Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: GEOMETRIA

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[403] HoA2006-04-04 13:56:15

A [388] egyenlőtlenség és a 68. feladat közötti kapcsolatról:

Legyen BOC \angle=\alpha , COD \angle=\beta , DOA \angle=\gamma,\alpha+\beta+\gamma=\pi . Ekkor OAF \angle=\alpha/2 , DO = R ; FO = m = R*sin(\alpha/2), FA = d = R*cos(\alpha/2), FOD \angle=\epsilon=\beta-(\pi/2-\alpha/2)=\beta+\alpha/2-\pi/2

FD2=r2=DO2+FO2-2*DO*FO*cos\epsilon=R2*(1+sin2(\alpha/2)-2*sin(\alpha/2)*cos\epsilon)

n2=d2-r2=R2*(cos2(\alpha/2)-1-sin2(\alpha/2)+2*sin(\alpha/2)*cos\epsilon)=R2*(-2*sin2(\alpha/2)+2*sin(\alpha/2)*cos\epsilon)=

2R2*sin(\alpha/2)*(cos\epsilon-sin(\alpha/2)) .

A [388] egyenlőtlenségben válasszuk úgy a betűzést, hogy \beta\ge\gamma teljesüljön és ennek megfelelően legyen D közelebb A-hoz mint C-hez. Ekkor \epsilon=\beta+\alpha/2-\pi/2\ge\beta/2+\gamma/2+\alpha/2-\pi/2=0 , cos\epsilon=sin(\beta+\alpha/2) , n2=2R2*sin(\alpha/2)*(sin(\beta+\alpha/2)-sin(\alpha/2))

Felhasználva a sin(u+v) - sin(u-v) = 2*cos(u)*sin(v) azonosságot

n2=4R2*sin(\alpha/2)*cos((\beta+\alpha)/2)*sin(\beta/2)=4R2*sin(\alpha/2)*sin(\gamma/2)*sin(\beta/2)

Előzmény: [388] BohnerGéza, 2006-03-14 12:02:36
[402] Hajba Károly2006-04-03 23:35:54

Üdv!

A Wolfram-on kicsit kutakodva ill. az SH Atlaszban találtam még néhány dolgot, de egy kicsit elgondolkoztam én is a témán. (Magad uram, ha szolgád nincsen.:o)

Ismert, hogy egy gömbháromszög területe T_\Delta = \sum_{i=1}^3\alpha_i-\pi. Ezen minimális gömbi sokszöghöz adott szomszédos pontpárjukat egyesítve újabb háromszög illeszthető. Így tetszőleges n-sokszög állítható elő, akár konkáv is. Ezen sokszög területe, melyet nem nehéz belátni, T=\sum_{i=1}^n\alpha_n-(n-2)*\pi

Ezen gömb középpontjából kiinduló és a sokszög pontjaira illesztett félegyenesek a pontok sorrendje szerint a félegyenesek közötti síkok által meghatározott térrész a T-vel arányos térszöget határoz meg.

A gömbi sokszög adott csúcspontjára illesztett és a gömböt érintő sík a csúcsba befutó két gömbi egyenes és gömbközéppont által meghatározott két síklapra merőleges. Ezért a két síklap által bezárt szög azonos a csúcsponti szöggel.

Fentiekből következik, hogy egy síkidom adott csúcspontjához tartozó szomszédos lapok által meghatározott szögek összege és a lapok által meghatározott térszög mértéke között szoros összefüggés áll fenn a fenti képlet szerint.

Újabb érdekes összefüggések adódnak egy idom lapszögeinek és térszögeinek összegei között, de erről később, ha addig valaki nem tesz be egy ezirányú összefoglaló linket. Mert biztos van erről irodalom, legfeljebb még nem bukkantam rá.

Előzmény: [398] Lóczi Lajos, 2006-03-29 22:21:15
[401] HoA2006-04-03 15:36:57

1.) C-t - és ezzel BC-t - rögzítve, a CD * DA szorzat akkor maximális, amikor az ACD \Delta területe, hiszen \delta és így sin\delta is állandó, vagyis ha D az AC ív felezőpontja (ld. Jenei [395]). Ugyanez mondható D rögzítése esetén a BC * CD szorzatról, tehát C a BD ív felezőpontja. A két feltétel együttesen akkor következik be, ha C és D helyzete a [386] második ábrája szerinti.

2.)Így már világos a kapcsolat a [388]-ban feladott egyenlőtlenséggel: a vizsgált szorzat tkp.

2R*sin\frac{\alpha}2 * 2R*sin\frac{\beta}2 * 2R*sin\frac{\gamma}2

, ahol \alpha+\beta+\gamma=\pi . Azon még gondolkodom, a 68-as feladat hogyan következik az egyenlőtlenségből.

Előzmény: [399] BohnerGéza, 2006-03-30 08:02:53
[400] Hajba Károly2006-03-30 14:21:40

Köszi. Amit nyelvtudás nélkül ki lehet belőle hámozni, azt eddig is sejtettem.

Gyakorlatilag az érdekelne, hogy a síklapú testek csúcsaihoz tartozó térszögek összege milyen szabályosságot mutat. Mennyire analóg ill. milyen módon analóg a 2D-s szabályokkal. \sum_{i=1}^n\alpha_i=(n-2)*\pi Egy-egy csúcshoz tartozó síkszögek és térszög között milyen összefüggések állnak fenn.

Azt gyanítom, hogy azonos csúcsszámú testekhez nem feltétlenül azonos nagyságú térszög összeg tartozik. Talán a csúcshoz tartozó síkszögek valamiféle összesítése állandó, vagy esetleg a síklapok által közrezárt szögek összege?

Előzmény: [398] Lóczi Lajos, 2006-03-29 22:21:15
[399] BohnerGéza2006-03-30 08:02:53

Köszönöm HoA-nak és Jenei Attilának a 68. ill. 70. feladatra adott megoldásait! Még eggyel bővítem a kapcsolódó feladatokat:

71. feladat: Az adott AB átmérőjű félkörön a 68. feladat ábrájának megfelelő sorrendben ([385] hozzászólás) helyezkedik el a C és D pont. Hol vannak ezek, ha a BC*CD*DA maximális?

[398] Lóczi Lajos2006-03-29 22:21:15

Csak eszembe jutott

http://mathworld.wolfram.com/SolidAngle.html

De innentől ez már inkább gömbi geometria.

Előzmény: [397] Hajba Károly, 2006-03-27 13:21:05
[397] Hajba Károly2006-03-27 13:21:05

Üdv!

Egy kis elméleti fejtágításra lenne szükségem a térszögek terén. Az alapfogalmak (térszög, szteradián) meghatározásán kivül nem sok mindent ad ki a Kugli.

Előre is köszönök minden segítséget ill. magyarnyelvű linket.

[396] HoA2006-03-24 14:34:56

Kedvet kapva Jenei Attilától egy cosinus tételes megoldásra, mégegyszer a 68. feladatról : Odáig, hogy k belülről érinti f-et ld. a 386-os hozzászólást. Legyen az f2 félkörív középpontja P. AD-t rögzítve n2=AF2-FD2=AD2-2*AD*FD*cos\delta=AD(AD-2*FD*cos\delta) . Mivel D az f2 köríven kívül van, \delta hegyesszög, a kifejezés akkor a legnagyobb, ha DT=FD*cos\delta , FD merőleges vetülete AD-re a legkisebb. Ez pedig akkor áll elő, ha FT az f2 körív AD-re merőleges érintője. De ekkor PF || AD, POF és AOD \Delta-ek hasonlóak, PF = PO -> AD = AO, vagyis AD az f félkörben sugár hosszúságú húr.

Előzmény: [395] jenei.attila, 2006-03-22 11:48:06
[395] jenei.attila2006-03-22 11:48:06

A szóbanforgó érintési pont legyen E.

BE2=BD2-DE2=BD2-DC2=AB2-AD2-DC2

Ezért BE akkor maximális, ha AD2+DC2 minimális.

AD2+DC2=AC2+2*AD*DC*cos \delta

. Mivel AC állandó és cos \delta állandó és negatív AD*DC-nek kell maximálisnak lenni. Vagyis mivel sin \delta állandó és pozitív az ADC háromszög területének kell maximálisnak lenni. Ez pedig akkor maximális, ha D az AC ív felezőpontja. Nem használtuk ki, hogy C az AB ív felezőpontja.

Előzmény: [389] BohnerGéza, 2006-03-17 07:55:20
[394] tothszivike2006-03-21 14:15:01

Köszönöm Sokat segítettél!!!

[393] HoA2006-03-21 09:55:50

A 70. feladat-ra van egy, a 68-ashoz hasonló trigonometriai megoldásom, ha nem lesz jobb, beírom. De szívesen látnék erre is meg a 68-asra is egy nem trigonometriait.

Előzmény: [389] BohnerGéza, 2006-03-17 07:55:20
[392] HoA2006-03-21 09:50:54

Ha arra gondolsz, hogyan kell elforgatni egy négyzetet a síkjában fekvő adott pont körül adott szöggel - és ekkor mindegy, a pont a négyzeten belül vagy kívül van - egy megoldás az ábra szerinti: az adott pontból a négyzet csúcsaiba húzott szakaszok mindegyikét elforgatjuk az adott szöggel. Az új végpontok az elforgatott négyzet csúcsai.

Előzmény: [391] tothszivike, 2006-03-20 19:00:39
[391] tothszivike2006-03-20 19:00:39

Segítséget szeretnék kérni! Hogyan kell elforgatni egy négyzetet egy azon belüli ponton keresztül mert nekük az osztályban mindenkinek trapéz jött ki a tanárnő meg nem hajlandó megmutatni!

[389] BohnerGéza2006-03-17 07:55:20

A 384. hozzászólásban HoA által felvetett kérdés miatt alakult ki a következő feladat:

70. feladat: Az AB átmérőjű félkörív felezőpontja C. D az AC íven mozoghat. Mikor lesz leghosszabb a B-ből a D középpontú, C-n átmenő körhöz húzott érintőszakasz?

[388] BohnerGéza2006-03-14 12:02:36
[387] axbx2006-03-13 20:48:33

Nem megy nékem az geometria..

[386] HoA2006-03-10 16:17:31

Köszönöm az ábrát.

Legyen az AB átmérőjű f félkör középpontja O, sugara R. F rajta van f A-ból vett 1/2 arányú kicsinyítésén vagyis az AO átmérőjű f2 félkörön. n hossza A pont k-ra vonatkozó hatványának négyzetgyöke. Az AF távolságot d-vel, k sugarát r-rel jelölve n2=(d+r)(d-r)=d2-r2 . C-t - és ezzel F-et és d-t - rögzítve ez akkor a legnagyobb amikor r a legkisebb, vagyis amikor k belülről érinti f-et. Ekkor D az OF egyenes és f metszéspontja, jelöljük Dm-mel.

C-t az f félkörön mozgatva, C és F helyzetét a 0 és \frac{\pi}2 közé eső BAC = OAF = \alpha szöggel jellemezve, mivel F rajta van OA Thalesz-körén

d=Rcos\alpha,r=R(1-sin\alpha)

n2=R2(cos2\alpha-(1-sin\alpha)2)=R2(cos2\alpha-1-sin2\alpha+2sin\alpha)=R2(cos2\alpha-cos2\alpha-sin2\alpha-sin2\alpha+2sin\alpha)=

=2R2(sin\alpha-sin2\alpha)=2R2(sin\alpha)(1-sin\alpha)

Ez pedig a számtani és mértani közép egyenlőtlenség miatt akkor a legnagyobb, ha sin\alpha=1-sin\alpha=1/2 Ez a vizsgált tartományban \alpha=30o -nál következik be. Így DOA szög = CBA szög = 60o , A, D, C és B pontok egy szabályos hatszög egymás utáni csúcsai. sin\alpha=1/2 -t helyettessítve  n^2 = R^2 /2 , n = R / \sqrt2

Előzmény: [385] BohnerGéza, 2006-03-09 20:26:52
[385] BohnerGéza2006-03-09 20:26:52

A 68-as feladat ábrája.

[384] HoA2006-03-09 17:53:28

- Az én értelmezésemben a rögzített AB átmérőjű félköríven C és D csak ACDB vagy ADCB sorrendben lehetnek.

- F az AC szakasz vagy az AC ív felezőpontja?

Előzmény: [382] BohnerGéza, 2006-03-09 12:15:40
[383] BohnerGéza2006-03-09 14:09:04
[382] BohnerGéza2006-03-09 12:15:40

68. feladat: C és D a rögzített AB átmérőjű félköríven vannak ABCD sorrendben. Legyen F az AC felezőpontja, k az F középpontú, D-n átmenő kör és n az A-ból k-ig húzott érintőszakasz. Hol van C és D, ha n a lehető leghosszabb? Mekkora ekkor n? (AB-hez képest.)

[381] hobbymatekos2006-03-08 14:48:24

Sziasztok. Én úgy gondolom: a szabályos háromszög oldallapok súlypontjaiba a lapok területével azonos skalárok (mint tömeg pontrendszer) tömegközéppontjában lesz a tetraéder súlypontja. (Vagyis a statikai nyomatékok vektorainak bármely geometriai pontra számitott eredő nyomaték vektorának a súlypontba redukáltja nullvektor.)

Előzmény: [378] BohnerGéza, 2006-02-23 23:30:05
[379] axbx2006-02-27 16:34:28

Már a véleményemet se mondhatom el.. (Fődmívelö) Azért nem vót szép, hogy bannoltak.

Na csak Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell bizonyítani a kör egyenletét?

[378] BohnerGéza2006-02-23 23:30:05

Azt hiszem, az előző feladat után természetesen adódik, az érdeklődés miatt is, ha a térbeli analóg feladatot is kitűzöm.

67. feladat: Hol van a homogén vékony lemezből álló ABCD tetraéderhéj fizikai értelemben vett súlypontja.

[377] jonas2006-02-23 23:13:42

Tényleg.

Előzmény: [376] Káli gúla, 2006-02-23 23:10:28

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]