Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 744. (February 2019)

A. 744. Show that for every odd integer \(\displaystyle N>5\) there exist vectors \(\displaystyle \mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\) in (three-dimensional) space which are pairwise perpendicular, not parallel with any of the coordinate axes, have integer coordinates, and satisfy \(\displaystyle |\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=|\mathbf{w}|=N\).

Based on problem 2 of the 2018 Kürschák contest

(7 pont)

Deadline expired on March 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. A koordinátarendszer térbeli elforgatásai és forgatva nyújtásai jól leírhatók kvaterniókkal, lásd itt: https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation. Legyen \(\displaystyle \mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\) a három koordináta-egységvektor, avagy a három képzetes egységkvaternió.

Vegyünk egy olyan \(\displaystyle \mathbf{a}=a+b\mathbf{i}+c\mathbf{j}+d\mathbf{k} \) kvaterniót, amelyre \(\displaystyle a,b,c,d\) egész számok és \(\displaystyle |\mathbf{a}|^2=a^2+b^2+c^2+d^2=N\). Az \(\displaystyle \mathbf{x}\mapsto\mathbf{a}\mathbf{x}\overline{\mathbf{a}}\) transzformáció egy forgatva nyújtás a \(\displaystyle b\mathbf{i} +c\mathbf{j} +d\mathbf{k} \) vektor körül; az elforgatás félszögének koszinusza \(\displaystyle \frac{|a|}{N}\), szinusza \(\displaystyle \frac{\sqrt{b^2+c^2+d^2}}{N}\), a nyújtás aránya \(\displaystyle |\mathbf{a}|^2=a^2+b^2+c^2+d^2=N\). Legyen

\(\displaystyle \mathbf{u}=\mathbf{a}\mathbf{i}\overline{\mathbf{a}}, \quad \mathbf{v}=\mathbf{a}\mathbf{j}\overline{\mathbf{a}} \quad\text{és}\quad \mathbf{w}=\mathbf{a}\mathbf{k}\overline{\mathbf{a}}; \)

ezek tehát egymásra merőlegesek, a hosszuk \(\displaystyle N\), a koordinátáik egészek:

$$\begin{align*} \mathbf{u} &= (a^2+b^2-c^2-d^2)\mathbf{i} + 2(ad+bc)\mathbf{j} + 2(bd-ac)\mathbf{k}, \\ \mathbf{v} &= 2(bc-ad)\mathbf{i} + (a^2-b^2+c^2-d^2)\mathbf{j} + 2(ab+cd)\mathbf{k}, \\ \mathbf{w} &= 2(ac+bd)\mathbf{i} + 2(cd-ab)\mathbf{j} + (a^2-b^2-c^2+d^2)\mathbf{k}. \end{align*}$$

(Azt, hogy ezek a vektorok merőlegesek, és a hosszuk \(\displaystyle \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}\), közvetlenül is ellenőrizhetjük, a kvaterniók csak a megtalálásukban segítettek.)

Már csak azt a balesetet kell elkerülnünk, ha \(\displaystyle \mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\) valamelyike egy koordináta-vektor többszöröse.

Vegyük észre, hogy \(\displaystyle a^2+b^2-c^2-d^2\) nem lehet nulla, mert páratlan. Emiatt \(\displaystyle \mathbf{u}\) nem eshet egybe sem \(\displaystyle \pm N\mathbf{j}\)-vel, sem \(\displaystyle \pm N\mathbf{k}\)-val; \(\displaystyle \mathbf{u}=\pm N\mathbf{i}\) pedig csak akkor lehet, ha \(\displaystyle a=b=0\) vagy \(\displaystyle c=d=0\). Ugyanez megy \(\displaystyle \mathbf{v}\)-re és \(\displaystyle \mathbf{w}\)-re. Tehát elég, ha az \(\displaystyle a,b,c,d\) között legfeljebb csak egy nulla szerepel.

Konkrét példák:

\(\displaystyle N\) \(\displaystyle (a,b,c,d)\) \(\displaystyle \mathbf{u}\) \(\displaystyle \mathbf{v}\) \(\displaystyle \mathbf{w}\)
\(\displaystyle 3\) \(\displaystyle (0,1,1,1)\) \(\displaystyle (-1,2,2)\) \(\displaystyle (2,-1,2)\) \(\displaystyle (2,2,-1)\)
\(\displaystyle 7\) \(\displaystyle (2,1,1,1)\) \(\displaystyle (3,6,-2)\) \(\displaystyle (-2,3,6)\) \(\displaystyle (6,-2,3)\)
\(\displaystyle 9\) \(\displaystyle (2,2,1,0)\) \(\displaystyle (7,4,-4)\) \(\displaystyle (4,1,8)\) \(\displaystyle (4,-8,-1)\)
\(\displaystyle 11\) \(\displaystyle (3,1,1,0)\) \(\displaystyle (9,2,-6)\) \(\displaystyle (2,9,6)\) \(\displaystyle (6,-6,7)\)
\(\displaystyle 13\) \(\displaystyle (1,2,2,2)\) \(\displaystyle (-3,12,4)\) \(\displaystyle (4,-3,12)\) \(\displaystyle (12,4,-3)\)

Ezek után csak az lehet kérdés, hogy milyen \(\displaystyle N\)-khez léteznek olyan \(\displaystyle a,b,c,d\) egészek, amelyek közül legfeljebb az egyik \(\displaystyle 0\), és \(\displaystyle a^2+b^2+c^2+d^2=N\), avagy milyen \(\displaystyle N\)-ek állnak elő három vagy négy pozitív négyzetszám összegeként.

És hát néhány kivétellel minden pozitív egész ilyen, a Legendre-féle három négyzet tétellel (https://en.wikipedia.org/wiki/Legendre%27s_three-square_theorem) gyorsan be lehet fejezni a megoldást.

Ha \(\displaystyle N=8k+3\), akkor a fenti tétel szerint \(\displaystyle N\) legfeljebb három négyzetszám összege, de kettő nem lehet, kész.

Ha \(\displaystyle N=8k+1\), akkor \(\displaystyle 8k-3\) két vagy három négyzet összege; ehhez hozzáadunk \(\displaystyle 4\)-et.

Ha \(\displaystyle N =8k+7\), akkor \(\displaystyle 8k+3\) három négyzet összege; ehhez hozzáadunk \(\displaystyle 4\)-et.

Ha \(\displaystyle N=8k+5\ge21\), akkor \(\displaystyle 8k-11\) két vagy három négyzet összege; ehhez hozzáadunk \(\displaystyle 16\)-ot.

Ezek után már csak az \(\displaystyle N=13\) maradt ki, erre a fenti táblázatban mutattunk példát.


Statistics:

4 students sent a solution.
7 points:Schrettner Jakab.
2 points:1 student.
1 point:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2019