Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: PÁLYÁZAT

  [1]    [2]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[11] lorybetti2004-10-17 13:09:39

B. 3737. megoldása

Azért választottam ezt a feladatot, mert a sorszáma különleges.

A feladat:

Egy konvex négyszög bármely két szemközti oldalára teljesül, hogy az oldalak középpontjai közötti távolság fele a hosszuk összegének. Bizonyítandó, hogy a négyszög rombusz.

Megoldás:

1. ábra: Az ABCD négyszögben k \le \frac{a+c}{2} , ugyanis F1 F F3 \Delta oldalai: k, \frac{a}{2}, \frac{c}{2} (\frac{a}{2}, \frac{c}{2} középvonalak DCB ill. DBA \Delta -ben) Ezt a háromszög-egyenlőtlenség miatt állíthatjuk.

Hasonlóan: l \le \frac{b+d}{2}

A feladat szerint: k=\frac{b+d}{2} és l=\frac{a+c}{2}

\frac{b+d}{2}\le \frac{a+c}{2} és \frac{a+c}{2}\le \frac{b+d}{2}

Ebből következik: \frac{b+d}{2}= \frac{a+c}{2} \implies k= l

2. ábra: A feladat állításából:  k=\frac{a+c}{2} \rightarrow a és c oldal fölé emelt Thálész-körök k középvonalon érintik egymást az E pontban. E-ből a és c oldal derékszögben látszik. Ilyen érintési pont nyilván csak egy van.

Hasonlóan: az l középvonalon is van egy F pont, melyből b és d oldal derékszögben látszik, és ilyen pont is csak egy van.

3. ábra: A négyszög oldalainak középpontjai mindig parallelogrammát határoznak meg. Ezen parallelogramma átlói a középvonalak. Mivel beláttuk, hogy ezek egyenlő hosszúak, ez a parellelogramma téglalap. A téglalap oldalai párhuzamosak a négyszög átlóival \rightarrow az átlók tehát derékszögben metszik egymást az M pontban.

4. ábra: M pontból a és c oldal derékszögben látszik \rightarrow M pont rajta van k középvonalon

M pontból b és d oldal is derékszögben látszik \rightarrow M pont rajta van l középvonalon

Tehát: M pont a középvonalak metszéspontja

5. ábra: Látható, hogy az átlók szimmetriatengelyei az F1 F2 F3 F4 téglalapnak, így BD tengelyre F1 tükörképe: F2, B tükörképe pedig önmaga, így: F1B=F2B, mivel F1 és F2 felezőpontok, ezért AB=BC. Hasonlóan: AD=DC és AD=AB \rightarrow

Tehát a négyszög rombusz.

[10] lorantfy2004-10-17 10:06:19

Kedves ScarMan!

Kösz a megoldást! A feladat szövege kimaradt:

C. 741. Szerkesszünk háromszöget, ha adott két oldala, a és b, továbbá tudjuk, hogy (a szokásos jelölésekkel) \alpha=2\beta.

Előzmény: [9] ScarMan, 2004-10-17 00:25:01
[9] ScarMan2004-10-17 00:25:01

A C.741 feladatra adott megoldásommal szeretnék részt venni a pályázaton:

Az ábrán látható háromszögben BAC<)=2CBA<)

BAC szögfelezője: AD. ABD háromszög AB oldalán fekvő szögei megegyeznek -> AD=BD:=x ADC háromszög oldalai tehát: b, x, a-x ADC háromszög DAC szöge megegyezik ABC háromszög ABC szögével, a BCA szögben megegyeznek, ezért ADC<)=BAC<), és ADC háromszög hasonló ABC háromszöghöz. Megfelelő oldalaik aránya is megegyezik, ezért:

b/a = (a-x)/b

Mivel a, b adott, a párhuzamos szelők tételét felhasználva meg tudjuk szerkeszteni a-x -et: -vegyünk fel két egy pontból induló félegyenest -egy félegyenesre vegyük fel a és b szakaszt -a másik félegyenesre b szakaszt -a és b végpontjai kössük össze -az összekötő szakasszal párhuzamos szakaszt indítsunk az először felvett b végpontjából, ez kimetszi a-x szakaszt

Ha a szakaszból kimetszünk a-x -et, megkapjuk x-et.

Ezekután ismerjük b-t, x-et, a-x -et, ezekkel meg tudjuk szerkeszteni ACD háromszöget. A CD egyenest meghosszabítva és rámérve a-t, megkapjuk B pontot, így ABC háromszöget.

[8] lorantfy2004-10-05 22:21:31

Kedves Érdeklődők!

Örömmel tudatom veletek, hogy a TYPOTEX KIADÓ jutalomkönyveket ajánlott fel a PÁLYÁZAT-on résztvevőknek!

Minden résztvevő könyvjutalomban részesül.

Az alább felsorolt könyvek közül választhattok a helyezések sorrendjében.

Azt hiszem érdemes előkeresni egy múlt évi B vagy C megoldást és feltenni ebbe a topikba!

HOLICS László : Versenyfeladatok 3. (1998-2000) Az OKTV Fizikaversenyek feladatai és megoldásai

VERMES Miklós : Az Eötvös-versenyek feladatai 1. (1959-1988)

VANNAY László : Fizikai összefoglaló és példatár

Keith DEVLIN : Matematika: a láthatatlan megjelenítése

LOVÁSZ László - PELIKÁN József - VESZTERGOMBI Katalin :Kombinatorika - az általános és középiskolai matematika szakkörök számára

POGÁTS Ferenc : Varga Tamás matematikai versenyek 1. (1988-1992)

HRASKÓ András (szerkesztő) : Új matematikai mozaik

RÁBAI Imre : Felvételi és próbafelvételi feladatok 1999-2000

ERLICHNÉ BOGDÁN Katalin : Kísérletezz! - Kis fizikusok szakköri munkafüzet

[7] lorantfy2004-09-30 12:34:28

Kedves Érdeklődők!

A PÁLYÁZAT határidejét meghosszabbítom október 31-ig. Remélem addig érkezik még pár megoldás!

[6] lorantfy2004-09-26 09:33:07

Kedves Suhanc!

Köszönöm a megoldásodat! Ezzel a feladattal én is sokat vacakoltam, hogy találjak egy "látványos" megoldást. Egyenlőre ott tartunk, hogy alig jön megoldás a pályázatra, nem hogy kizárjuk a Tiédet. Azért összevetem a hivatalos megoldással.

Előzmény: [5] Suhanc, 2004-09-25 20:40:00
[5] Suhanc2004-09-25 20:40:00

Kedves lászló!

Az alábbi feladatra adott megoldásom szerintem a hivatalostól eltérő, amennyiben azonban a pályázat értékelői ezt máshogy véleményezik, szeretnék elnézést kérni, és jelen megoldásomat a versenyből kizáratni!

B.3665. Adott a síkon tizenhárom pont úgy, hogy közülük bármely öt között van négy, amelyek egy körön vannak. Bizonyítsuk be, hogy az adott pontok közül legalább hat egy körön van.

Megoldás: Tekintsük a 13 pont közül A; B; C pontokat,és egy, az általuk meghatározott körön rajta nem lévő X pontot! Ha ilyen X pont nem létezik, akkor a 12 pont egy körön van tehát készen vagyunk! Ha létezik, a maradék 9 pont legyen D1;D2;...D9! Ekkor egy-egy lépésben tekintsük A;B; C; X; Di pontokra a feladat állítását! Mivel X nincs rajta ABC háromszög köréírt körén, ezért Di ABC; ABX; ACX;BCX háromszögek köréírt körei közül az egyiken rajta van, a feladat szövegének megfelelően. Mivel 9 említett D pontunk van, a skatulyaelv értelmében a fent említett négy kör közül lesz olyan, amelyen legalább három D pont van rajta, így összeségében azon a körön legalább hat pont van a fenti 13 pont közül.

Előzmény: [1] lorantfy, 2004-08-27 12:23:10
[4] lorantfy2004-09-24 11:38:29

Kedves Balázs!

Köszönöm a megoldásodat! Azt hittem már nem lesz pályázó, de megtört a jég! Remélem szeptember végéig érkeznek még megoldások!

Előzmény: [3] Strenner Balázs, 2004-09-23 16:53:29
[3] Strenner Balázs2004-09-23 16:53:29

B.3711. Az s1,s2,...,s2004 nemnegatív valós számok összege 2, továbbá tudjuk, hogy

s1s2+s2s3+...+s2003s2004+s2004s1=1.

Határozzuk meg ezen feltételek mellet az S=s12+s22+...+s20042 kifejezés lehetséges legkisebb és legnagyobb értékét.

Megoldás: Nem megy az általánosság rovására, ha az si-k (egyik) legnagyobbikának s1-et vesszük. Felírhatjuk, hogy

(s1+s2+..+s2004)s1-(s1s2+s2s3+...+s2003s2004+s2004s1)=2s1-1,

ezért

s12-s2s3+s3(s1-s4)+s4(s1-s5)+...+s2003(s1-s2004)=2s1-1.(1)

s1 a számok között a legnagyobb, ezért s12\ges2s3,és si(s1-si+1)\ge0 és ebből az adódik, hogy (1) jobb oldala is nemnegatív, tehát

2s1-1\ge0,

amiből

s_1\ge \frac12. (2)

(1)-ből adódik, hogy

(s1-1)2=s3(s2+s4-s1)-s4(s1-s5)-s5(s1-s6)-...-s2003(s1-s2004).(3)

Most tegyük fel hogy s1\ne1, azaz (3) mindkét oldala pozitív. Mivel si(s1-si+1) alakú tagok mindegyike nemnegatív, szükséges, hogy s3(s2+s4-s1)>0 legyen, ami csak akkor lehet, ha

s2+s4>s1(4)

.

(3)-at átalakítva kapjuk, hogy

(s1-1)2=-s3(s1-s2)+s4(s3+s5-s1)-s5(s1-s6)-...-s2003(s1-s2004),(5)

amiből az előbbihez hasonló okoskodással

s3+s5>s1(6)

adódik. Ilyen átalakítással kapjuk még, hogy

s6+s8>s1(7).

(4), (6), és (7) felhasználásával kapjuk, hogy

s1+s2+s3+s4+s5+s6+s8>4s1\ge2,

ami ellentmondás, hiszen \sum_{i=1}^{2004} s_i=2.

Ezek szerint s1=1, vagyis (3) jobb oldala 0. s3=0, ugyanis ellenkező esetben s2+s4<1, és így s3(s2+s4-s1)<0, amiből si(s1-si+1)\ge0 miatt az adódik, hogy (3) jobb oldala negatív. Ezzel a gondolatmenettel igazolható (5)-ből, hogy s4=0, és (3) jobb oldalának további átrendezéséből pedig az, hogy si=0, ha i=3,4,5,...,2003.

Innentől már egyszerű a dolgunk, hiszen tudjuk, hogy s1=1 és s2+s2004=1, és S=s12+s22+s20042 maximumát és minimumát keressük.

S=s12+s22+s20042=1+(s2+s2004)2-2s2s2004=2-2s2s2004

s2s2004 minimuma 0, mondjuk s2=0 esetén, tehát S maximuma 2.

A számtani-mértani közép közti összefüggés szerint

s_2s_{2004}\le \left(\frac{s_2+s_{2004}}2 \right)^2=\frac14,

ha s_2=\frac12 és s_{2004}=\frac12.

Ezek alapján S minimuma \frac32, ekkor az egyik si=1, két "szomszédja" \frac12, S maximuma pedig 2, ha két szomszédos si értéke 1.

Strenner Balázs 12.o.

Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

[2] lorantfy2004-09-13 10:09:40

Kedves Érdeklődő!

Tényleg semmi mást nem kell tenned, csak előkeresni egy múlt évi C vagy B megoldásodat és beírni ide a topikba!

[1] lorantfy2004-08-27 12:23:10

PÁLYÁZAT

1. Pályázhatnak azok az általános és középiskolai diákok, akik az elmúlt tanévben B vagy C pontversenyben vettek részt.

2. A pályázóknak az elmúlt év B vagy C pontversenyének egy saját - a hivatalos megoldásvázlattól eltérő - érdekes megoldását kellene feltennie a Fórum, Pályázat témakörébe.

3. A pályázat kezdődjön a feladat leírásával. A megoldás legyen részletes, diákok számára érthető, áttekinthető formában leírva. A képleteket, matematikai jelöléseket a TeX segítségével kell beírni! Geometriai feladatokhoz ábrát kell mellékelni! A pályamunkákat a többi téma feladataihoz hasonlóan sorszámozzuk!

4. A pályamunkákat a mai naptól 2004. szeptember 30-ig lehet feltenni.

5. Az értékelést a Fórum rendszeres látogatóiból összeálló bírálóbizottság fogja végezni.

6. Díjazás: 1. díj 5000 Ft, 2. díj 3000 Ft, 3. díj 2000 Ft.

7. Egy ember több pályamunkát is feltehet, de csak egy díjban részesülhet, a legjobb munkája alapján

Jó munkát kívánok!

Lorántfy László

  [1]    [2]