Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Cikkek

Matematika
Szakcikkek (betűrendben)
Ami a tankönyvekből kimaradt, de a versenyzőknek hasznos lehet
Matematika tanítása
Matematikatörténet
Versenybeszámolók (versenyek szerint csoportosítva, azon belül időrendben)

Fizika
Szakcikkek (betűrendben)
Ami a tankönyvekből kimaradt, de a versenyzőknek hasznos lehet
Fizika tanítása, fizikatörténet
Versenybeszámolók (versenyek szerint csoportosítva, azon belül időrendben)
Egyéb cikkek, fényképes illusztrációk
A fizika határterületei (feladatok háttérinformációval)

Egyéb


Matematika

Ami a tankönyvekből kimaradt, de a versenyzőknek hasznos lehet

Az Euler-féle egyenes (KöMaL, 1899. szept.)

Bíró Bálint: Középponti szögek, kerületi szögek, látószögkörív

Füredi Erik: Geometriafeladatok megoldása szinusztétellel

Siposs András: A síkbeli ortocentrikus pontnégyes

Siposs András: Háromszögbeli érdekességek

Siposs András: Körök hasonlósága

Surányi János: Ismerkedjünk a komplex számokkal 1. (KöMaL, 1948. febr.)

Surányi János: Ismerkedjünk a komplex számokkal 2. (KöMaL, 1948. máj.)

Surányi János: Ismerkedjünk a komplex számokkal 3. (KöMaL, 1948. szept.)

Visnya Aladár: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása (KöMaL, 1897. jún.)


Szakcikkek (betűrendben)

Backhausz Ágnes: A B. 3684. feladat tanulságai

Bölcsföldi József - Balázs Géza: Barátságos láncok és hurkok a természetes számok halmazában

Csirmaz László: Játékok és Grundy-számaik

Freud Róbert: Százezer dolláros prímek

Füredi Zoltán: A Feuerbach-kör érinti az érintő köröket

Győry Kálmán: Binomiális együtthatók és teljes hatványok

Hajba Károly: A csapóajtón túl

Kiss Emil - Moussong Gábor: Síkbeli ponthalmazok erős szimmetriatulajdonságokkal

Kós Géza: Hiperbolikus Escher-grafikák

Kós Géza: Hogyan fogjunk oroszlánt?

Kós Géza: Ismét egy egyszerű sejtautomatáról, avagy kutyák a Marsról

Kós Géza: Olimpiai megjegyzések II.

Kós Géza: Olimpiai megjegyzések I.

Kós Rita - Kós Géza: Miért természetes az e?

Kós Rita: Kúpszeletek és Dandelin-gömbjeik

Légrádi Imre: Dinnyék rendezése

Miklós Ildikó: Mikor keletkezik ,,jó'' csillag?

Naszódi Márton: Konvex testbe írható tetraéder d-dimenzióban

Pach János: A geometriai elrendezések diszkrét bája (Fejes Tóth László emlékezetére)

Prékopa András: Bolyai János forradalma

Radnai Márton: Egy csodálatos elmélet - a Nash-egyensúly (részlet)

Reményi Gusztáv: Le tudjuk-e írni helyesen matematikai gondolatainkat?

Szilassi Lajos: Újabb ismereteink a szabályos toroidokról

Tábor Áron: A B. 3652. feladat tanulságai

Új prímrekord

Vancsó Ödön: Lesz-e olyan pillanat, amikor minden táncos "halott "?

Richard Willmott: Az irigy törpe és a Bölcsesség köve


Matematika tanítása

A matematika érettségi tételkészítő bizottság: Bizonyítsunk sokféleképpen – egy érettségi feladat továbbgondolása

Ábrahám Gábor: Az $f^{-1}(x)=f(x)$ típusú egyenletekről, avagy az írástudók felelőssége és egyéb érdekességek

Csatár Katalin - Harró Ágota - Hegyi Györgyné - Lövey Éva - Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Ratkó Éva: Valószínűségszámítási feladatok

Gnädig Péter: Dirac és a kókuszdiók

Kiss György: Amit jó tudni a háromszögekről

Kiss György: Amit jó tudni a kúpszeletekről, I. rész

Kiss György: Amit jó tudni a kúpszeletekről, II. rész

Kós Géza: A négyzetszámok összege

Kós Géza: Kifordítható tetraéder

Számadó László: A statisztika alapjai


Matematikatörténet, megemlékezések, interjúk

Szabó Péter Gábor: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban

Kétszáz éve született Bolyai János

Dr. Kántor Sándorné: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról?

P. A. M. Dirac (1902-1984)

Szamuely Tamás: A Fields-éremről

Hódi Endre 1923-2003

Surányi László: Kőváry Károly 1923-2003

Nagy Gyula: "Zseni csak egy volt közöttünk..."

Egy boldog ember - Riport a 2002. évi Rátz Tanár Úr Életműdíjas Pálmay Lóránttal

Az oktatói munka sikere kettőn múlik - Beszélgetés a Rátz tanár úr életműdíjas Reiman Istvánnal

Scharnitzky Viktor 1930-2003

Dénes Tamás: Egy hosszú üzenet utolsó bit-je - 2001. február 24-én elhunyt C. E. Shannon, a "modern információelmélet atyja"

Beszélgetés Surányi Jánossal

Miklós Ildikó: Beszélgetés Urbán Jánossal


Versenybeszámolók (versenyek szerint csoportosítva, azon belül időrendben)

Jelentés a 2002. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről

Károlyi Gyula: A 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása

Jelentés a 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről

Pelikán József: Beszámoló a 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról

Pelikán József: Beszámoló a 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról

A 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai

Pelikán József: Beszámoló a 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról

A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai

Pelikán József: Beszámoló a 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról


Fizika

Ami a tankönyvekből kimaradt, de a versenyzőknek hasznos lehet

Almár Iván: Mesterséges égitestek mozgásával kapcsolatos problémák és feladatok

Baranyai Klára: A függőleges rezgőmozgás energetikai vizsgálata

Baranyai Klára: A kúpingáról

Baranyai Klára: Gőz, gáz és a kritikus hőmérséklet

Baranyai Klára: Hullámok terjedési sebessége

Baranyai Klára: Mi a hodográf?

Gnädig Péter: Merev testek mozgásegyenletei

Honyek Gyula: Relativisztikus impulzus, relativisztikus mozgási energia

Schramek Anikó: Körmozgás

Solt György: Feynman és a legkisebb hatás elve

Solt György: Variációs elvek a klasszikus és a kvantumfizikában

Woynarovich Ferenc: A Fermat-elv egy alkalmazása


Szakcikkek (betűrendben)

Atomok (izotópok) tömege

Cserti József: A Chladni-féle porábráktól a nanofizikáig

Richard P. Feynman: Kvarkok

Gálfi László: Hőfelvétel vagy hőleadás?

Gnädig Péter: Egy fizika feladat megoldása "a Könyvből"

Légrádi Imre: A hídkapcsolás eredő ellenállása és áramerősségei

Radnai Gyula: Az elektromágnes húzóerejéről

Radnai Gyula: A hajlításról

Radnai Gyula: Feynman professzor a matematika és a fizika kapcsolatáról

Szász Krisztián: Két párhuzamosan kapcsolt ideális tekercs eredő induktivitása

Vigh Máté: Összetett rezgések I.

Vigh Máté: Összetett rezgések II.


Fizika tanítása, fizikatörténet

Fényelhajlás fraktálon

Fizika érettségi tesztek témakörönként, összegyűjtötte: Jábor Máté

Gnädig Péter: Dirac és a kókuszdiók

Horányi Gábor: Az Északi Hajnal

Kádár Csilla: Szappanhártyák

Kondákor Márk: A mérési pontverseny lelkivilága

Szivárvány az égen - és egy tálca gyöngyön

Radnai Gyula: Megoldotta: Kandó Kálmán

100 éve született Wigner Jenő

Simonyi Károly (1916-2001)


Versenybeszámolók (versenyek szerint csoportosítva, azon belül időrendben)

Radnai Gyula: Beszámoló a 2012. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2011. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2010. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2009. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2008. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2006. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2005. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: Beszámoló a 2004. évi Eötvös-versenyről

Radnai Gyula: A 2002. évi Eötvös-verseny

Radnai Gyula: A 2001. évi Eötvös-verseny

Vankó Péter: Kimagasló siker a 36. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián

A 35. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai

Honyek Gyula, Tasnádi Tamás: Sikeres szereplés a 35. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián

A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata: Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai

Gnädig Péter, Vankó Péter: Beszámoló a 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról

Gnädig Péter: A 33. Nemzetközi Fizika Diákolimpia feladatai

Honyek Gyula - Szegedi Ervin: Kiemelkedő siker a 33. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián


Egyéb cikkek, fényképes illusztrációk

Mágnesek és erővonalak kicsiben és nagyban

Nagy energiájú ütközések

Plazmahíd - mágnespilléreken


A fizika határterületei (feladatok háttérinformációval)


Egyéb

Bridges Pécs2010: Hidak a művészetek és a tudomány között

Oláh Vera: Matematikai fogalomtár az interneten


Örömmel fogadunk cikkeket Olvasóinktól is; kérjük, hogy ezeket a címre küldjék.