Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 606. (January 2014)

A. 606. Prove that for every simple graph G with n vertices there exist some simple graphs S1, ..., Sk with the following properties:

(a) every Si is a complete bipartite graph;

(b) every edge of G is contained by an odd number of graphs Si;

(c) every edge of the complement of G is contained by an even number of graphs Si;

(d) k\le\frac34n.

(5 pont)

Deadline expired on February 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Legyen G csúcshalmaza V. A megoldáshoz csak olyan gráfokat fogunk használni, amelyek csúcsai a V halmazból kerülnek ki. Az ilyen gráfokat azonosítani fogjuk az éleik halmazával; minden egyes gráfnak megfelel tehát egy V-beli, különböző elemekből álló rendezetlen párokból álló halmaz. Tetszőleges A,B\subsetV diszjunkt halmazokra (A×B)-vel fogjuk jelölni azt a teljes gráfot, amelynek két csúcshalmaza A, illetve B. (Ez nem azonos a halmazelméletből ismert Descartes-szorzattal.)

Nevezzük két gráf, G1 és G2 szimmetrikus differenciájának azt a gráfot, amit úgy kapunk, hogy vesszük azokat az éleket, amik G1 és G2 közül pontosan az egyikben szerepelnek. A szimmetrikus differenciát jelöljük G_1\triangle G_2-vel. A \triangle művelet kommutatív és asszociatív, így beszélhetünk több gráf szimmetrikus differenciájáról, a sorrend és zárójelezés megadása nélkül is.

Jelöljük f(n)-nel a legkisebb olyan nemnegatív egész számot, amire igaz, hogy tetszőleges n pontú gráf előáll legfeljebb f(n) teljes gráf szimmetrikus differenciájájaként. A feladat megoldásához azt kell igazolnunk, hogy f(n)\le\frac34n. n szerinti indukcióval bizonyítunk. Könyen ellenőrizhetjük, hogy f(0)=f(1)=0, f(2)=1 és f(3)=2, ezért az állítás teljesül n\le3 esetén. Tegyük fel, hogy n\ge4, és az állítás igaz minden kisebb értékre.

1. eset: A gráfban van egy a izolált pont. Ekkor a G\{a} gráf előáll legfeljebb f(n-1) teljes páros gráf összegeként.

2. eset: A gráfban van két szomszédos pont, a és b, amiknek nincs közös szomszédja. Legyen az a csúcs b-től különböző szomszédainak halmaza A, a b csúcs a-tól különböző szomszédainak halmaza pedig B. Az S=({a}\cupB)×({b}\cupA) gráfban szerepel az összes a-ból vagy b-ből induló él.

Vizsgáljuk most a G'=G\triangle S gráfot. Ennek a gráfnak a és b is izolált pontja, így G' előállításához biztosan elég f(n-2) teljes gráf. Mivel G=G'\triangle S, az S gráfot hozzávéve ez egy összesen legfeljebb f(n-2)+1 gráfból álló előállítás.

3. eset: A gráfban van három pont, a, b és c, amik egy háromszöget alkotnak, de nincs közös szomszédjuk. Legyen a, b és c további szomszédainak halmaza rendre A, B és C. A feltevésünk szerint A\capB\capC=Ø.

Legyen


\matrix{
S_1 &=& \big(\{a\}\cup (B\cap C)\big) &\times& \big(\{b,c\}\cup A\big), \cr
S_2 &=& \big(\{b\}\cup (C\setminus B)\big) &\times& \big(\{c\}\cup (B\setminus C)\big).
}

Az S_1\triangle S_2 gráf tartalmazza az összes a,b,c-ből induló élt.

A G'=G\triangle S_1\triangle S_2 gráfban a, b és c is izolált csúcs, ezért G=G'\triangle S_1\triangle S_2 gráfot előállíthatjuk összesen f(n-3)+2 teljes páros gráf szimmetrikus differenciájaként.

4. eset: A gráfban van négy pont, a, b, c és d, amik páronként szomszédosak. Az összes a-ból, b-ből, c-ből vagy d-ből induló élt előállítjuk három teljes páros gráf szimmetrikus differenciájaként. A három gráfot úgy konstruáljuk, hogy először előállítjuk az {a,b,c,d} csúcsú teljes gráfot: \big(\{a,b\}\times\{c\}\big)\triangle
\big(\{a,c\}\times\{d\}\big)\triangle
\big(\{a,d\}\times\{b\}\big), majd ezekhez hozzávesszük a G gráf bizonyos csúcsait.

A további csúcsokat összesen 16 halmazra bonthatjuk aszerint, hogy a,b,c,d közül melyekkel szomszédosak. Ezeket a halmazokat VØ-zal, Va-val, Vabc-vel stb. fogjuk jelölni; az indexekben az a,b,c,d csúcsok közül azokat soroljuk fel, amelyek szomszédok. Tehát például Vabc azoknak az a,b,c,d-től különböző csúcsoknak a halmaza, amelyek szomszédosak a,b,c-vel, de nem somszédosak d-vel.

Most megadjuk a három teljes gráfunkat; legyen


\matrix{
S_1 & = & \big( \{a,b\}
\cup V_{c} \cup V_{bc} \cup V_{cd} \cup V_{acd} \cup V_{bcd} 
\big) &\times& \big( \{c\}
\cup V_{a} \cup V_{ab} \cup V_{abd} \cup V_{abcd} 
\big),\cr
S_2 & = & \big( \{a,c\}
\cup V_{d} \cup V_{bd} \cup V_{cd} \cup V_{abd} \cup V_{bcd} 
\big) &\times& \big( \{d\}
\cup V_{ac} \cup V_{abc} \cup V_{abcd} 
\big),\cr
S_3 & = & \big( \{a,d\}
\cup V_{a} \cup V_{b} \cup V_{bc} \cup V_{bd} \cup V_{abc} \cup V_{bcd} 
\big) &\times& \big( \{b\}
\cup V_{ad} \cup V_{acd} \cup V_{abcd} 
\big).\cr
}

Ezzel a választással a G'=G\triangle S_1\triangle S_2\triangle S_3 gráfban a, b, c és d is izolált pont, így előállítható legfeljebb f(n-4) teljes gráf szimmetrikus differenciájaként; Ezekhez hozzávéve az S1,S2,S3 gráfokat, a G gráfot f(n-4)+3 teljes gráffal állítjuk elő.

A négy eset közül legalább az egyik bekövetkezik, így


f(n) \le \max\big( f(n-1), f(n-2)+1, f(n-3)+2, f(n-4)+3 \big) \le \frac34 n.


Statistics:

4 students sent a solution.
5 points:Ágoston Péter, Maga Balázs.
4 points:Simon 047 Péter.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2014