Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2016. szeptemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2016. október 10-én LEJÁRT.


M. 361. Ugyanarra a rugóra függesszünk fel egymás után különböző, a rugóénál nagyobb tömegű testeket, és mérjük a rezgésidőket! Ezek felhasználásával határozzuk meg a rugó ,,rezgésre redukált tömegét''! A mérés szerint ez hány százaléka a rugó valódi tömegének?

(Rezgésre redukált tömegnek nevezzük azt az \(\displaystyle m^*\) tömegértéket, amelyet a rezgő test \(\displaystyle m\) tömegéhez hozzáadva teljesül a \(\displaystyle T=2\pi\sqrt{\frac{m+m^*}{D}}\) összefüggés.)

Lánczos Kornél fizikaverseny, Székesfehérvár

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2016. október 10-én LEJÁRT.


G. 578. Egy kutya hosszú, egyenes úton szalad, közben a farkát csóválja. Elképzelhető-e, hogy a farka vége sebessége nagyságának átlaga kisebb, mint a kutya tömegközéppontjának átlagsebessége?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 579. Az ábrán látható kapcsolást állítottuk össze.

\(\displaystyle a)\) Mekkora az \(\displaystyle R_2\) és \(\displaystyle R_3\) ellenállás?

\(\displaystyle b)\) Mennyit mutat a 3-as számú műszer?

\(\displaystyle c)\) Mekkora az áramforrás feszültsége és a leadott teljesítménye?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 580. Mennyi \(\displaystyle 0~^\circ \rm C\)-os jeget kell tennünk 1,5 liter \(\displaystyle 40~^\circ \rm C\)-os vízbe, ha azt akarjuk, hogy a víz is \(\displaystyle 0~^\circ \rm C\)-ra lehűljön, és a jég is elolvadjon?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2016. október 10-én LEJÁRT.


P. 4856. Függőlegesen felhajítunk egy súlyos testet \(\displaystyle v_0\) kezdősebességgel. Mekkora sebességgel kell feldobnunk \(\displaystyle \Delta t\) idővel később egy másik testet, hogy a két test találkozzék, miközben az első test

\(\displaystyle a)\) még emelkedik;

\(\displaystyle b)\) a legmagasabban van;

\(\displaystyle c)\) már alászálló félben van?

\(\displaystyle d)\) Mekkora legyen a második test kezdősebessége, hogy a lefelé eső első test a második testet emelkedő, nyugvó, illetve lefelé eső helyzetben találja?

Adatok: \(\displaystyle v_0=5{,}0\) m/s, \(\displaystyle \Delta t=0{,}3\) s. (A közegellenállás elhanyagolható.)

Zemplén Győző fizikaverseny, Nagykanizsa

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4857. Egyik végén csuklósan felfüggesztett homogén rudat vízszintesen kitérítünk, majd elengedünk.

\(\displaystyle a)\) Hamarabb, vagy később lendül át a függőleges helyzeten a rúd, mint egy ugyanolyan hosszú fonálinga?

\(\displaystyle b)\) A lengő rúd mely helyzetében lesz a rúd minden mozgó pontjának gyorsulása vízszintes irányú?

Minden súrlódás, közegellenállás elhanyagolható.

Sopron–Pozsony fizikaverseny

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4858. Egy 0,5 m\(\displaystyle ^2\) alapterületű, hőszigetelt hengerben lévő, a terheléssel együtt 1 tonna tömegű, ugyancsak hőszigetelt dugattyú a henger aljától számított 1 m magasságban található ütközőkre támaszkodik. A dugattyút és a terhet 0,5 méterrel magasabbra akarjuk emelni úgy, hogy a zárt térrészben lévő levegőt egy 1000 W teljesítményű fűtőtesttel melegítjük. Kezdetben a külső és a belső nyomás egyaránt \(\displaystyle 10^5\) Pa, a hőmérséklet 300 K.

\(\displaystyle a)\) Mennyi ideig kell a teher emeléséhez a fűtőtestet működtetni?

\(\displaystyle b)\) A közölt hő hány százaléka fordítódik a dugattyú emelésére?

Nagy László fizikaverseny, Kazincbarcika

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4859. Egy bizonyos hosszúságú, egyenes ellenálláshuzalt kis belső ellenállású akkumulátorra kapcsolunk. A vezeték \(\displaystyle 37~^\circ\)C-ra melegszik fel, miközben a környezet \(\displaystyle 27~^\circ\)C-os. Ezután a huzal egyharmadát levágjuk, majd a maradék vezetéket ugyanarra az akkumulátorra kapcsoljuk. Mekkora lesz most a vezeték állandósult hőmérséklete?

Oroszországi versenyfeladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4860. Két rögzített, \(\displaystyle q\) nagyságú pontszerű töltés egy \(\displaystyle 2d\) hosszúságú, vízszintes szakasz két végpontjában helyezkedik el. A szakasz függőleges felezőmerőlegesén lévő \(\displaystyle P_1\) pontból elejtünk egy \(\displaystyle m\) tömegű, \(\displaystyle Q\) töltésű golyót. A golyó a \(\displaystyle P_2\) pontban éppen megáll.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a golyó tömege?

\(\displaystyle b)\) Mekkora a golyó gyorsulása a \(\displaystyle P_2\) pontban?

Adatok: \(\displaystyle q=2\cdot10^{-6}\) C, \(\displaystyle Q=-6\cdot10^{-6}\) C, \(\displaystyle d=12\) cm, \(\displaystyle OP_1=5\) cm, \(\displaystyle OP_2=10\) cm.

Szilárd Leó fizikaverseny, Szekszárd

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4861. Nem sokkal napnyugta után, ha éppen újhold van az égen, halványan a Hold sötét fele is látható. Miért?

Hatvani István fizikaverseny, Debrecen

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4862. Amikor egy nyugvó, 226-os tömegszámú rádiummag elbomlik, akkor egy \(\displaystyle \alpha\)-részecske és egy radonmag keletkezik. A bomláskor felszabaduló energia 4,87 MeV, mely a keletkező két rész mozgási energiájaként jelenik meg. Mekkora a kibocsátott \(\displaystyle \alpha\)-részecske és a radonmag lendülete és mozgási energiája?

Próbaérettségi feladat (emelt szint)

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4863. Egy 10 cm átmérőjű műanyag gömb felületén az elektromos töltéssűrűség \(\displaystyle 10~\mu{\rm C/m}^2\). A gömböt egyik átmérője körül 10 s\(\displaystyle {}^{-1}\) fordulatszámmal forgatjuk. Határozzuk meg a mágneses indukcióvektor irányát és nagyságát a gömb középpontjában!

Példatári feladat

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)