előzmény: [1477] Füge, 2011-01-19 15:01:45
[1477] Füge2011-01-19 15:01:45

Egy könnyebb feladat, de nekem tetszett.

174.feladat: Egy tetszőleges derékszögű háromszögben adjuk minél jobb közelítést a beírt kör sugarának és az átfogóhoz tartozó magasságnak a hányadosára.

[1476] HoA2011-01-07 21:52:17

Ha a P ponton átmenő, sugárra merőleges húr hossza 2a, egy másik húrt a P pont b és c hosszúságú szakaszokra oszt, akkor a szelőtételből

a2=b.c

és a számtani - mértani közép tételből

 b + c \ge 2 \sqrt{ bc} = 2\sqrt{a^2} = 2 a

Előzmény: [1465] Nánási József, 2010-12-30 22:47:46
[1475] HoA2011-01-07 21:39:13

Egy kis segítség : Mi jellemzi a P középpontú hasonlóságoknál a k kör képeit?

Előzmény: [1474] BohnerGéza, 2011-01-03 13:45:49
[1474] BohnerGéza2011-01-03 13:45:49

173. feladat: Adott két kör és egy pont. Szerkesztendő az a középpontos hasonlóság, melynek középpontja az adott pont és melynél az egyik kör képe érinti a másik adott kört.

[1473] lorantfy2011-01-02 20:37:12

Persze, úgy is jó. Szerintem nem kell bizinyítás.

Előzmény: [1472] Füge, 2011-01-02 14:08:50
[1472] Füge2011-01-02 14:08:50

Én deriváltam a parabola egyenletét (mert y=ax2+bx+c alakú volt), és azt tettem egyenlővé a kapott meredekséggel, onnan számoltam pontot, majd m(x-x0)=y-y0 A feladat többi részével nem volt gond, csak azon filóztam, hogy kell-e bizonyítás, vagy sem :)

[1471] lorantfy2011-01-02 13:37:38

Szerintem itt nem kell a bizonyítással vacakolni. Ezt ismertnem vesszük. Felteszem, hogy a P pont az O középpontú körön belül van:

1. Felirjuk P ponton átmenő OP normálvektorú egyenes egyenletét.

2. y-ra rendezzük, hogy meglegyen a meredeksége=m.

3. A parabola érintője y=mx+b alakú, b paraméter.

4. Egyenletrendszer a parabola egyenletével. Behelyettesítve másodfokú egyenlet. Mivel érintőről van szó a diszkrimináns = 0. Ebből megvan b, tehát ismerjül az érintő egyenletét.

5. Felírjuk az OP egyenes egyenletét.

6. OP metszéspontja az érintővel, egyenletrsndszer: Q

7. PQ távolság.

8. Parabola egyenletéből kiolvasni a F pontot

9. Origó F távolsága.

Előzmény: [1466] Füge, 2010-12-30 23:06:03
[1470] Füge2011-01-02 13:20:29

Igen én is így indultam neki a feladatnak, csak másodfokú egyenlet rendszer, Viéte-formula, deriválás... azért kérdeztem, hátha van szebb megoldás. Abban igazad van, hogy elfelejtettem mondani, hogy a pont a körön belül van, elnézést. Ez egy próbaérettségi feladatsorból az egyik feladat, és gondolom az első két rész kevés volt még ahhoz, hogy 16 pontot adjanak rá, ezért raktak be egy ilyen részfeladatot, hogy ismered-e a koordinátatengelyekkel párhuzamos vezéregyenesű/tengelyű parabola általános egyenletét.

[1469] HoA2011-01-02 10:34:18

Az origó említéséből arra következtetek, hogy ezt koordináta-geometriai feladatnak szánták. Az alakzatok tehát koordinátáikkal ill. egyenleteikkel adottak. Ekkor az is elképzelhető, a feladatkitűző arra gondolt, a P ponton átmenő legrövidebb húr meghatározásához írjuk fel a P-n áthaladó általános egyenes egyenletét m iránytangensével paraméterezve, számítsuk ki a körrel alkotott metszéspontok koordinátáit és keressük meg, e két pont távolsága melyik m-re lesz a legkisebb. ( Azt talán illett volna közölni, hogy P a körön belüli pont. )

Amit nem értek: hogy jön a harmadik kérdés az első kettőhöz? Ha adott a parabola, akkor fókusza, és így annak origótól mért távolsága is "adott" ( kiszámítható), függetlenül attól, hogy veszek-e fel egyáltalán még kört meg pontot a síkban. Ettől persze a feladat még korrekt.

Előzmény: [1466] Füge, 2010-12-30 23:06:03
[1468] Füge2010-12-30 23:11:42

Érettségin kétlem, hogy megkérnek majd, úgyhogy marad az említés :)

[1467] Nánási József2010-12-30 23:09:20

Ez a Geometria 1-ben vagy 2-ben is benne van... //nekem is aktuális feladat volt nem rég

Nálunk kellett említés szerűen mondani, hogy az a legrövidebb, csak aztán meglettem kérve, hogy bizonyítsam be a táblánál.

[1466] Füge2010-12-30 23:06:03

Köszönöm a gyors választ. A feladat az volt, hogy adott egy parabola egy kör és egy pont. A parabola azon érintőjét keressük ami párhuzamos a P ponton átmenő legrövidebb húrral(6 pont), milyen messze van a P ponttól(5 pont) és mekkora a parabola fókuszpontjának távolsága az origótól(5 pont). Elképzelhető, hogy kell ez a bizonyítás a feladathoz, vagy elég lehet annyi, hogy triviális? Esetleg, egy egy mondatos indoklás?

[1465] Nánási József2010-12-30 22:47:46

Legyen ACD szög derékszög, ekkor DC és CE egyenlő (DE húrja a körnek)(mostantól x jelölöm)

Legyen CF y, míg CG z-vel jelölve.

DCF szög és ECG szög egyenlő, mert csúcsszögek.

DFG és DEG szögek egyenlőek, mivel azonos ívhez tartozó kerületi szögek, azaz DFC és CEG minden szöge megegyezik, így hasonlóak.

Hasonlóság miatt:

\frac{CD}{CF}=\frac{CG}{CE}

\frac{x}{y}=\frac{z}{x}

Mivel ezek valós szakaszok, emiatt az egyenletet átrendezve:

x=\sqrt{yz}

2x=2*\sqrt{yz}

Tegyük fel hogy y+z kisebb mint 2x.

2x helyére írjuk be y+z-t, illetve az egyenletnek vegyük a kettővel képzett hányadosát. Ekkor azt várjuk, hogy hogy az egyenlet bal oldala kisebb lesz mint a jobb.

\frac{y+z}{2}=\sqrt{yz}

A számtani mértani közép tulajdonsága miatt, az egyenlet bal oldala nagyobb mint ajobb (S>M)

\frac{y+z}2>=\sqrt{yz}

Itt tehát ellentmondás áll fent, azaz y+z>=2x.

Az egyenlet akkor és csak akkor teljesül, ha y=z, amikor pedig a merőleges húrt kapjuk vissza.

Tehát a legrövidebb húr a sugárra merőleges.

[1464] Füge2010-12-30 22:09:02

Üdv!

Egy eléggé elemi kérdésem lenne, amire nem tudtam választ keríteni. Adott körben adott ponton átmenő húrok közül melyik a legrövidebb? Illetve az triviális, hogy a húrra merőleges, de bizonyítani nem nagyon tudtam.

(Megjegyzés: Próbaérettségi feladat emelt szint, II. rész, a feladat a,b,c, részből áll, és ezt az a, rész felénél kellene használni, szóval nem lenne rossz valami rövidebb bizonyítás)

[1463] BohnerGéza2010-11-17 11:29:48

Másik megoldást kaphatunk, ha észrevesszük az A*B1B2 és A*C1C2 háromszögek hasonlóságát. Területet is fölhasználva megadhatjuk, hogy AA* metszéspontja milyen osztóviszonyt ad BC-n. ...

Előzmény: [1462] BohnerGéza, 2010-11-17 11:23:56
[1462] BohnerGéza2010-11-17 11:23:56

Az idei Kürschák-verseny 2. feladata: Az ABC háromszög AB oldalának belsejében adottak a C1 és C2 pontok, a BC oldal belsejében az A1 és A2 pontok, végül a CA oldal belsejében a B1 és B2 pontok úgy, hogy AC1<AC2, BA1<BA2, és CB1<CB2 teljesül.

Az AB1C1 és AB2C2 körök A-tól különböző metszéspontját jelölje A*, a BC1A1 és BC2A2 körök B-től különböző metszéspontja legyen B*, végül a CA1B1 és CA2B2 körök C-től különböző metszéspontját nevezzük C*-nak.

Mutassuk meg, hogy az AA*, BB* és CC* egyenesek egy ponton mennek át!

[1461] Tóbi2010-10-27 16:15:30

Kiszámolni nem nehéz, bár azt nem látom miért igaz. Feltehető, hogy a henger tengelye a z tengely, sugara r, míg a paraboloidot az xy síktól és a P=(a,0,b) ponttól egyenlő távol lévő pontok alkotják. Ekkor ha (x,y,z) mindkét alakzatnak eleme:

x2+y2=r2

(x-a)2+y2+(b-z)2=z2

Kivonva a két sort egymásból:

2ax+2bz=a2+b2+r2

Tehát a metszet benne van a fenti síkban.

Előzmény: [1460] HoA, 2010-10-27 10:56:11
[1460] HoA2010-10-27 10:56:11

Rég nem volt feladat. Az alábbiról sem állítom, hogy új ( RóbertGida biztos tud forrást is hozzá ) , nekem is egy korábbi KöMaL feladat kapcsán jutott eszembe:

Bizonyítsuk be, hogy egymással párhuzamos tengelyű forgási paraboloid és végtelen körhenger metszésvonala síkgörbe.

[1459] Lóczi Lajos2010-10-03 22:54:39

Képlet, zárt alak, stb. akkor lesz az inverzre, ha valaki bevezet erre vagy az ehhez hasonló függvényre egy új nevet és kiszámolja néhány tulajdonságát.

Az elmúlt évszázadokban ez sok tucatszor megtörtént a fontosnak bizonyult függvények esetén, amelyek nem voltak "elemi függvények". Így született meg a "speciális függvények" azóta is egyre bővülő osztálya. Rögtön világossá válik a helyzet, ha vetsz egy pillantást egy ilyen gyűjteményre, pl. itt. Ezen függvények mindegyikét hívhatod "zárt alaknak". A hozzászólásodban említett függvény inverze is zárt alakú lesz, ha elnevezed pl. ojozso(x)-nek.

Előzmény: [1458] ojozso, 2010-10-03 20:17:28
[1458] ojozso2010-10-03 20:17:28

Köszönöm mindenkinek a segítséget a 172. feldattal kapcsolatban, egyik szemem sír (nincs elemi megoldás), a másik nevet (nem a tudásom kopott meg 30 évvel az érettségi után...). A feladatot nem én, hanem az "Élet" alkotta: egy hangszerkesztő programban a megrajzolt körív szerint kellene a dinamikát (ennek révén az átlagos hangosságot) változtatni. A változtatás mértéke nyilván valamilyen arányosságban áll a körszelet területével: minél "domborúbb" (kisebb sugarú a körív), annál nagyobb lesz az átlagos hangosság-növelés (és dinamika-csökkentés). Az elérni kívánt és az aktuális hangosság-szint hányadosa adott, ennek megfelelően adott a körszelet területe is; ebből kellene a körív sugarát meghatározni, majd ha ez megvan, a körív tetszőleges pontjának koordinátáit meghatározni (ami viszont már könnyű). Abban egyetérthetünk, hogy PONTOSAN az adott körszelet területét egy, és csakis egy bizonyos sugarú körív biztosítja: a terület és a sugár között szigorúan monoton megfeleltetés van: minél nagyobb a sugár, annál kisebb a terület. Határértékkel: ha a sugár tart végtelenhez, a terület tart 0-hoz. Képlet hiányában a sugarat próbálkozásokkal be fogom tudni "lőni" tetszőleges pontossággal a területhez (végülis számítógépes program fogja számolgatni), csak elegánsabbnak gondoltam a képlet alkalmazását, ezért tettem fel a feladatot.

A matematikához visszatérve, úgy gondolom, előbb-utóbb lesz zárt alak az általam felvetett és az ahhoz hasonló (pl. a későbbiekben említett) függvény INVERZÉRE is, de az NEM elemi módszerekkel lesz levezetve!

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]