Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2008. áprilisi informatika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


I-jelű feladatok

A beküldési határidő 2008. május 15-én LEJÁRT.


I. 184. A kreatív játékok, és egyben a képességfejlesztő módszerek közé tartozik a trimino. A játék célja, hogy a neveket és a jelöléseket helyesen összepárosítva kisebb háromszögekből előre meghatározott alakzatot állítsunk össze. Legegyszerűbb esetben, a mintának megfelelően, egy nagy háromszöget lehet kirakni. A kis háromszögek illeszkedő oldalain az ionok nevének és képletének összetartozónak kell lenniük.

Készítsük el a mintán látható, az összetett ionok nevét és összetételét gyakoroltató trimino felvágás előtti képét. A megoldáshoz ajánljuk az Inkscape nevű (internetről ingyenesen letölthető) vektorgrafikus rajzolóprogramot.

Beküldendő a képállomány a rajzolóprogram alapértelmezett formátumában és egy elterjedt képformátumban (i184.png vagy i184.gif), valamint egy rövid dokumentáció (i184.txt, i184.pdf, ...), amely tartalmazza vázlatosan a megoldás leírását és a használt szoftverek nevét.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 185. A lovakat abrakolni egymás mellé, egy hosszú rúdhoz kötik ki. Az etetőbe mindenféle takarmány kerül, mert a ló ínyenc állat, és ezért változatos takarmányt igényel. Ahhoz, hogy válogatni tudjanak, a kötőféket olyan lazán hagyják, hogy egy-egy ló a saját helyével szomszédos helyen álló lóval helyet tud cserélni, de messzebb már nem tud elsétálni.

Írjunk programot, amely megadja, hogy a lovak sorrendje etetés közben hányféle lehet és adjuk meg az összes lehetséges sorrendet. A program a lovak számát és nevét fájlból olvassa be, és az eredményt fájlba írja ki. A bemeneti, illetve kimeneti fájlok neve az első, illetve második parancssori argumentum legyen.

A bemenet első sorában a lovak száma (1\leN\le100), az ezt követő N sorban a rúdhoz kötés sorrendjében a lovak neve található.

A kimeneti szöveges állomány első sorában a lovak sorrendjének lehetséges száma és az azt követő ugyanennyi sorban az egyes ló-sorrendek.

Beküldendő a program forráskódja (i185.pas, i185.cpp, ...), valamint a program rövid dokumentációja (i185.txt, i185.pdf, ...), amely tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő környezetben fordítható.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 186. Lapunk 2008. februári számában jelent meg a C. 932. feladat, amely azt kérdezte: ,,Hány olyan különböző alakú háromszög van, amely szögeinek fokokban kifejezett mérőszámai egész számok?''

Készítsünk táblázatot, amely a ,,Szögek'' nevű munkalapján megválaszolja a fenti kérdést, az oldalak ,,Oldalak'' nevű munkalapján pedig azt, hogy hány olyan különböző háromszög van, amely oldalainak mérőszámai egész számok, és kerületének mérőszáma nem nagyobb 180-nál.

Mindkét esetben az eredményt az adott munkalap A1-es cellájában adjuk meg. A megoldáshoz ne használjunk makrót vagy programmodult, kizárólag képleteket és beépített függvényeket.

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i186.xls, i186.ods, \ldots), illetve egy rövid dokumentáció (i186.txt, i186.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma, valamint a megoldás vázlatos leírása.

(10 pont)

megoldás, statisztika


S-jelű feladatok

A beküldési határidő 2008. május 15-én LEJÁRT.


S. 35. Adott a koordinátasíkon n darab (legföljebb 100) pont, melyek mindkét koordinátája egész szám. Szeretnénk ezek egy részét kiválasztani úgy, hogy a nem kiválasztott pontok mindegyikébe tudjunk a kiválasztott pontok legalább egyikéből egy olyan szakaszt húzni, melyre nem esik egyetlen más pont sem. Adjunk meg egy lehető legkisebb elemszámú kiválasztandó részhalmazt.

A számpárok egy szöveges állomány egymást követő soraiban találhatók, egymástól szóközzel elválasztva. A program a parancssorának első paraméterében megadott szöveges állományból olvassa be őket, majd a parancssor második paraméterében megadott szöveges állományba írja ki a bemenethez hasonló formátumban a részhalmaz pontjainak koordinátáit.

Beküldendő a program forráskódja (s35.pas, s35.cpp, ...), valamint a program rövid dokumentációja (s35.txt, s35.pdf, ...), amely tartalmazza a megoldás vázlatos leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő környezetben fordítható.

(10 pont)

megoldás, statisztika


Figyelem!

Az informatika feladatok megoldásait ne e-mailben küldd be! A megoldásokat az Elektronikus munkafüzetben töltheted fel.