Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: GEOMETRIA

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[1643] Fálesz Mihály2013-02-26 12:05:15

Ha jól látom, ez éppen az A. 570.

Előzmény: [1642] w, 2013-02-23 17:33:59
[1642] w2013-02-23 17:33:59

Na, ez már nem nehéz feladat, hanem szerintem elírás volt a Szőkefalvi-verseny kilencedikes fordulójában:

Adott ABC háromszög síkjában hat. meg azon P pontok halmazát, melyekre PA+BC=PB+AC=PC+AB.

[1641] w2013-01-22 09:59:35

Én is erre a megoldásra gondoltam (elvben). Talán még egyszerűbb lehetett volna, ha J-n keresztül párhuzamost húzol KL-lel, mert akkor a keletkezett szögek stb. tulajdonságait könnyebb megvizsgálni (meg természetes lépés, hogy igazolni akarjuk, hogy LM valamilyen módon középvonal). Nem feltétlenül kell akkor más, mint a 7. osztályos ismeretek, ami nem rossz egy olimpiai válogatóversenyről származó példától.

Előzmény: [1640] HoA, 2013-01-22 00:31:15
[1640] HoA2013-01-22 00:31:15

Az ABC és DBC háromszögekben a beírt körhöz C-ből húzható érintők hosszának különbsége AD/2 (újjgyakorlat) . LN=AD/2=AT=TD,TL=DN . Vegyük fel NC-n P-t úgy, hogy NP=DN . DNJ és PNJ derékszögű háromszögek egybevágóak. A kék szögek egyenlőek ( \alpha/2 ), OL és JN párhuzamosak, így PJ és LK ( LM ) is párhuzamosak , AJP és AML hasonló háromszögek, AP = AD + DP = 2 AT + 2 TL = 2 AL , AJ = 2 AM.

Előzmény: [1637] w, 2013-01-20 16:02:33
[1639] w2013-01-21 20:58:54

Igen, a felezést kell igazolni.

Előzmény: [1638] HoA, 2013-01-21 18:19:23
[1638] HoA2013-01-21 18:19:23

Az mindenesetre látszik, hogy ha az arány a szögektől független állandó, akkor csak 1/1 ( felezés ) lehet, mert ha \alpha növekszik és eléri a 90 fokot, akkor a két kör - és így O és J - egybeesik, AKOL = AKJL négyzet, melynek átlói felezik egymást :-)

Előzmény: [1637] w, 2013-01-20 16:02:33
[1637] w2013-01-20 16:02:33

A következő már középiskolás versenyfeladat:

Tekintsünk egy olyan ABC háromszöget, melyre \gamma<\alpha<90°. Beírt köre AC-t L-ben, AB-t K-ban érinti. A D pont AC-nek belső pontja, ami BD=BA-t teljesíti. Legyen a BDC háromszög beírt körének középpontja J. Milyen arányban osztja KL az AJ szakaszt?

[1636] w2013-01-18 16:08:03

Elnézést a késő válaszért, én is erre a megoldásra gondoltam.

Előzmény: [1635] HoA, 2013-01-18 13:16:43
[1635] HoA2013-01-18 13:16:43

Szabad a gazda! A szabályos 12-szögbe illesztéssel próbálkozva én is a [1634] -beli megoldásra jutottam, jobbat nem találtam.

Előzmény: [1631] HoA, 2013-01-16 09:11:02
[1634] Fálesz Mihály2013-01-16 22:21:16

Akkor egy megoldás csak egyenlő szárú háromszögekkel (és egy helyen tengelyes szimmetriával).

Legyen az AC másik harmadolópontja I, és rajzoljuk meg befelé a HIK szabályos háromszöget. A K pont a BH szakaszon van, mert AHB\angle=120o. Az AH,HI,IC,HK,IK szakaszok egyenlőek.

Az AHK és CIK háromszögek egyenlő szárúak, innen kapjuk a bejelölt 30 fokos szögeket. Ezután BAK\angle=15o, és az ABK háromszög is egyenlő szárú. Tehát AK=BK. A K rajta van az AC felező merőlegesén, így AK=CK. Végül a BCK háromszög is egyenlő szárú, mert BK=AK=CK, tehát BCK\angle=CBK\angle=45o.

Előzmény: [1632] w, 2013-01-16 19:44:03
[1633] bily712013-01-16 22:20:37

"- Valóban eltekinthetünk-e attól, hogy az S-en lévő háló oldalak nem egyenes szakaszok, hanem körívek?"

Eltekinthetünk, ha módosítunk kicsit az eljáráson, P csúcsait G1-re vetítjük, legyen A,B P két csúcsa, ekkor a köztük fut él illeszkedjen az A',B',O2 pontokon átmenő gömbi körre, ekkor az A'B' szakasz képe egy egyenesre illeszkedik, de ekkor további problémák léphetnek fel.

Egy másik mód, ha O pontból képezzük S síkra (mely sík illeszkedik P egy lapjára) P-t úgy, hogy minden él rövidebb, mint a képe, és a lapok képei nem fedik egymást, kivéve egy lapot, mely az egész képet fedi. Ilyen O pont létezik (számomra érdekes feladat volt meghatározni ezen pontok mértani helyét), de most már úgy látom, nem a leképezésen van a hangsúly, hanem F valamely tulajdonságán. Egyelőre elakadtam.

Előzmény: [1625] HoA, 2013-01-07 10:28:40
[1632] w2013-01-16 19:44:03

:) Neked még hány ilyen "kalapácsod" van?

Van megfelelő eszköz, lehet nagyon elegáns (az alapvetőségi értelemben), de nagyon nehéz megoldást adni rá. Én max. az országos fordulón tűztem volna ki. Az előbbi hozzászólásomban felsorolt módszereket (tényleg, más nincs) alaposan át kell gondolni mindegyik lehetőséget. Tehát, találjunk egy alkalmas vonalat, amit behúzva csodák történhetnek!

Előzmény: [1630] Fálesz Mihály, 2013-01-16 06:58:34
[1631] HoA2013-01-16 09:11:02

Rendben, azért még kérlek várj egy kicsit a "hetedikes" megoldás felrakásával. Hadd próbálkozzak egy [1615] jellegű pofonegyszerű változattal.

Előzmény: [1629] w, 2013-01-15 17:49:16
[1630] Fálesz Mihály2013-01-16 06:58:34

Az én hetedikes gyerekem is volt ugyanezen a versenyen. Egyetértek, a feladat nagyon szerencsétlen, ilyen szinten nincs megfelelő eszköz, később meg már van trigonometria, amivel a feladatot le lehet dózerolni.

Btw nekem van egy elég nagy kalapácsom az ilyenekre, ezúttal nem a szabályos 18- hanem a 12-szög átlói között kell keresgélni.

Előzmény: [1629] w, 2013-01-15 17:49:16
[1629] w2013-01-15 17:49:16

Legközelebb ilyen feladatot a Találjunk jobb megoldást! témába rakok :). A megoldásod szép és elegáns, középiskolás ismeretek mellett talán a legszebb.

A következő használható 7-8-adikos szinten: belsőszög-összeg, váltószög, háromszög nevezetes vonalai, spec. négyszögek, területképletek, egybevágóság, Thales és Pitagorasz (egész számokkal). Stratégiáik: számítsunk szögeket, szakaszokat; nézzük meg a magasság-, súlypontot, beírt és körülírt kör kp.-ját; húzzunk be egy alkalmas vonalat.

Ezt a feladatot a Bátaszéki verseny megyei (II.) fordulóján tűzték ki. Statisztikát kéne csinálni arról, hogy hányan csinálták meg, eddig senkiről sem tudok, aki megoldotta volna rendesen.

Előzmény: [1628] HoA, 2013-01-15 11:35:56
[1628] HoA2013-01-15 11:35:56

Nem tudom, a 7. osztályos versenyzőktől elvárható-e a gyökvonás , a Pitagorasz-tétel és a nevezetes szögekkel bíró háromszögekben az oldalak és magasságok méretviszonyainak ismerete ( szándékosan nem írok szögfüggvényeket ) . Ha igen, akkor az alábbi típusú megoldást tartom elvárhatónak:

Az AB oldalon vegyük fel J-t úgy, hogy ABH és HBJ hasonló háromszögek, majd BH-n K-t úgy, hogy HBJ és JBK hasonló háromszögek. A 45 - 60 - 75 fokos szögekkel rendelkező AJH és HKJ háromszögekben AH és HJ ill. HJ és JK arányából adódik, hogy AH = 3/2 * JK, így AB = 3 * AJ. JH és BC párhuzamosak, beta = 60 fok.

Előzmény: [1627] w, 2013-01-14 21:15:51
[1627] w2013-01-14 21:15:51

Kíváncsi vagyok, mit kezdetek a következő (mostani) 7. osztályos versenyfeladattal (én szinusztétellel indultam neki :) , a szöveget másképp írtam le).

184. feladat: Az ABC háromszögben A-nál 45 fokos szög van, és a B csúcsból az AH szakasz 15 fokos szögben látszik. Mekkorák a háromszög szögei, ha H az AC oldalon van, és (ACH)=1/2?

[1626] HoA2013-01-11 13:07:04

Erre gondolok. ( Csak az F-nél lévő szögek érdekesek )

Előzmény: [1625] HoA, 2013-01-07 10:28:40
[1625] HoA2013-01-07 10:28:40

"mert az egy csúcsba futó élek által bezárt szögek összege kisebb, mint 360o"

Megmaradó aggályaim:

- Igaz, hogy az S-beli háló pl. F'' -ben összefutó szomszédos élei által bezárt szögek összege 360o , míg a konvex P F-ben ben összefutó szomszédos élei által bezárt szögek összege ennél kisebb. De mi garantálja, hogy az egyenlőtlenség a példánkban 3 szögpárra külön-külön is fennáll?

- Valóban eltekinthetünk-e attól, hogy az S-en lévő háló oldalak nem egyenes szakaszok, hanem körívek?

- És amire konkrét példám van: Nem változtatják-e meg az összehúzások a szögekre vonatkozó szükséges feltételeket?

Tegyük fel, hogy [1622] bal alsó ábráján az AF'' szakasz bal oldalán elhelyezkedő háló ötszög F'' -nél lévő szöge kb. 90o , mint az ábrán. Ebbe szépen elhelyezhető P AF-hez csatlakozó ötszögű lapja, melynek F -nél lévő szöge mondjuk 85o . Egy összehúzás után [1622] jobb alsó ábráját kapjuk, ahol az AF''' szakasz bal oldalán elhelyezkedő háló ötszög F''' -nél lévő szöge kb. 80o , mint az ábrán. Ide lefordítva P AF-hez csatlakozó ötszögű lapját, az ki fog lógni a rendelkezésre álló háló ötszögből.

Előzmény: [1624] bily71, 2012-12-27 23:35:55
[1624] bily712012-12-27 23:35:55

Az élek második képe körív hiszen, ha O1-ből végigpásztázunk egy élet, akkor egy síkrészt kapunk, mely metszi a G1 gömböt, a metszet ekkor természetesen körív, így P egy élének első képe G1 egy főkörén van. Ha invertáljuk ezt a kört, akkor megint kört kapunk, vagyis egy él második képe az S síkon fekvő körön van. Mindezeket figyelembe vettem, de egyszerű ábrát akartam készíteni, mert valójában ennek nincs jelentősége. Az E''G' ívből mindegy mi lesz, mert P átforgatásakor az újonnan S-re érkező csúcsok nem lehetnek benne a vetület megfelelő összehúzásokkal már módosított tartományában a következő okok miatt.

Az összehúzást L-1-gyel kezdjük, majd átbillegtetve P-t L1 élein összehúzzuk a megnyúlt szomszédjait is. Utoljára az (ii) szerint kiválasztott L2-t húzzuk össze. Az L1 lap és szomszédai egy síkidomot határoznak meg S-n, melynek körvonala és L1 szomszédainak közös élei mentén, kivéve L2 azon éleit, miket F metsz, az S át van vágva. Miután L1-et a szomszédaival összehúztuk, a kapott síkidom körvonala eltávolodik a régi körvonaltól, mégpedig az összehúzott lapok irányába, így az összehúzott lapok nem metszetnek bele a nem összehúzott lapokba. L-1 szomszédai az összehúzás után nem metszethetnek bele L1-be, sem egymásba, hiszen L1-t szomszédaival együtt kiterítve a síkba a szomszédok közös élei nemhogy fedik egymást, hanem eltávolodnak egymástól. Ez azért van, mert az egy csúcsba futó élek által bezárt szögek összege kisebb, mint 360o.

Mikor L2-t és szomszédait összehúzzuk, az L1 és L2 szomszédai által alkotott síkidom új körvonala eltávolodik a régitől, mint az előbb, tehát ez a síkidom sem metsz bele a nem összehúzott lapokba, vagyis nem keletkezik átfedés. L2 még nem összehúzott szomszédait összehúzva (itt is billegtetünk L3 a végére hagyva) az L2 újonnan összehúzott szomszédai nem metszetnek bele L2-be, sem egymásba ugyanazon okokból kifolyólag, mint amit leírtunk már L1 és szomszédai esetében. L2 újonnan összehúzott szomszédai nem metszethetnek bele az előbb összehúzott lapokba sem, hiszen akkor belemetszenének L2 már előzőleg összehúzott szomszédaiba is, ami nem lehet megint csak az előbbiekben már említett okokból. Átfedés tehát itt sem keletkezett.

Az előbbi gondolatmenetet alkalmazhatjuk L3-ra, L4-re és így tovább...

A lényeg még egyszer: Lk újonnan összehúzott szomszédai nem metszethetnek bele az előzőekben összehúzott lapok által alkotott síkidomba, mert akkor belemetszenének Lk már előzőleg összehúzott szomszédaiba is, ami nem lehet, mert az egy csúcsba futó élek által bezárt szögek összege kisebb, mint 360o.

Előzmény: [1623] HoA, 2012-12-27 15:04:35
[1623] HoA2012-12-27 15:04:35

További kellemes évvégét és évelejét mindenkinek!

Nem tudom, figyelembe vetted-e, és mert nem befolyásolja eredményeidet, egyszerűsítetted [1622] ábráját, minden esetre az S síkon a kétvesszős pontokat összekötő vonalak nem egyenes szakaszok.

[1617] metszet ábrájában persze a metsző sík O1 -en és O2 -n is áthalad, így az A'B' gömbi főkör ívet O2 -ből S-re vetítve egyenest kapunk. Ez azonban általában nem így van. A'B' az O1AB sík és G1 metszésvonala, G1 főköre. Ha ez nem megy át O2 -n, akkor a vetület S-en zárt görbe ( emlékezetem szerint kör ) lesz, melynek egy ívdarabja a háló A''B'' közötti vonala.

[1622] ábrája ígéretes, de még mindíg nem látok olyan állítást és annak bizonyítását, ami garantálná, hogy a végeredményül adódó kiterítésben nem lehet átfedés. Például: "P átforgatásakor az újonnan S-re érkező P csúcsok benne vannak a vetület megfelelő, esetleg összehúzásokkal már módosított tartományában". E'' jelöletlen szomszédját G'' -vel jelölve az összehúzás során mi lesz az E''G'' ívből? Egyenes szakasz? Vagy ha körív, akkor mekkora sugarú?

Előzmény: [1622] bily71, 2012-12-26 23:24:30
[1622] bily712012-12-26 23:24:30

"Nem elemeztem a bizonyítást betűről betűre, de első ötletem az, nézd meg, mennyire igazak az összehúzásról elmondottak arra az Li'' lapra, melynek eredetijét, P poliéder Li lapját, az O1O2 szakasz átdöfi."

Átnéztem és átgondoltam. Az F fának a következő feltételeknek kell eleget tennie (F-et az egyszerűség kedvéért rajzolhatjuk közvetlenül P-re is).

(i) Az Li lapra (melyet az O1O2 egyenes döf) illeszkedő csúcs levél.

(ii) Létezik F1F2, ..., Fm fa gráf sorozat úgy, hogy F1 egyetlen, az S síkkal párhuzamos L1 lapra illeszkedő csúcsból áll (ez legyen F gyökere), F_m=^\sim{F}, továbbá Fk+1 úgy nyerjük Fk-ból, hogy kiválasztjuk Fk egy levelét (vagyis egy lapot, melyre Fk egy levele illeszkedik), majd összekötjük az összes olyan szomszédos lapra illeszkedő csúccsal, mely nem csúcsa Fk-nak.

Az ábrán (mely csak egy elképzelt esetet ábrázol) azt láthatjuk, mikor P-t átforgatjuk az AB élen, és az ABC''D''E''F'' lapot ráhúzzuk ABCDEF lapra. Az ábra felső részén látható, hogy ha nem (ii) szerint építjük fel F-et, akkor az összehúzás közben bár a összehúzott lap nem fed át egy lapot sem, de a megnyúlt szomszédainál felléphet átfedés, és nem tudhatjuk, hogy az megszűnik-e.

Az alsó részen módosítottuk F-et (ii) szerint, így a megnyúlt lapoknál sem lép fel átfedés. Most már kimondhatjuk, hogy az előbbi feltételeknek eleget tevő F szerint kiterítve P-t nem lép fel átfedés, és pont ezt akartuk megmutatni.

Amúgy kellemes ünnepeket! :)

Előzmény: [1620] HoA, 2012-12-23 16:24:41
[1621] bily712012-12-23 20:44:42

Igen, (ezt a "bizonyítást" a közzététel előtti álmatlan éjszakámon ötlöttem ki, csak úgy eszembe jutott) azon már a legelején gondolkoztam, hogy a "felső", vagyis az Li' lapot, amelyiket az O1O2 szakasz átdöfi, nem kellene hozzávenni a fához (ami így nem is, vagy hiányos feszítőfa), hanem utána biggyesztenénk oda az F* hiányos feszítőfa valamelyik levele után (de melyik után?), ugyanis ennek képe Li'' nem korlátos, nem világos, hogy mi történik vele az összehúzás közben, de később annyira nyilvánvalónak tűnt minden, hogy nem foglalkoztam vele.

Azonban úgy tűnik, hogy ha az Li'' nélküli sokszögre alkalmazzuk az összehúzást, akkor nem kapunk átfedést, még átgondolom, de annyira egyértelműnek tűnik.

Előzmény: [1620] HoA, 2012-12-23 16:24:41
[1620] HoA2012-12-23 16:24:41

Én nem tudok, mivel eddig sohasem foglalkoztam ezzel a problémával, csak felszólításodra néztem bele. A "Dürer sejtés" Wikipedia oldalán azonban látható ez a hivatkozás:

http://www.ams.org/samplings/feature-column/fcarc-nets

Ebben megtalálhatod az alja felé a két következő idézetet:

"Her work related to finding a way of generating random 3-dimensional convex polyhedra and then choosing a random unfolding (not such simple issues) and seeing if the random unfolding overlapped. Her results showed that as the number of vertices of the solid increased, for a fixed specific solid the number of unfoldings where an overlap did occur increased" . ( Amiből itt csak az az érdekes, hogy növekvő csúcsszámmal növekszik azoknak a kiterítéseknek a száma, ahol átfedés van. ) És

"...no matter what reasonable type of tree Schlickenrieder picked, he was able to find examples of 3-dimensional convex solids where this tree did not lead to a net unfolding without overlaps." ( vagyis adott típusú fákat vizsgálva Sch.-nak sikerült olyan fát találni, mely nem vezetett átfedés nélküli kiterítésre )

A lényeg: A sejtés konvex poliéderekre sem azt mondja, hogy minden kiterítés átfedésmentes, hanem csak azt, hogy létezik átfedésmentes kiterítés. A Wikipédia cikk szerint "Dürer sejtette, hogy minden poliédert fel lehet vágni az élei mentén úgy, hogy lapjai (átfedés nélkül) kiteríthetőek legyenek a síkban, egy összefüggő sokszöget képezve." - és nem azt, hogy minden kiterítés ilyen.

Mivel te F megválasztására semmilyen különleges feltételt nem adtál meg, módszered az említett átfedéses kiterítéseket is létrehozná, tehát valahol a bizonyításban lehet a hiba. Nem elemeztem a bizonyítást betűről betűre, de első ötletem az, nézd meg, mennyire igazak az összehúzásról elmondottak arra az Li'' lapra, melynek eredetijét, P poliéder Li lapját, az O1O2 szakasz átdöfi.

Előzmény: [1619] bily71, 2012-12-23 15:31:46
[1619] bily712012-12-23 15:31:46

Persze, hogy nem látod, mert a két sokszög ugyanaz. A különbség az út, hogy hogyan jutunk a sokszögig. Közvetlenül is felrajzolhatjuk H-t és F-et, majd szétvághatjuk, de attól még nem tudjuk, hogy lesz-e átfedés. Mutattam egy utat, ahol úgy kapjuk meg a sokszöget, hogy egyik lépésben sem keletkezik átfedés. Tulajdonképp azt próbálom demonstrálni, hogy H bármely F feszítőfája jó.

Most azért elbizonytalanítottál. Létezik olyan F, hogy a szétvágás és kiterítés során átfedést kapunk? Ha megkérlek, mutatnál erre példát?

Előzmény: [1618] HoA, 2012-12-23 00:40:02

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]