Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2008. februári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2008. március 11-én LEJÁRT.


M. 285. Nagy tömegű fazék vagy lábos felé gurítsunk egy golyót v0 sebességgel! Végezzünk méréseket, s ezek alapján határozzuk meg, hogyan függ az ábrán látható \alpha szög a b távolságtól (az ún. ütközési paramétertől), valamint a v0 sebességtől!

Varga István feladata

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2008. március 11-én LEJÁRT.


P. 4043. Egy 2 N súlyú labdát 8 N nagyságú erővel lehet víz alatt tartani. A labda térfogatának hány százaléka lesz kint a vízből, amikor a labda a víz felszínén úszik?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 4044. A vonat ablakának két üvege közé a rossz tömítés miatt befolyt némi esővíz, ami kb. 2-3 cm magas réteget képezett. A vízréteg elhelyezkedésének megfigyelésével mi mindenre lehet következtetni a vonat mozgásával kapcsolatban?

Közli: Lázár Armand, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 4045. 600 ohmos és 400 ohmos ellenállásokat sorba kapcsolunk, és 90 V feszültségre kötünk. A 600 ohmos ellenállásra kapcsolt voltmérő 45 V feszültséget mutat. Mennyi a voltmérő ellenállása?

Schwartz emlékverseny, Nagyvárad (Románia)

(4 pont)

statisztika


P. 4046. Az ábra egy függőleges síkban lévő, törés nélküli pályát mutat. Bal oldalról egy olyan lejtővel kezdődik, amely a vízszintessel \alpha=45o-os szöget zár be, majd egy R sugarú félkörívvel folytatódik, aztán egy függőleges tengelyű, alul nyitott parabolaív következik. Ha egy test súrlódásmentesen végighalad a pályán, a nyomóerő a félkörív és a parabola csatlakozásánál nem változik ugrásszerűen.

a) Mekkora a parabolaív h magassága?

b) A talajtól legalább milyen H magasról kell elengedni a testet, hogy végighaladjon a pályán?

Közli: Simon Péter, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 4047. Súrlódásmentes talajon egy m tömegű, \ell hosszúságú, homogén anyageloszlású pálca áll függőlegesen. A pálca kimozdul instabil egyensúlyi helyzetéből.

a) Mekkora lesz a pálca két végpontjának sebessége, mikor a pálca leér a talajra?

b) Mekkora ebben a pillanatban a pálca mozgási energiája?

Közli: Balogh Péter, Váchartyán

(5 pont)

statisztika


P. 4048. Az M=385 kg tömegű, A=1,6 m2 keresztmetszetű, gömb alakú tartály belsejében vékony rúdra felfűzött D=155 N/m direkciós erejű rugó felett egy könnyen csúszó, m=1,5 kg tömegű nehezék van felfüggesztve, amely a kezdetben nyújtatlan rugóhoz ér. A tartály egy meteorológiai léggömbről nagy magasságból kezdősebesség nélkül leesik, az esés kezdetekor a nehezék felfüggesztése megszűnik. A nehezék aljától milyen távol kell az elektromos érzékelőt elhelyezni, hogy v=80 m/s sebesség elérésekor bekapcsolja az ejtőernyőt kioldó szerkezetet? (Tekintsük a légkör sűrűségét állandónak!)

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4049. Bizonyos mennyiségű, kétatomos molekulákból álló gáz az ábrán látható folyamattal megy át az A állapotból a B állapotba; p0=105 Pa, V0=2 dm3.

a) Határozzuk meg a gáz nyomását és térfogatát abban a közbülső C állapotban, ameddig csupán QAC=3150 J hőt közöltünk a gázzal!

b) Hányszorosára nőtt az A\toC folyamatban a gáz belső energiája?

c) Mennyi munkát végzett a táguló gáz az A\toC folyamatban?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

statisztika


P. 4050. Az ábrán látható, annak síkjára merőleges \boldsymbol{B} homogén mágneses mezőben elhelyezkedő vezetőkeret egyik szára mozgatható. A t=0 időpontban a mágneses indukció csökkenni kezd a B(t)=\frac{B_{0}}{1+kt} törvény szerint.

Mekkora v sebességgel kell mozgatni a vezetőkeret szárát, hogy abban ne indukálódjék áram?

Közli: Gálfi László, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 4051. Rajzoljuk meg az ábrán látható szakasznak a vékony gyűjtőlencse által alkotott képét!

Közli: Pálfalvi László, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 4052. Egy szoba ablakát fekete papírral fedtük be. A papíron egy négyzet alakú nyílás van, amelyen át a lemenő Nap vörös fénye - közel merőlegesen - a szemközti fehér falra vetődik. Az ablak a faltól 3,2 méterre van. Mekkora és milyen alakú a fényfolt a falon, ha a négyzet alakú nyílás területe

a) 1 dm2;

b) 1 mm2;

c) 10-10 m2?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)