Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az A. 496. feladat (2009. december)

A. 496. Legyenek a1,a2,...,a2k páronként különböző egész számok, és legyen M legfeljebb k elemű, egész számokból álló halmaz, ami nem tartalmazza sem a 0, sem az s=a1+a2+...+a2k számot. Egy szöcske a valós számegyenesen ugrál a 0 pontból kiindulva úgy, hogy 2k ugrást hajt végre, melyek nagysága a1,a2,...,a2k valamilyen sorrendben. Ha ai>0, akkor a megfelelő lépésben a szöcske jobb kéz felé, ha pedig ai<0, akkor bal kéz felé ugrik |ai| távolságra. Bizonyítsuk be, hogy a szöcske meg tudja választani az ugrások sorrendjét úgy, hogy ne ugorjon az M halmaz egyik elemére se.

(5 pont)

A beküldési határidő 2010. január 11-én LEJÁRT.


Megoldás. Sn-nel fogjuk jelölni az (1,2,...,n) indexek permutációinak csoportját. Minden egyes \pi\inSn-re \mathrm{sgn}(\pi) jelöli a \pi permutáció előjelét, ami páros permutációra +1, páratlan permutációra -1.

Legyen


P(x_1,\ldots,x_n) = 
\sum_{\pi\in S_{2k}} \sgn(\pi) \prod_{\ell=1}^{2k-1} \prod_{m\in M} 
\big((x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)})-m\big), (1)

és tekintsük a P(a_1,\ldots,a_{2k}) számot.

Ha P(a_1,\ldots,a_{2k})\ne0, akkor létezik legalább egy olyan \pi\inS2k permutáció, amire


\prod_{\ell=1}^{2k-1} \prod_{m\in M} 
\big((x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)})-m\big) \ne 0.

Ez utóbbi viszont akkor és csak akkor nem 0, ha az a_{\pi(1)}, (a_{\pi(1)}+a_{\pi(2)}), ..., (a_{\pi(1)}+a_{\pi(2)}+\dots+a_{\pi(2k-1)}) számok különböznek az összes M-beli számtól; más szóval akkor, ha a szöcske végig tud ugrálni a 0, a_{\pi(1)}, a_{\pi(1)}+a_{\pi(2)}, ..., a_{\pi(1)}+a_{\pi(2)}, ..., a_{\pi(1)}+\ldots+a_{\pi(2k-1)}, s számokon. Célunk tehát annak igazolása, hogy P(a_1,\ldots,a_{2k})\ne0.

 

A P polinom alternáló, vagyis bármelyik két változó felcserélésével a polinom (-1)-szeresét kapjuk, és ha bármelyik két változó helyére ugyanazt az értéket helyettesítjük, a polinom értéke 0 lesz. Jól ismert, hogy minden alternáló polinom, tehát P is, töbszöröse a


V(x_1,\ldots,x_{2k}) = 
\prod\limits_{1\le i<j\le2k}(x_j-x_i) =
\sum_{\pi\in S_{2k}} \sgn(\pi) \, x_{\pi(2) }x_{\pi(3)}^2\cdots x_{\pi(2k)}^{2k-1}

úgynevezett Vandermonde-polinomnak. A P foka legfeljebb k(2k-1), ami megegyezik a V(x_1,x_2,\ldots,x_{2k}) Vandermonde-polinom fokával. A P tehát konstansszorosa a Vandermonde-polinomnak:


P(x_1,x_2,\ldots,x_{2k}) = 
(-1)^k c_k \cdot V(x_1,x_2,\ldots,x_{2k}).

(A (-1)k előjel egy kis magyarázatra szorul. A \prod\limits_{\ell=1}^{2k-1} \prod\limits_{m\in M}
\big((x_1+x_2+\ldots+x_\ell)-m\big) szorzatban a Vandermonde-polinom tagjai közül az x12k-1x22k-2...x2k-1 szerepel a legtöbbször; a Vandermonde-polinomban ennek a tagnak az együtthatója (-1)k.)

 

Észrevehetjük, hogy a P polinom, és vele együtt a ck szám egyáltalán nem függ az M halmaztól. Ezért ugyanazzal a ck konstanssal az is igaz, hogy


 P(x_1,\ldots,x_{2k}) =
 \sum_{\pi\in S_{2k}} \sgn(\pi) \prod_{\ell=1}^{2k-1}
 \big(x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)}\big)^k =
 (-1)^k c_k \cdot V(x_1,x_2,\ldots,x_{2k}). (2)

 

Az ugrásokat behelyettesítve,


P(a_1,a_2,\ldots,a_{2k}) = 
(-1)^k c_k \cdot V(a_1,a_2,\ldots,a_{2k}).

Mvel az a_1,\ldots,a_{2k} ugrások különbözőek, V(a_1,a_2,\ldots,a_{2k})\ne0. A feladat megoldásához már csak annyi hiányzik, hogy ck\ne0, avagy, (1) jobboldala nem esik ki szőröstül-bőröstül.

 

A ck\ne0 állításnál többet bizonyítunk.

Definíció. Legyen tetszőleges u,v\ge0 egészekre


 P^{(n,u,v)}(x_1\ldots,x_n) =
 \sum_{\pi\in S_n} \sgn(\pi) \left( \prod_{\ell=1}^{n-1}
 \big(x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)}\big)^u \right)
 (x_1+\ldots+x_n)^v. (3)

Tetszőleges d_1>\ldots>d_n\ge0 egészekre jelöljük \alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n}-nel x1d1...xndn együtthatóját a P(n,u,v) polinomban. Mivel a polinom alternáló,


 P^{(n,u,v)}(x_1,\ldots,x_n) =
 \sum_{d_1>\ldots>d_n\ge0} \alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n}
 \sum_{\pi\in S_n} \sgn(\pi) \, 
 x_{\pi(1)}^{d_1} x_{\pi(2)}^{d_2} \cdots x_{\pi(n)}^{d_n}.
 (4)

Az egyszerűség kedvéért az \alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n} együtthatót akkor is definiáljuk, ha di=di+1 valamelyik 1\lei<n indexre, vagy ha dn<0; ilyenkor \alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n}=0.

 

1. lemma. n\ge2 esetén

(a) tetszőleges d_1>\ldots>d_n>0 sorozatra


\alpha^{(n,u,0)}_{d_1,\ldots,d_n} = 0

és

(b) tetszőleges d_1>\ldots>d_{n-1}>0 sorozatra


\alpha^{(n,u,0)}_{d_1,\ldots,d_{n-1},0} = \alpha^{(n-1,u,u)}_{d_1,\ldots,d_{n-1}}.

Bizonyítás. Tekintsük a


 P^{(n,u,0)}(x_1,\ldots,x_n) = \sum_{\pi\in S_n} \sgn(\pi) \prod_{\ell=1}^{n-1}
 \big(x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)}\big)^u =


 = \sum_{d_1>\ldots>d_{n-1}>0} \alpha^{(n,u,0)}_{d_1,\ldots,d_{n-1},0}
 \sum_{\pi\in S_n} \sgn(\pi) \, 
 x_{\pi(1)}^{d_1} x_{\pi(2)}^{d_2} \cdots x_{\pi(n-1)}^{d_{n-1}}

polinomot.

A baloldalon a \prod_{\ell=1}^{n-1}
\big(x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)}\big)^u szorzatban nem szerepel az x_{\pi(n)} változó. Ezért x1d1x2d2...xn-1dn-1 alakú tagot csak az olyan permutációkra kaphatunk, amikben \pi(n)=n. Az ilyen permutációkra összegezve pedig


\sum_{\pi\in S_n,\,\pi(n)=n} \sgn(\pi) \prod_{\ell=1}^{n-1}
\big(x_{\pi(1)}+x_{\pi(2)}+\ldots+x_{\pi(\ell)}\big)^u = 
P^{(n-1,u,u)}(x_1,\ldots,x_{n-1}).

Tehát x1d1x2d2...xn-1dn-1 együtthatója a P(n,u,0) polinomban ugyanaz, mint a P(n-1,u,u) polinomban.

 

2. lemma. Ha v\ge1, akkor tetszőleges d_1>\ldots>d_n\ge0 sorozatra


\alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n} = 
\sum_{i=1}^n \alpha^{(n,u,v-1)}_{d_1,\ldots,d_{i-1},d_i-1,d_{i+1},\ldots,d_n}.

Bizonyítás. A P(n,u,v) definiója alapján


P^{(n,u,v)}(x_1,\ldots,x_n) = P^{(n,u,v-1)}(x_1,\ldots,x_n) \cdot (x_1+\ldots+x_n)
= \sum_{i=1}^n P^{(n,u,v-1)}(x_1,\ldots,x_n) \cdot x_i.

Az x1d1x2d2...xndn együtthatója a baloldalon \alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n}, a jobboldalon az P^{(n,u,v-1)}(x_1,\ldots,x_n) \cdot x_i polinomban pedig \alpha^{(n,u,v-1)}_{d_1,\ldots,d_{i-1},d_i-1,d_{i+1},\ldots,d_n}.

 

3. lemma. Tetszőleges n\ge1, u,v\ge0 és d_1\ge\ldots\ge d_n\ge0 egész számokra

\alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n}\ge0.

Bizonyítás. Indukció. n=1 esetén P(1,u,v)(x1)=x1v, az egyetlen együttható pozitív. Innen, az 1. és 2. lemmát alkalmazva, triviális.

 

4. lemma. Legyenek n\ge1, u\gen/2 és v\ge0 egészek. Ekkor \alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n}>0 minden olyan, egészekből álló d_1>\ldots>d_n\ge0 sorozatra, amelyben d_1+\ldots+d_n=(n-1)u+v és dn\lev.

Bizonyítás. Teljes indukcióval bizonyítunk.

Az n=1 esetben P(1,u,v)(x1)=x1v, és az egyetlen együttható \alpha(1,u,v)v=1>0. A továbbiakban feltételezzük, hogy n>1, és az állítás igaz minden olyan esetben, amikor

(a) n-et kisebbre cseréljük, vagy pedig

(b) v értékét csökkentjük, miközben n értéke változatlan marad.

 

1. eset: v=0. A dn\lev feltétel miatt csak dn=0 lehetséges. Az 1. lemma szerint


\alpha^{(n,u,0)}_{d_1,\ldots,d_{n-1},0} = \alpha^{(n-1,u,u)}_{d_1,\ldots,d_{n-1}}.

Az indukciós feltételt az (n',u',v')=(n-1,u,u) hármasra és az (d'_1,\ldots,d'_{n-1})=(d_1,\ldots,d_{n-1}) számokra alkalmazzuk.

Az u'>\frac{n'}2 feltétel teljesül, mert u'=u\ge\frac{n}2>\frac{n'}2.

Mivel v=dn=0,


d'_1+d'_2+\ldots+d'_{n'} = d_1+d_2+\ldots+d_{n-1}+d_n = (n-1)u = (n'-1)u' + v'.

Végül,


d'_{n'} = d_{n-1} \le \frac{d_1+d_2+\ldots+d_{n-1}}{n-1} = u = v'.

A lemma feltételei tehát mind teljesülnek, és \alpha^{(n,u,0)}_{d_1,\ldots,d_{n-1},0} =
\alpha^{(n-1,u,u)}_{d_1,\ldots,d_{n-1}}>0.

 

2. eset: v>0. Az indukciós feltevést most az (n',u',v')=(n,u,v-1) hármasra alkalmazzuk, mert a 2. lemma szerint


\alpha^{(n,u,v)}_{d_1,\ldots,d_n} = 
\sum_{i=1}^n \alpha^{(n,u,v-1)}_{d_1,\ldots,d_{i-1},d_i-1,d_{i+1},\ldots,d_n}.

A 3. lemma szerint a jobboldalon csupa nemnegatív szám áll; azt kell megmutatnunk, hogy van közöttük legalább egy pozitív is.

Mivel


d_1+\ldots+d_n = (n-1)u+v > (n-1)\cdot\frac{n}2+0 = (n-1)+(n-2)+\ldots+1+0,

létezik legalább egy olyan 1\lei\len index, amire di>n-i. Tekintsük az utolsó ilyen indexet. Ha i<n, akkor di-1>di+1; ha pedig i=n, akkor dn-1\ge0.

Alkalmazzuk az indukciós feltevést az (d'_1,\ldots,d'_n)=(d_1,\ldots,d_{i_0-1},d_{i_0}-1,d_{i_0+1},\ldots,d_n) számokra. Az i választásából következik, hogy d'_1>\ldots>d'_n\ge0.

Az u'\ge\frac{n'}2 feltétel triviálisan teljesül.

Végül, d'n=max (dn-1,0)\lev-1 miatt az igaz, hogy d'n\lev.

Az indukciós feltevés tehát az \alpha^{(n-1,u,u)}_{d_1,\ldots,d_{i-1},d_{i}-1,d_{i+1},\ldots,d_n} számok közül legalább egyre alkalmazható.

Ezzel a Lemmát igazoltuk.

 

Következmény. ck>0 minden egyes pozitív egész k-ra.

Bizonyítás. Alkalmazzuk a 4. lemmát az n=2k, u=k, v=0, (d_1,\dots,d_{2k})=(2k-1,2k-2,\ldots,1,0) számokra. A lemma feltételei teljesülnek, ezért

 c_k = \alpha^{(2k,k,0)}_{2k-1,2k-2,\ldots,1,0} > 0.


Statisztika:

2 dolgozat érkezett.
4 pontot kapott:Nagy 235 János.
3 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2009. decemberi matematika feladatai