Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: GEOMETRIA

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[1618] HoA2012-12-23 00:40:02

Nem látom, mi a különbség a módszereddel kapott síkbeli sokszög és aközött, hogy H-t - és így F-et - közvetlenül P-re rajzoljuk és P-t felvágjuk az F élei által nem metszett poliéder élek mentén. Vagyis kérlek mutass egy példát arra, ahol a két eredményül kapott sokszög különböző. Mert ha a két sokszög ugyanaz, akkor...

Előzmény: [1616] bily71, 2012-12-21 22:42:34
[1617] bily712012-12-22 23:07:33

Azért több érdeklődést vártam. Ha jól tudom, a Dürer-sejtés még nyitott, Bezdek Dániel csak speciális estben bizonyította. Ha az előbbi megoldás jó, akkor én a poliéderek bővebb halmazán bizonyítottam.

Készítettem egy ábrát, melyen két dimenziós metszetben P egy lapjára illeszkedő szakaszon mutatom be, hogy mit is csináltunk P-vel. Az AB szakaszt O1-ből G1 körre vetítjük, majd a kapott A'B' körívet O2-ből S-re invertáljuk, így kapjuk az A''B'' szakaszt. Ezek után eltoljuk AB-t \vec{RT} vektorral, kapjuk A1B1 szakaszt. Az A''B'' szakaszt ráhúzzuk A1B1-re, így kapjuk az A'''B''' szakaszt. Az AB és az A'''B''' szakaszok egybevágók.

Az A''B'' szakasz mindig nagyobb, mint az AB. Ugyanígy, mikor P-t görgetjük (elforgatjuk az éle, mint tengely körül), a görgetett lap mindig része a második képének, tehát összehúzást kell alkalmaznunk, hogy a harmadik kép egybevágó legyen az eredetivel. Az összehúzás során az átvágott élek mentén a szomszédos lapok eltávolodnak, vagyis rés keletkezik a síkon, így nem keletkezhet átfedés, a nem átvágott élek mentén pedig a szomszédos lap megnyúlik az összehúzás irányában, de átfedés itt sem keletkezik. Szemléletesen az történik, hogy felszabdaljuk az S síkot, majd az összehúzás transzformációval a síkrészeket ráhúzzuk P lapjaira, vagyis az egész S síkot ráképezzük P-re. (Ez nem egy szokványos transzformáció, hiszen két összehúzás között P-t ide-oda mozgatjuk.) Ez lenne a levezetés lényege. Kíváncsian várom a véleményeket.

Előzmény: [1616] bily71, 2012-12-21 22:42:34
[1616] bily712012-12-21 22:42:34

183. feladat. Adott P 3 dimenziós konvex poliéder. Terítsük ki P lapjait a síkba úgy, hogy átfedés nélkül egy összefüggő sokszöget alkossanak, azaz adjuk meg P egy hálóját!

Megoldás. Helyezzük P-t egy 3 dimenziós G1 gömbbe úgy, hogy az O1 gömb középpont P egy belső pontja legyen, továbbá P minden pontja G1 belső pontja legyen! Vetítsük P-t O1-ból G1 felszínére úgy, hogy ha Q pont P egy élének egy pontja, akkor Q' pont az O1Q egyenes és G1 felszínének metszete! Ekkor egy gömbre rajzolt P' gráfot kapunk.

Válasszuk ki P' minden lapjának egy belső pontját, (azaz a P' gömbre rajzolt gráf körei által határolt gömbfelszín tartományok egy belső pontját), majd kössük össze ezeket, ha két szomszédos lap, (azaz közös éllel rendelkező lapok) belső pontjai! Ekkor egy H gráfot kapunk. Legyen F H egy feszítő fája!

Sztereografikus projekciót alkalmazva képezzük P'-t és F-et az S síkra! S párhuzamos P egy lapjával, T pontban érinti érinti G1-et, ugyanitt érinti G2-t, az inverzió gömbjét, melynek O2 középpontja T átellenes pontja G1-en, továbbá O2 nem csúcsa P'-nek és F-nek, és nem illeszkedik P' és F egyik élére sem. Ekkor egy síkba rajzolt P'' gráfot és egy F' fát kapunk.

Legyen az R pont P, az S síkkal párhuzamos, L1 lapja és az O1T egyenes metszete! Toljuk el P-t az \vec{RT} vektorral! Ekkor L1 eltolt képe illeszkedik S-re.

Gondoljunk S-re úgy, mint vastagság nélküli rugalmas, vágható anyagból álló felületre! Vágjuk át S-t azon élek mentén, melyeket nem metsz F' egyik éle sem!

Legyen az L1 lap egy csúcsa V1, húzzuk bele V1''-t V1-be! Ismételjük ezt L1'' minden csúcsával! Az "összehúzás" transzformáció után L1'' képe egybevágó lesz L1-gyel, hisz fedik egymást.

Gördítsük át az eltolt P-t az egyik élén az S síkon az F' fa egy éle mentén, vagyis P egy olyan élén, mely metszi F' egy élét. Ekkor az L2 lap illeszkedik S-re, úgy, hogy az L1,L2 lapok közös éle fedi az összehúzott L1'' és a félig összehúzott L2'' lapok közös élét, továbbá L2 része L2''-nek. Legyen V2 az L2 lap egy csúcsa! Húzzuk bele V2''-t V2-be! Ismételjük ezt L2'' minden csúcsával! Az összehúzás után L2'' képe fedi L-2-t, így azok egybevágók. Az összehúzott L1'',L2'' lapok nem fedik át egymást. Az összehúzott L2'' nem fedi át egyik vele szomszédos másik lapot sem, hiszen vagy át van vágva az S sík a közös él mentén, így inkább távolodott szomszédjától, mivel az helyben maradt, vagy a közös élt metszi F'-et, ekkor nem keletkezik átfedés.

Gördítsük végig P-t F' minden útján az utak valamilyen sorrendjében! Egy út végére érve gördítsük visszafelé az úton P-t, míg az L1 lap nem illeszkedik újra S-re! Minden gördítés során alkalmazzuk az összehúzás transzformációt!

F' minden útját végigjárva egy összefüggő sokszöget kapunk, mely sokszög P lapjaival egybevágó sokszögekből áll, így a sokszög területe és P felszíne egyenlő, vagyis eleve kizárt, hogy a gördítések során átfedés keletkezett. Az S sík átvágása miatt az összehúzás során megkettőződött éleket újból fedésbe hozva P-vel egybevágó poliédert kapunk (a sokszögből visszahajtogathatjuk P-t), vagyis a feladatot sikerült megoldanunk.

P tetszőleges volt, ezért a feladatot megoldva egyúttal konstruktív bizonyítást adtunk Dürer sejtésére abban az esetben, ha a poliéder konvex.

Boldog Világvégét! :)

[1615] w2012-12-12 17:59:04

Ez is szép megoldás.

A feladat bemutatja, hogy több ismerettel sokkal bonyolultabban oldanánk meg egy nem nyilvánvaló általános iskolás feladatot, mint egy korlátos ismerettel rendelkező nyolcadikos. (Persze az más kérdés, hogy egy általános iskolás mit tesz, ha egy trigonometrikus egyenletet kellene fejtegetni.) Akinek elemi geometriával van dolga, annak állandó gyakorlásra van szüksége, hogy ezekhez való érzékét fenntartsa. (Megjegyzendő, hogy mindenhol van kivétel.)

A feladat megoldása:

Célszerű az egyenlő szárúságot kihasználni. Rajzoljuk be a háromszög szimmetriatengelyét, ez messe CP-t Q-ban, ekkor QAC<=ACQ<=30°. Vegyük észre, hogy AP felezi a BAQ<-et, ráadásul PQ az AQB< felezője. Így P az AQB háromszög beírt körének középpontja, azaz BP felezi ABQ<-et. BPC<=180°-(80°/2+80°/4)-(50°-30°)=100°.

Ez egyszerű volt. Kis túlzással annyi kellett hozzá, hogy észrevesszük, hogy az egyenlő szárú háromszög szimmetrikus. Aki erre rákényszerítené a szabályos 18-szöget, az azért teszi, mert a feladatot ennél összetettebbnek képzeli, és jogosan. Tehát ajánlom a feladatok egyszerű megközelítését (aki elolvasta a bemutatkozásomat, az el is várhatja a könnyebb példákat :).

Megint más kérdés, hogy milyen a feladat általánosítása...

Előzmény: [1614] HoA, 2012-12-11 13:07:32
[1614] HoA2012-12-11 13:07:32

Hogy mennyire tömény és elegáns, azt ítélje meg más, minden esetre "nyolcadikosabb" , mint az előző.

Építsük fel a mellékelt ábrát az ABC háromszög csúcsaiból, a körülírt kör O középpontjából és a CA oldallal 30 fokos szöget bezáró CE egyenesből kiindulva. CO felező merőlegesének és CE -nek a metszéspontja Q. Az állandó QC hosszúságú piros szakaszok ismételt felméregetésével kialakul az ábra. A 10, 20, 40 ill. 60 fokos szögeket kékkel, rózsaszínnel, lilával ill. zölddel jelöltem. Látható - és persze bizonyítható - , hogy P a feladatban definiált pont.

A BPC háromszöget O körül pozitív irányban 100 fokkal elforgatva P Q-ba , B C-be kerül, A BP szakasz képe tehát a PC-vel egy egyenesbe eső CQ, ezért BPC szög 100 fok.

Előzmény: [1611] w, 2012-12-10 16:46:48
[1613] w2012-12-10 22:22:18

Jogos a hozzászólásod. Én arra gondoltam, hogy a feladatot úgy is meg lehet oldani, hogy csak a következőket használhatjuk: háromszög belsőszög-összege, nevezetes vonalai, beírt kör, szög/szakasz/pont felvétele.

A Fálesz-HoA-megoldás sokkal hasznosabb, mint az, amire gondolok. Mindenesetre hamarosan - amint lesz időm az ábrát elkészíteni - közlöm a megoldásomat.

******

Mutassuk meg, hogy ha egy háromszög két belső szögfelezője azonos hosszú, akkor és csak akkor a háromszög egyenlő szárú.

Előzmény: [1612] Lóczi Lajos, 2012-12-10 18:30:06
[1612] Lóczi Lajos2012-12-10 18:30:06

Én a mellékelt ábrákon mást sem látok, csak háromszögeket.

Előzmény: [1611] w, 2012-12-10 16:46:48
[1611] w2012-12-10 16:46:48

Köszönöm szépen, a megoldásotok nagyon szép, és igen sok feladatra felhasználható.

A feladatot eredetileg nyolcadik osztályosoknak tűzték ki, talán 2007-ben (?), ezért nyilván van olyan megoldás, ami tömény, elegáns háromszöggeometria.

Előzmény: [1610] HoA, 2012-12-10 11:26:43
[1610] HoA2012-12-10 11:26:43

A [1609] –beli megközelítés egy konkrét megvalósítása, a szükséges nem triviális közös metszéspont bizonyításával: Válasszuk meg az A, B, C csúcsokat az ábra szerint, így ABC a feladatban szereplő háromszög. Mivel egy sokszög oldalhoz, ill. a körülírt körben a hozzá tartozó ívhez 10 fokos kerületi és 20 fokos középponti szög tartozik, AOC \angle = 160 fok , így CAO \angle = 10 fok. A CA –val 30 fokos szöget bezáró P11P4 ( = CE ) , egyenes és a P5P14 átmérő metszéspontja legyen F. Az OEF háromszögben OEF \angle = 20 fok, mint a P11P13 ívhez tartozó kerületi szög, FOE \angle = 20 fok, mint a P4P5 –höz tartozó középponti szög, OEF háromszög egyenlőszárú. Az AOE egyenlőszárú háromszögben O-nál 60 fokos szög van, mint P1P4 –hez tartozó középponti szög, AOE háromszög szabályos. AEFO deltoid, AF átlója felezi a 60 fokos OAE szöget, FAO \angle = 30 fok, FAC \angle = 40 fok , F tehát feladatunk P pontja. Mivel P rajta van a P5P14 átmérőn és a P11P4 átlón, ezért az utóbbinak P5P14 –re vett tükörképén , a P6P17 átlón is rajta van. A BCP háromszögben BCP \angle = P6CP4\angle = 20 fok, CBP \angle = P11BP17\angle = 60 fok, így BPC \angle = 100 fok.

Előzmény: [1609] Fálesz Mihály, 2012-12-10 09:28:23
[1609] Fálesz Mihály2012-12-10 09:28:23

Az ilyenfajta feladatokhoz egy kiváló cikk: Csirmaz László: Egy geometriai feladatról

A lényeg röviden:

1. Egy szabályos 18-szögben az átlók közötti szögek mind a 10o többszörösei.

2. Vannak olyan átlók, amik nem teljesen triviálisan egy ponton mennek át. Például a O középpontú P1P2...P18 szabályos 18-szögben a P9P15 átló az OP12 sugár felező merőlegese, és ebből következik, hogy a P1P10 egyenes tükörképe a P9P15 átlóra éppen a P7P12 egyenes. Ha ezeket a P1P10 átmérőre is tükrözzük, láthatjuk, hogy a P1P10, P5P11, P7P12. P8P13 és P9P15 átlók egy ponton mennek át.

3. A feladat megoldása ezek után abból áll, hogy megkeressük a rengeteg oldal és átló között a feladat ábráját...

Előzmény: [1608] w, 2012-12-09 11:22:59
[1608] w2012-12-09 11:22:59

Köszönöm, AB=BC és nem AB=AC. Újra átnéztem, más hiba nincsen.

Előzmény: [1607] HoA, 2012-12-08 22:50:41
[1607] HoA2012-12-08 22:50:41

Alighanem elírtad. Ha AB = AC , akkor ABC \angle = ACB \angle , így BAC \angle -re 20 fok marad, belső P pontra nem lehet PAC \angle 40 fok.

Előzmény: [1606] w, 2012-12-08 21:34:35
[1606] w2012-12-08 21:34:35

ABC háromszögben AB=AC, P belső pontra PAC<=40 fok, ACP<=30 fok. Mekkora a BPC<, ha ABC<=80 fok?

[1605] Mordon2012-10-31 16:11:53

Köszönöm!

Előzmény: [1604] m2mm, 2012-10-31 15:50:29
[1604] m2mm2012-10-31 15:50:29

http://www.komal.hu/verseny/feladat.cgi?a=feladat&f=B4311&l=hu

Előzmény: [1603] Mordon, 2012-10-31 15:00:07
[1603] Mordon2012-10-31 15:00:07

P az ABC háromszög belső pontja. A CP egyenes az AB oldalt a D, az AP egyenes a BC oldalt az E, a BP egyenes a CA oldalt az F pontban metszi. Tudjuk, hogy PA+PB+PC=43 és PD=PE=PF=3. Határozzuk meg a PA.PB.PC szorzat értékét.

Ennek a tavalyi Szőkefalvi feladatnak a megoldását valaki le tudná írni?

Előre is köszönöm!

[1602] Kásás János2012-10-24 13:28:36

Köszönöm mindeninek a segítséget. Sajnos a gépelésnél tényleg én követtem el a hibát, egyel mellé ütöttem. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.

Előzmény: [1601] HoA, 2012-10-24 13:02:31
[1601] HoA2012-10-24 13:02:31

Gondolom mivel a szereplő betük közül N a B mellett van a billentyűzeten, a kérdező B-t gondolt. Ekkor a metszéspont Jónás T pontja, a keresett hosszúságok AT = 4/5 AC = 4/5 * 28 cm = 22.4 cm, BT = 3/5 BC = 3/5 * 21 cm = 12.6 cm , mint [1597]-ben.

Előzmény: [1596] jonas, 2012-10-23 22:01:37
[1600] jonas2012-10-24 10:12:39

Jaj. Gondoltam, hogy kell lennie egyszerűbb megoldásnak is. Akkor a derékszögű háromszöget csak a feladat második fele miatt adták föl?

Előzmény: [1599] Blinki Bill, 2012-10-24 06:57:11
[1599] Blinki Bill2012-10-24 06:57:11

Mivel F felezi az ívet, ezért CF a C-nél levő szög szögfelezője és az AB oldalt a szomszédos oldalak arányában osztja a szögfelező-tétel miatt. Az arány 3:4, így a 35cm-t kell ilyen arányban bontani, adódik 20cm és 15cm.

Előzmény: [1595] Kásás János, 2012-10-23 20:10:04
[1598] jonas2012-10-23 22:49:11

Itt egy ábra is a feladathoz.

Előzmény: [1597] jonas, 2012-10-23 22:26:48
[1597] jonas2012-10-23 22:26:48

A feladat első részéhez vedd észre, hogy a háromszög derékszögű.

Tegyük fel, hogy a BC oldal hossza 21 cm, az AC oldalé pedig 28 cm. Koordinátázzuk úgy a síkot, hogy a háromszög körülírt körének a középpontja legyen az origó, az A pont legyen a (-17.5 cm, 0), a B legyen (17.5 cm, 0), a C második koordinátája pedig legyen pozitív.

Jelölje T a C-hoz tartozó magasság talppontját. A talppont az AB átfogón úgy helyezkedik el, hogy az AT távolság egyenlő az AC befogó négyzete osztva az átfogóval, vagyis 22.4 cm. Ebből a T koordinátái (4.9 cm, 0). A CT magasság hossza egyenlő a befogók szorzata osztva az átfogóval, vagyis 16.8 cm, így a C koorindátája (4.9 cm, 16.8 cm).

Mármost az F pont a feladat szerint annak az ívnek a felezőpontja, aminek az átmérője az A és a B pont, ezért az F koordinátái (0, -17.5 cm). Ebből a CF szakasz metszete az AB koordinátatengellyel, amit hívjunk R-nek, (4.9cm.17.5cm/(17.5cm+16.8cm),0) = (-2.5cm,0). Ebből pedig az AR szakasz hossza 20 cm, az RB szakasz hossza pedig 15 cm.

Előzmény: [1595] Kásás János, 2012-10-23 20:10:04
[1596] jonas2012-10-23 22:01:37

Nem értem a feladatot. Az N pontot honnan kapod?

Előzmény: [1595] Kásás János, 2012-10-23 20:10:04
[1595] Kásás János2012-10-23 20:10:04

Segítséget szeretnék kérni tőletek, mert nem tudom megoldani a gyermekem házi feladatát:

Az ABC háromszög oldalainak hossza 21, 28 és 35 cm. A háromszög köré írt kört a háromszög csúcsai három ívre bontják. Ezek közül a leghosszabb ív felezőpontja F. Kössük össze F-et a háromszög szemközti csúcsával (legyen ez a csúcs C). Mekkora részre bontja a CF szakasz az AB szakaszt? Tükrözzük a C pontot az AN szakasz egyenesére (C’). Mekkora részre bontja a CC’ szakasz az AB oldalt?

A szögfüggvényeket még nem tanulták, azokat nem lehet használni.

Fáradozásotokat előre is megköszönve.

Tisztelettel: Kásás János

[1594] HoA2012-08-16 21:51:44

A 181.feladat elemi megoldása: Legyenek az ABCD érintőnégyszög beírt körének szemközti E,G ill. F,H érintési pontjait összekötő húrok e1 és e2 . Legyen AEG\angle=EGD\angle=\epsilon,CFH\angle=FHD\angle=\phi . Az érintőnégyszög szemközti, B-nél és D-nél lévő szögeinek összege az M-nél derékszögű MGDH és MEBF négyszögekből \beta+\delta=(36090-\epsilon-\phi)+(360-90[180-\epsilon][180-\phi])=180 fok. ABCD tehát egyúttal húrnégyszög is. BDC\angle=BAC\angle , AEM és DGM háromszögek hasonlóak, M-nél lévő AME és DMG szögeik egyenlőek. Így egyenlőek az ezeket a szögeket 90 fokra kiegészítő AMH és DMH szögek is, vagyis e2 felezi az AC és BD átlók által bezárt szöget.

Előzmény: [1569] m2mm, 2012-05-27 18:19:14

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]