Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Matematika szak az ELTE-n

Kedves leendő Egyetemista! Feltételezzük, hogy a KöMaL olvasójaként és megoldójaként szívesen foglalkozol matematikával, és felmerülhetett már Benned az a gondolat, hogy életpályádul ennek a szép tudománynak a művelését vagy tanítását választod, illetve szeretnél megismerkedni alkalmazásaival a műszaki, gazdasági és pénzügyi élet különböző területein. Egy amerikai felmérés eredménye szerint a legjobb foglalkozás a matematikusé, és közvetlenül utána a szintén matematikai előképzettséget igénylő aktuárius és statisztikus következik. Esetleg még nem döntöttél, de leginkább matematikából folytatnál felsőfokú tanulmányokat?

Minderre kitűnő lehetőséged nyílik az ország egyik legnagyobb múltú, legrégebben működő egyetemén, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, ahol világhírű professzoroktól tanulhatsz, a többi között Laczkovich Miklóstól, a Tarski-féle kör négyszögesítési probléma megoldójától és a Wolf-, Bolyai- és Kyoto-díjas Lovász Lászlótól a Nemzetközi Matematikai Unió 2006 és 2010 közötti elnökétől. Pezsgő diákélet vár Rád az ELTE korszerű számítógépparkkal felszerelt, a KöMaL szerkesztőségének is otthont adó modern lágymányosi épületegyüttesében.

A bolognai képzési rendszerbe illeszkedik BSc képesítést nyújtó hároméves matematikai alapképzésünk. Itt az első évben többféle lehetőség közül választhatsz, hogy előismereteidnek, képességeidnek vagy tanulási sebességednek megfelelően milyen szinten, milyen részletességgel, milyen mélységben sajátítod el az első év kötelező törzsanyagát. Az első év végén pedig arról dönthetsz, hogy az alábbi négy szakirány melyikén kívánsz továbbhaladni.

A matematikus szakirány programja sokat megőriz méltán világhírű hagyományainkból, ugyanakkor szilárd alapokat nyújt a modern matematika műveléséhez, jól felkészítve hallgatóinkat a leendő kutatói munkára.

Az általános- és középiskolai matematikatanárok képzésének első lépcsőjét jelentő tanári szakirány programjában, szemléletében már a szakmai alapozás keretében is hangsúlyt kap az iskolai matematikatanítással való kapcsolat.

Az alkalmazott matematika ma már az élet szinte minden területén nélkülözhetetlen, és az ilyen képzettségű munkaerő iránt egyre növekszik az igény. Ezt a szakirányt tehát azoknak ajánljuk, akiket elsősorban a matematika alkalmazásai érdeklik.

A tartalmában teljesen új, matematikai elemző szakirányt azon jelentkezők számára indítjuk, akik ismereteiket később inkább a matematikán kívül szeretnék majd gyümölcsöztetni. Itt szerzett tudásukat hasznosíthatják például gazdasági területen, médiában, a matematika népszerűsítésében, a közművelődésben.

A legkiemelkedőbb hallgatók az egyetemi oktatómunkába is bekapcsolódhatnak, és világszerte jó eséllyel pályázhatnak ösztöndíjakra, külföldi részképzésre (pl. az Erasmus program keretében).

Az alapképzést további kétéves szakasz követ(het)i (mesterképzés vagy röviden MSc), egyetemünkön a Matematikai Intézet gondozásában matematikus, alkalmazott matematikus, matematikatanár, valamint biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakok indulnak. BSc-t végzett hallgatóink természetesen más (bel- és külföldi) oktatási intézmény programjain is folytathatják tanulmányaikat. A mesterszakot végzettek közül a legkiválóbbak számára biztosítjuk az egyetemen a doktori fokozat megszerzésének lehetőségét (PhD-képzés).

Egyetemünkön gondosan ápolt hagyomány, hogy a rátermett, tehetséges diákok neves professzorok vezetésével bekapcsolódnak a tudományos kutatásba. A legkiválóbb hallgatók matematikai versenyeken is sikerrel szerepelnek, például az Egyetemi Hallgatók Nemzetközi Matematikaversenyén 2007-ben és 2008-ban is az ELTE csapata végzett az élen, olyan nagyhírű egyetemeket is megelőzve, mint a Princeton vagy a Moszkvai Állami (Lomonoszov) Egyetem. (X)