Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Nagy energiájú ütközések

Ha egy viszonylag kicsi, de nagyon nagy sebességű test (például egy ,,puskagolyó'') egy nagyobb, de könnyen roncsolható másik testnek ütközik, akkor furcsa, szabad szemmel soha meg nem figyelhető folyamatok játszódnak le.

Hasonlóan furcsa, de a közvetlen megfigyelés elől még inkább rejtett folyamatok mennek végbe egy nyugvó atommag és egy nagyon nagy energiájú proton, vagy más atommag ütközésekor. A fénynél csak egy ,,hajszálnyival'' lassabb részecskék a magba becsapódva új részecskék ezreit (!) hozzák létre, ezeket hatalmas detektorokkal fogják fel és vizsgálják.

Képünkön a nagy európai kutatóközpontban, a Genf mellett működő CERN-ben ténylegesen végrehajtott ólom--ólomatommag ütközések egyik, számítógéppel rekonstruált ,,eseményét'' láthatjuk. A középső kis kép az ütköző atommagok nukleonjait, illetve a kölcsönhatás során keletkező új részecskéket (pionokat, kaonokat) szemlélteti. A méréssorozat kiértékelésétől (melyben a KFKI-ban és az ELTE Atomfizikai Tanszékén dolgozó magyar fizikusok is aktívan részt vesznek) az elemi részecskék alapvető kölcsönhatásainak jobb megértését, és esetleg az anyag eddig ismeretlen, még soha nem látott új halmazállapotának, az ún. kvark-gluon plazmának a létrehozását várják.