Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fórum: Matematika és Nyelvészet

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]  

Szeretnél hozzászólni? Jelentkezz be.
[201] takach2007-07-16 02:05:24

A magyar helyesírási szabályzat néhány kérdésre választ ad, ez megvan online is. Ugyancsak érdemes megnézni a Wiki-t, például a kötőjel címszó alatt.

A két matematikusról (ne adj isten háromról) elnevezett fogalmakban végigkötőjel áll szerintem is, bár erre nem találtam szabályt. Viszont ha a tulajdonnév mellett egy jelzős kapcsolat áll (Lebesgue-Stieltjes külső mérték), arra a helyesírási szabályzat is különírást ír elő. A sima esetben a szabályzat is kötőjelet ír elő, pl. Riesz-lemma.

Sokkal nehezebbek azok a kérdések, ahol nem tulajdonnév szerepel. Itt ugyanis a köznapi helyesíráshoz hasonlóan nagyon szubjektív, hogy szókapcsolat vagy szóösszetételről van szó, és gyakran a hagyomány dönt. Összevetve ezt azzal, hogy a matematikusok munkáiban gyakran nincs konzekvens helyesírás, nagy kérdőjelekhez jutunk.

Sokszor a matematikai érthetőség felülbírálja a köznyelvi szabályokat, például a mondatrészeket elválasztó írásjelek esetében. Hasonlóan, én egybeírom azt, hogy "nemnegatív", mert ha azt írnám, hogy nem negatív szám, akkor az lehet egy tarka macska is, hiszen a tarka macskára is teljesül, hogy nem negatív szám. :)

Egyelőre ennyi.

Előzmény: [198] Mumin, 2007-06-17 01:20:39
[202] Gubbubu2007-12-22 09:39:02

* Inverzfüggvény vagy inverz függvény?

Mindenképp inverz függvény. Kivételek az olyan kifejezések, mint az "inverzfüggvény-tétel", ahol az összetett szavakra vonatkozó szabályok miatt módosul az egybe/különírás módja. De önmagában mindig külön kell írni.

* Valós értékű vagy valósértékű?

Természetesen "valós értékű", egyszerű minőségjelzős alárendelő szókapcsolat, külön kell írni (ld.: MHSZ idevágó szakasza, linket nem tudok adni, mert a link parancs nem működik, de keress rá google-lal.)

* Differencia-operátor vagy differencia operátor (esetleg egybe)?

Ez már fogasabb; érzésem szerint leginkább birtokos jelzős összetétel ("diszkrét" differenciálásnak az ő operátora), eszerint jelölni kell (azaz az egybeíráa valamilyen módját kell alkalmazni), ráadásul hat szótagnál hosszabb, tehát kötőjeles írásmód alkalmazandó: azaz a helyes írásmód szvsz "differencia-operátor". Ha jelentéssűrítő összetételnek fogjuk fel (olyan összetételnek, amely jelentése nem a tagok jelentésének egyszerű algebrai összege), akkor is ugyanez az írásmód a szabályos.

[203] Gubbubu2007-12-22 09:44:52

Bocsi, asszem elrontottam. A differenciaoperátor két szótagú összetétel, azaz - legalábbis az 1997-es szabályozás szerint - mégis inkább egybe kell írni. Egy linket láss itt: keress google-lal az "ekvivalenciareláció egybeírandó tmt" együttes keresőszavakra, precedensc értékű példa: "ekvivalenciareláció".

Előzmény: [202] Gubbubu, 2007-12-22 09:39:02
[204] Gubbubu2007-12-22 09:45:50

Javítok: természetesen két tagú és nem két szótagú összetétel.

Előzmény: [203] Gubbubu, 2007-12-22 09:44:52
[205] Gubbubu2007-12-22 09:51:17

Mivel hozzászólásod végén külön kérdezted az "inverzfüggvény-tételt", erre a következő logikus magyarázat adható. Ez három tagból álló összetett szó (inverz, függvény, tétel),, tehát jelölni kell az összetételt, azaz az egybeírás valamilyen módja kell. Mivel nem két tagú, hanem több, három tagú, azért lesz benne kötőjel. Az összetétel módja a következő: egy már összetett szókapcsolatot (inverz függvény) teszünk össze egy harmadik taggal (tétel), és ezért a kötőjel az új, harmadik tag elé kerül: "inverzfüggvény-tétel". Ha belegondolsz, az "inverz-függvénytétel" szó mást jelent: nem egy olyan tételt, ami az inverz függvényekről szól, hanem egy olyan, függvényekről szóló tételt, ami invertálva van, ami meglehetősen értelmetlen, hiszen invertálni inkább függvényeket szoktunk és kevésbé a tételeket.

Előzmény: [198] Mumin, 2007-06-17 01:20:39
[206] Gubbubu2007-12-22 10:08:53

* Az eltolásinvariáns jó?

Az jó kell, hogy legyen, hiszen ez egy közönséges kéttagú jelentéssürítő összetétel (az eltolásra nézve invariáns), tehát egybeírandó. Érzésem szerint leginkább a birtokos jelzős szerkezethez esik közel, de ebben az esetben is egybe köll írni.

* Komplexus-szorzat, zárójeles-szorzat.

Ezek szvsz nem vagy nem biztosan jók. A komplexus-szorzat fogas kérdés számomra: én érzésre, intuitíve kötőjellel írnám, azonban a szabályszerű írásmód inkább az egybeírásnak tűnik, hiszen ez egy egyszerű (nem jelentéssűrítő) kéttagú birtokos jelzős szerkezet (komplexusok szorzata), s az ilyenek egybeírandóak. Vö. halmazszorzás, halmazkivonás, mátrixszorzat. A "zárójeles szorzat"-ot én semmiképp nem írnám kötőjellel, ugyanis - dacára annak, hogy többtagú összetétel (záró+jeles+szorzat), az első tag olyan kéttagú összetett szó, amely minőségjelzőként szerepel, ráadásul a jelzős viszony már jelölve van. Ld. még az MHSZ "Egybeírás, különírás" c. fej. 107. a) pontját: "A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz, általános iskola, ipari ország, olvasó lány, érett gyümölcs stb.; különösen olyankor, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: szélsőbal párt, egyetértő mosoly, orvosi titoktartás, baráti kézfogás, mezőgazdasági gépgyár stb."

Előzmény: [198] Mumin, 2007-06-17 01:20:39
[207] Gubbubu2007-12-22 10:17:34

A "neves" összetételekre vonatkozóan Takach kollega kimerítő választ adott. Szabályt én sem tudok idézni, de tudomásom szerint, a névhez kapcsolódó fogalmakat kötőjellel kell írni: Pitagorasz-tétel (kivétel: Pitagorasz tétele, amely már nem jelentéssürítő, hanem jelölt birtokos jelzős összetétel, MHSZ megf. fej. 128. paragr.), Riesz-tétel, Apollóniosz-körök, Borel-halmaz, Cantor-lépcső. Ha több név van, akkor ezeket nagykötőjellel ("ndash") kapcsoljuk: Riesz--Fischer-lemma, Cauchy--Bunyakovszkij--Schwarz-egyenlőtlenség. És valóban, kivételt jelentenek azok az összetételek, ahol az utótag is jelzős összetett szó (Lebesque külső mérték).

Előzmény: [198] Mumin, 2007-06-17 01:20:39
[208] Gubbubu2007-12-22 10:20:26

És valóban, Borell--Cantelli-lemma (és Fatou-lemma, nem pedig "Fatou lemma"). Ez a helyes, minden ellenkező híresztelés ellenére. Hogy a matematikusok többsége esetleg nem tud helyesírni, az nem feltétlenül kell, hogy mérvadó legyen.

Előzmény: [207] Gubbubu, 2007-12-22 10:17:34
[209] SmallPotato2007-12-22 11:43:13

Az "inverzfüggvény-tétel" összetétel helyessége a logikus magyarázaton kívül szabállyal is megtámogatható.

A MHSz 139. paragrafusából:

A külön- és egybeírásban három úgynevezett mozgószabály is érvényesül.

...

b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. gyár), amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. Hasonló esetek: hideg víz, de: hidegvíz-csap; házi feladat, de: házifeladat-készítés; légi fénykép, de: légifénykép-montázs; szabad vezeték, de: szabadvezeték-hálózat; stb.

...

Előzmény: [205] Gubbubu, 2007-12-22 09:51:17
[210] SmallPotato2007-12-22 11:50:52

Ehhez is van szabály a MHSz-ban:

140. Főneveket és mellékneveket tulajdonnevekkel a következőképpen kapcsolunk össze:

...

b) Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy (rendszerint -i, -s, -ú, -ű, -jú, -jű képzős) melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot, kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Afrika-kutató, Ady-szobor, Kazinczy-verseny, Mátyás-templom; Balassi-strófás, Kossuth-díjas, Mária-arcú, Herkules-erejű; József Attila-díj, Apáczai Csere János-emlékünnepély; stb.

Előzmény: [207] Gubbubu, 2007-12-22 10:17:34
[211] SmallPotato2007-12-22 12:19:42

Komplexus-szorzat, zárójeles-szorzat: szigorúan véve bizonyára nem jók, külön írva még úgy sem, de ha magam elé képzelem az egybeírt komplexusszorzat, zárójelesszorzat szavakat, akkor eléggé buta érzés fog el: a ssz betűsorozat óhatatlanul hosszú sz-ként képeződik le a fejemben. Kóstolgatni kell a szót, míg rájövök, mit is takar.

Esküdni mernék, hogy a MHSz-ban van valami passzus erre is: hogy ti. ha az összetett szó egybeírt alakja szokatlan, és/vagy téves asszociációkat kelt, akkor igenis szabad kötőjellel írni, pontosan az érthetőség javítása végett.

De ezt a szabályt nem találom sehol. :-((

Előzmény: [206] Gubbubu, 2007-12-22 10:08:53
[212] Lóczi Lajos2007-12-23 23:30:46

LebesGue

Előzmény: [207] Gubbubu, 2007-12-22 10:17:34
[213] Lóczi Lajos2007-12-23 23:32:19

BoreL

Előzmény: [208] Gubbubu, 2007-12-22 10:20:26
[214] Gubbubu2007-12-26 20:08:13

Kár :-)). Mindenesetre köszi a szabálykeresgélést és -idézést, ez igen hatásos illusztrációja volt a mondandónknak.

Előzmény: [211] SmallPotato, 2007-12-22 12:19:42
[215] Gubbubu2008-07-08 20:20:28

Hogyan fordítanátok le a "solid geometry" angol kifejezést? Az angol wikiben van cikke (guglival könnyen odataláltok), de a magyar fordításra nézve nem ad mérvadó tippet. A fogalomtárban sem találtam.

[216] Róbert Gida2008-07-08 20:56:32

Térmértan a sztaki és egy másik online szótár szerint, ami jónak tűnik az angol wiki cikkét nézve.

Előzmény: [215] Gubbubu, 2008-07-08 20:20:28
[217] Gubbubu2008-07-09 13:04:57

Köszi.

Előzmény: [216] Róbert Gida, 2008-07-08 20:56:32
[218] Gubbubu2008-07-16 09:03:28

Hogyan fordítanátok frappánsan a "colloquium" szót (matematikusok [esetleg más tudósfélék] szervezett, de kötetlen találkozása elsősorban tudományos tanácskozás céljából)? Összejövetel, találkozás, tanácskozás, minikonferencia? Pl. "Tihany Colloquium" az "Tihanyi Tanácskozás"? Nem igazán tetszik. Van erre valami bevett magyar kifejezés? Vagy fordítsam egyszerűen "kollokviumnak"?

[219] Sirpi2008-12-17 10:39:03

Nemrég kaptam ezt a feladatot, szerintem poén. Én egy megoldást tudok rá:

Keressünk olyan magyar szót, amiben szerepel j és ly betű is. A szó nem lehet se ragozott, se összetett.

[220] HoA2008-12-17 12:39:35

Nekem is csak egyet sikerült találnom. Idősebbeknek egy táncdalszöveg-részlettel segítenék, de nem teszem, mert még túl friss a feladat.

Előzmény: [219] Sirpi, 2008-12-17 10:39:03
[221] Lóczi Lajos2008-12-18 09:32:32

Kíváncsian várjuk a szavakat! :)

Előzmény: [220] HoA, 2008-12-17 12:39:35
[222] rizsesz2008-12-18 14:14:59

AJTÓMÉLYEDÉS BÁJMOSOLY BAJUSZKIRÁLY BÉLYEGGYŰJTEMÉNY BÉLYEGGYŰJTÉS BÉLYEGGYŰJTŐ BIVALYBORJÚ BIVALYEREJŰ BIVALYTEJ DÍJOSZTÁLY ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ERKÉLYAJTÓ ERKÉLYJELENET FAJSÚLY FAJSÚLYOS FAJSÚLYTALAN FEDETTPÁLYABAJNOKSÁG FEJŐGULYÁS FEJPÁLYAUDVAR FOLYAMHAJÓZÁS GERELYHAJÍTÁS GERGELYJÁRÁS GULYÁSBOJTÁR GYŰJTŐSZENVEDÉLY HAJÓOSZTÁLY HELYJEGY HELYRAJZ HELYRAJZI HELYREJÖN HELYSZÍNRAJZ HELYZETJELENTÉS HELYZETRAJZ HÜVELYKUJJ ILYENFAJTA ILYENTÁJBAN ILYENTÁJT ILYFAJTA JÁRDASZEGÉLY JÁRVÁNYVESZÉLY JÁTÉKENGEDÉLY JÁTÉKSZABÁLY JÁTÉKSZENVEDÉLY JAVÍTÓMŰHELY JÉGPÁLYA JOBBKÉZSZABÁLY JOGFOLYTONOSSÁG JOGHATÁLY JOGSEGÉLY JOGSZABÁLY JÓSHELY JUHGOMOLYA KORCSOLYABAJNOK MÁJMÉTELY MAJOMKIRÁLY MÉLYENJÁRÓ MILYENFAJTA MŰJÉGPÁLYA NYUGDÍJOSZTÁLY OLAJKÁLYHA OLAJKIRÁLY OLYANFAJTA OLYANTÁJBAN OLYANTÁJT OSZTÁLYSORSJÁTÉK PÁLYADÍJ PULYKATOJÁS RAJTHELY RAJTPISZTOLY REJTEKHELY REJTÉLY REJTÉLYES SAJTÓPÁHOLY SEGÉLYDÍJ SEGÉLYNYÚJTÁS SEGÉLYNYÚJTÁSI SELYEMHAJ SELYEMMAJOM SELYEMPERJE SZEMÉLYDÍJSZABÁS SZEMÉLYHAJÓ TAGDÍJBÉLYEG TALAJSÜLLYEDÉS TARTÁLYHAJÓ VÁLYOGTALAJ VÉRSEJTSÜLLYEDÉS

Előzmény: [221] Lóczi Lajos, 2008-12-18 09:32:32
[223] rizsesz2008-12-18 14:15:30

Hoppá, ezt nem így akartam :) Nekem ezek közül egyedül a rejtély tetszik, a MÉK-ben pedig nincsen több. :)

Előzmény: [222] rizsesz, 2008-12-18 14:14:59
[224] Doom2008-12-18 14:17:21

Miért kiabálsz? :) Egyébként húzz ki "párat", mert a feladat nem összetett szavakra volt kíváncsi...

Előzmény: [222] rizsesz, 2008-12-18 14:14:59
[225] rizsesz2008-12-18 14:49:41

A digitális MÉK-ben nagybetűvel voltak a szavak, aztán amikor leszűrtem Excel-lel, akkor nagybetűsek maradtak egészen meglepően a szavak :) azt meg, mint látható, írtam, hogy ezek közül egyedül a rejtély szerintem, ami abszolút nem összetett szó - semelyik másiknál nem tudnám tökéletes magabiztossággal kijelenteni, hogy nem összetett szóról van szó :)

Előzmény: [224] Doom, 2008-12-18 14:17:21
[226] Lóczi Lajos2008-12-20 01:49:42

Ebben a játékban jelöljön X egy betűsorozatot, és |X| a hosszát, valamint XX azt, hogy a két sorozatot egymás mellé írjuk, vagyis összefűzzük.

Pl. ha X="et", akkor XX="etet". (Az esetleges szóközöket azonban hagyjuk figyelmen kívül a mondatok szerkesztésekor és értelmezésekor: ahol szükséges, szóközöket beszúrhatunk, vagy ahol felesleges, elvehetünk.)

A cél az, hogy olyan értelmes magyar szavakat/kifejezéseket/mondatokat rakjunk össze, amelyek XX alakúak, és |X| minél nagyobb, illetve XXX, vagy esetleg XX...X alakúak, ahol minél több X szegmens van. (X nem feltétlenül kell, hogy értelmes legyen.)

1. Adjunk példát olyan X füzérre, hogy XX az X tárgyesete.

2. Adjunk példát olyan X füzérre, hogy XX az X többesszáma.

3. Adjunk példát olyan X füzérre, hogy XX az X feltételes módja.

4. Keressünk példát minél hosszabb X füzérre, hogy XX (a szóközöktől eltekintve) értelmesként fogható fel. Gondolom nincs ilyen, ha |X|=1. Keressünk példákat, ha |X|=2,3 vagy 4. Itt egy pl., ha |X|=5, amikor is XX="arája a rája". Ha |X|=6, akkor pl. XX="rájár a rájára", vagy XX="a rájára rájár", vagy ezek közül a legvalóságszerűbb XX="arájára rájár". Találtam egy olyat is, hogy |X|=10 (ami egy "mondóka" része).

5. Itt egy mesterkélt példa, amikor XXX talán értelmes [pl. kifogyott a készletünk és már csak elektromos eszközünk maradt]: XXX="eledeled e LED". Végül [pl. egy sajtóhiba keresésekor másik szóról derül ki, hogy el van írva]. XXXXXX="azaz, az az az 'az'". Gyűjtsünk még ilyeneket.

[227] rizsesz2008-12-20 10:08:04

2. okok :) 4. ami még szép: elemelem

Előzmény: [226] Lóczi Lajos, 2008-12-20 01:49:42
[228] Valezius2008-12-20 10:31:32

A 3-asra elég sok csacsi-csacsi megfelel. Például ez: Orosz teherautó Tokajhoz közeli városba.

[229] Lóczi Lajos2008-12-20 18:24:14

És akkor ezekből egy XXYY="elemelem eledeled" :-)

Előzmény: [227] rizsesz, 2008-12-20 10:08:04
[230] Valezius2008-12-21 12:20:14

1. ötöt 3. hathat

Előzmény: [226] Lóczi Lajos, 2008-12-20 01:49:42
[231] Mumin2008-12-21 16:33:11

Az 5.-hez: Buffalo buffalo...

:)

[232] Csimby2008-12-21 16:46:13

Aszem nyertél :-) (az angol kategóriában)

Előzmény: [231] Mumin, 2008-12-21 16:33:11
[233] Lóczi Lajos2009-01-10 00:18:57

Nemrég kaptam ezt, nagyon találó célzások :)

REPLYING TO AN INVITATION TO A SCIENTISTS' BALL

Pierre and Marie Curie were radiating enthusiasm.

Einstein thought it would be relatively easy to attend. But he was so dowdy. When he tried to be the announcer, everyone called him an emcee square.

Volta was electrified.

Archimedes was buoyant at the thought.

Archimedes got in through some leverage. At least he didn't eat much. He got full on a crumb.

Ampere was worried he wasn't up to current research. Ohm resisted the idea at first. But they got rowdy, and they were charged with battery.

Boyle said he was under too much pressure.

Edison thought it would be an illuminating experience.

Watt reckoned it would be a good way to let off steam.

Stephenson thought the whole idea was loco.

Wilbur Wright said he'd take a flier on it.

Dr Jekyll declined-- he hadn't been feeling himself lately.

Morse replied: "I'll be there on the dot. Can't stop now - must dash."

Heisenberg was uncertain if he could make it.

Hertz said in the future he planned to attend with greater frequency.

Henry begged off due to a low capacity for alcohol.

Audobon said he'd have to wing it.

Hawking said he'd try to string enough time together to make a space in his schedule.

Darwin said he'd have to see what evolved.

Schrodinger had to take his cat to the vet, or did he?

Mendel said he'd put some things together and see what came out.

Descartes said he'd think about it.

Newton was moved to attend.

Pavlov was drooling at the thought.

Gauss was asked to attend because of his magnetic personality.

Nobel got a big bang out of it.

Freud could barely repress his excitement.

Galileo thought people were much too inquisitive about the whole thing.

Franklin said it beat flying a kite in a thunderstorm.

Armstrong was regenerated by the certainty he would get a better reception than at previous events.

Hewlett was oscillating in his feelings.

Cantor wasn't able to count all the invitations he'd received.

Godel said he couldn't prove it but he'd be there.

Hubble wanted to bring the idea into better focus.

Sagan enthused that out of the billions and billions of invitations he'd received, he would pick just this one.

Birdseye was frozen in indecision.

Bardeen, Schockley and Brattain thought the event might be semi-conducive to a good time.

Bell put the invitation on hold but promised to get back to it as soon as possible.

Watson had to determine precisely what jeans he would wear.

Fermat said his last invitation was truly wonderful but that he couldn't fit it into the margins of his appointment book.

Darwin declined, saying he always seemed to make a monkey out of himself on such occasions.

Galileo said he'd love to roll on down, but reminded everyone that the Pope had him under house arrest.

Gamow got a big bang out of the whole idea.

Nobel thought the party-idea was dynamite!

Niels Bohr sent thanks for the complementary invitation.

Hans Bethe said the whole idea was stellar.

Richard Feynman studied the diagram and said the only way he could make it is by going backward in time.

Steven Jay Gould and Niles Eldridge said they'd arrive by leaps and bounds.

William Harvey said he would circulate the bloody idea.

Avogadro said he would like to bring a number of friends.

Carnot cycled to the banquet.

Coulomb got a big charge out of the invitation.

Fourier said he had received a series of invitations.

Jung said this occasion would be archetypical.

Klein could hardly bottle up his enthusiasm.

L'Hospital said that, as a rule, he didn't go to banquets.

Laplace expected it to be a transforming experience.

Mesmer was hypnotized by the prospect.

Occam asked whether he would have to shave.

Pasteur said this was just the chance for which his mind was prepared.

Pythagoras said the guests were all too square for him.

Roentgen saw through the whole scheme.

Shannon promised to communicate his decision via the proper channels.

Turing said that after this party he would have to call a halt.

Van Allen said he would wear his new belt for the occasion.

Wien said he'd cross that bridge when he came to it.

Newton gravitated towards such occasions.

Einstein made light of it, thinking it all relative.

Milliken replied: "Oil drop by some time."

Halley declined because he had another comet-ment.

Kelvin couldn't make it because of a cold.

Gauss normally didn't go to such functions.

Naturally, Darwin said, he would select that engagement.

Wilbur Wright accepted, provided he and Orville could get a flight.

Newton planned to drop in.

Watson and Crick thought it would be a nice chance to unwind.

Celsius gave it the cold shoulder.

Bessemer wanted to sit on the hearth.

Bacon thought he'd see how things turned out.

Fleming looked forward to an evening of culture.

Napier made no bones about declining.

Moebius wanted to know if there would be strip poker.

Bernoulli said he would probably make it.

Jenner declared a pox on anyone who spoke ill of the hosts.

Pauling said, "Orange you kind to have invited me!"

Von Braun shot out of the house like a rocket to get there on time.

Roentgen shielded himself from a giving direct answer, but looked deeply into the matter.

Harvey said he'd love to come and circulate among the guests.

da Vinci just smiled mysteriously.

Marconi heard about it on the radio.

Morse wired his reply.

Land volunteered to take photos of the gathering.

Bohr said he hoped he would be interesting, as he usually wasn't.

Freud wanted to bring his mother along with him.

Planck said it would be a quantum leap from what he had been doing to attending a party.

Einthoven said he'd play his triangle for musical accompaniment.

Linnaeus said that his whereabouts were classified information and he could not reply.

Cousteau dived into the hors d'oeuvres right away.

Tesla said the thought of a party really lighted up his outlook.

Krafft-Ebbing said he'd bring some slides to show.

Krebs said he'd cycle over.

Galvani had an unexpected reaction to the invitation.

Foucault said he'd have to consult his pendulum for the answer.

Faraday said the idea of the party completely transformed his outlook on life.

Geiger said he could be counted on to attend.

Fermi declined because of a splitting headache.

Binet said it sounded like an intelligent way to spend an evening.

Salk sent his regrets due to a crippling work schedule.

Hubble said he'd have to look into it before he could give an answer.

Daguerre said he would help Eastman take photos, but they would have to be the type he was familiar with himself.

Doppler said he would attend as soon as he figured out if he was coming or going.

Kepler said he would come and bring Mars bars for all to enjoy.

Crick said he was genetically incapable of having a good time at a party.

Pascal said that the party filled the vacuum in his life that weekend.

Kelvin said he absolutely would be there.

Tesla said he would be there as soon as he had coiled his hair into an attractive style.

Rutherford was up and atom.

Euclid hopped a plane.

Coulomb thought he'd get a charge out of it.

Galileo said he'd look into it.

Kamerlingh-Onnes thought this was cool.

But Joule said it would be hot!

Alder had some Diels to attend.

Mendelejews wife had her period.

Pythagoras declined - he was a bit of a square.

Descartes wondered if he had enough co-ordination.

Euclid primed himself for action .

Feynman asked if he could bring his bongos.

Edision lit up at the thought.

Joule had too much work on.

Hilbert decided to close his hotel for the night.

Schrodinger couldn't come - his cat had locked him in a box.

Brunel said it would bridge a gap in his schedule.

Babbage never got round to replying.

Turing said he'd stop all other projects.

Euler said that x=((a+b)n)/n, hence he would be there.

Nobel was asked to give prizes.

Hooke said he'd spring into action

..... But at the last minute they changed the date, and poor Alexander G. Bell forgot to phone first

Hamilton said he had a number of parties that night, but he would try to work it in to the circuit.

Euler said he could too, but only if we have two driveways.

Abel wanted to know if the party could come to him.

Pavlov simply drooled at the thought of going.

Konrad Lorenz thought the invitation insisting he should be there too aggressive.

Jean Piaget thought the whole thing too immature.

Otto Kernberg said he might show up provided the rest of the guests keep within their boundaries.

Freud wanted to know if they would be serving Coke.

Demming thought the whole affair was inefficient.

Kolmogorov called Fomin and asked "Is this for real?"

Margaret Mead asked Ruth Benedict if she could bring her lamb's hook. Benedict said no, it might spoil the pattern on the rug.

Malinowski was not invited for fear that he would ask the guests about their mating habits.

Leibnitz disagreed with the notation on the invitation and sat down to write a paper about it.

Jean Paul Sartre said he would transcend the experience.

Claude Levi-Strauss thought the whole idea was a bitter-sweet affair.

Wilder Penfield wondered if the guests would be cerebral enough.

Frazer Mustard heard this and commented "Some childhood he must have had!"

Benjamin Spock overheard this and said "Childhood - I discovered that as an intern?"

Doctor X, standing in a corner said "Yeah, for sure."

Lavoisier thought it would be a gas.

[234] Brits2009-01-11 22:31:02

ez igazából nem feltételes mód

Előzmény: [230] Valezius, 2008-12-21 12:20:14
[235] Lóczi Lajos2009-01-12 00:08:10

Jó, jó, de nem tudtam úgy megfogalmazni a kérdést, hogy ne utaljak rögtön a megoldásra :)

Előzmény: [234] Brits, 2009-01-11 22:31:02
[236] Lóczi Lajos2009-01-12 00:39:00

Nem tudjátok, vannak ilyenek valahol összegyűjtve? (Vagyis, hogy egy betűsort két helyen is szétvághatunk értelmes módon; de -- a korábbi példákkal ellentétben -- nem feltétlenül kell a kétszer leírt sorozatnak értelmesnek lennie, csak külön-külön.)

Pl. csupa szárny csupasz árny, cumi|süveg -- cumis|üveg.

Más. Múltkor láttam egy kirakatüvegen egy szót, amiről először azt hittem, arra buzdítanak, költözzek egy másik megyébe, de aztán láttam, hogy ez egy fodrászat :) "hajdúsítás".

Előzmény: [231] Mumin, 2008-12-21 16:33:11
[237] Sirpi2009-01-12 08:37:39

A kosárverés engem anno hasonlóan megvezetett. Vagy ott van a klasszikus villanyírógép (csak minek a villát nyírni?).

Előzmény: [236] Lóczi Lajos, 2009-01-12 00:39:00
[238] Káli gúla2009-01-12 12:50:43

(1) Hasonló ehhez az intarzia nevű játék, a híresebbeket biztos ismeritek, itt van néhány "nyugatos" összegyűjtve. (2) Régóta gyűjtök, igaz csak szavakat, olyan megközelítésben, hogy a helyes szóelválasztás legyen programmal megoldhatatlan, pontosabban csak a kontextus ismeretében eldönthető. Eddig négy ilyet tudtam: felül, legelőre, halálok, karóra. Hála az utolsó két hozzászólásnak, a készlet most megduplázódott.

Előzmény: [236] Lóczi Lajos, 2009-01-12 00:39:00
[239] jonas2009-01-12 14:29:28

Angol nyelven a record a leghíresebb példa ilyen szóra.

Előzmény: [238] Káli gúla, 2009-01-12 12:50:43
[240] Lóczi Lajos2009-01-12 23:23:09

Jonas, mármint milyen szempontból?

Előzmény: [239] jonas, 2009-01-12 14:29:28
[241] Lóczi Lajos2009-01-12 23:26:35

Apropó, lemez: le|meztelen|ít, lemez|telenít.

Előzmény: [240] Lóczi Lajos, 2009-01-12 23:23:09
[242] Brits2009-01-13 16:36:26

értem. :) valódi feltételes móddal amúgy is lehetetlen lenne a dolog.

egyébként a kisülés is passzol az új játékba. az ilyen szavak előbb-utóbb előfordulnak valamilyen hülye szóviccben, köztük érdemes keresgélni. :) (ugye az elektromos kisülés a villamosszék kisöccse, valamint - az előzőek közül - a tehén legelőre ül a buszon.)

Előzmény: [235] Lóczi Lajos, 2009-01-12 00:08:10
[243] Sirpi2009-01-13 18:42:04

Erről két vicc jutott eszembe:

-Képzeld, voltam egy fogadóirodában. - Ééés?? -Hát, nem adtak fogat.

A nyuszika és a róka sétált az erdőben. Egyszer csak a nyuszi egy tisztáshoz ért. A róka meg a villanyszereléshez.

Előzmény: [242] Brits, 2009-01-13 16:36:26
[244] Brits2009-01-13 23:22:16

:)

a legfárasztóbb szerintem, amikor a rongybabák harcolnak, egyiknek leszakad a keze, a másik meg mondja, hogy "kukkants be a fiókba, ott biztosan találsz egy takarék-szövet-kezet". -.-

Előzmény: [243] Sirpi, 2009-01-13 18:42:04
[245] Csimby2009-01-14 13:50:02

-Mi Baja a Dunának?

-???

-Kikötője.

[246] HoA2009-01-14 17:27:22

Egy Karinthy gyöngyszem: "Drámát Shakespeare, poloskát Schwarz irt a legjobban." ( A Schwarzra nem esküszöm, az ékezettől nagyvonalúan tekintsünk el. )

És ( szándékosan fonetikusan ) . Megérkezett a három királyfi. Edvárd arany lovon lovagolt, Filip ezüstön és Csárlsz bronzon.

Előzmény: [243] Sirpi, 2009-01-13 18:42:04
[247] rizsesz2009-01-14 23:19:34

Nem idevágó :) de az értelmi színvonalat hozza: Debil gyerek utazik anyjával a buszon: - Anyuanyuanyu, mi az ott? - Egy tehén kisfiam! - Hooooooooool?

A rosszul levő barátunkra, furcsán rángó ittas haverunkra meg bármikor elsüthetjük az aggódó 3. fél "mi a baja" jellegű kérdéseire a 2 szavas "egy város" válaszunkat. A mondta a Feri jellegűeket meg már nem is sorolnám ide.... :)

Előzmény: [245] Csimby, 2009-01-14 13:50:02
[248] jonas2009-01-15 16:02:51

Úgy, hogy azt a szót, hogy record kétféleképpen lehet elválasztani: rec-ord vagy re-cord attól függően, hogy főnév vagy ige.

Előzmény: [240] Lóczi Lajos, 2009-01-12 23:23:09
[249] Lóczi Lajos2009-01-18 22:19:04

Mondjunk olyan igekötőt, amelyet nem lehet a megy igéhez hozzákapcsolni.

[250] Lóczi Lajos2009-01-18 22:27:22

Mármint a "halálok" egyik jelentésén a "halál" szó többes számát érted? (Egyébként nem tudtam kitalálni egy épkézláb mondatot sem, ahol ezt a szót használnám; még abban sem vagyok biztos, hogy miért nem pl. "halálak" vagy "halalak" lenne a többes szám, mivel még sosem hallottam többes számban :)

Előzmény: [238] Káli gúla, 2009-01-12 12:50:43

  [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]