Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az A. 851. feladat (2023. április)

A. 851. Legyenek \(\displaystyle k\), \(\displaystyle l\) és \(\displaystyle m\) pozitív egész számok. Legyen \(\displaystyle ABCDEF\) egy olyan középpontosan szimmetrikus hatszög, melynek szögei mind \(\displaystyle 120^{\circ}\)-osak, oldalainak hosszai pedig \(\displaystyle AB=k\), \(\displaystyle BC=l\) és \(\displaystyle CD=m\). Jelölje \(\displaystyle f(k,l,m)\) azt, hogy hányféle módon lehet az \(\displaystyle ABCDEF\) hatszöget átfedés nélkül lefedni olyan egységoldalú rombuszokkal, melyek egyik szöge \(\displaystyle 120^{\circ}\).

Bizonyítsuk be, hogy rögzített \(\displaystyle l\) és \(\displaystyle m\) mellett létezik olyan \(\displaystyle g_{l,m}\) polinom, melyre minden pozitív egész \(\displaystyle k\) esetén \(\displaystyle f(k,l,m)=g_{l,m}(k)\), és állapítsuk meg \(\displaystyle g_{l,m}\) fokát \(\displaystyle l\) és \(\displaystyle m\) függvényében.

Javasolta: Gyenes Zoltán (Budapest)

(7 pont)

A beküldési határidő 2023. május 10-én LEJÁRT.


Tegyük fel, hogy ki van parkettázva valahogy a hatszög, és tekintsük a két szemközti, \(\displaystyle k\) hosszú oldalt. Látható, hogy van \(\displaystyle k\) darab út az egyik oldalról a másikra úgy, hogy a rombuszok azon középvonalain haladunk végig, melyek két olyan szemközti felezőpontot kötnek össze, amik párhuzamosak a \(\displaystyle k\) hosszú oldallal. Ezek az utak nem keresztezhetik egymást, így minden ilyen út éppen \(\displaystyle l\)-szer lép az egyik, és \(\displaystyle m\)-szer a másik irányba. Tekintsünk úgy a hatszögre, hogy a \(\displaystyle k\) hosszú oldal vízsintes, és nevezzük az utakon a kétféle irányú lépéseket jobb (J) és bal (B) lépéseknek, ahol mindig \(\displaystyle l\) darab J lépés van. Ekkor az, hogy nem metszik egymást éppen azt jelenti, hogy ha tekintünk egy utat, akkor minden \(\displaystyle t\)-re az első \(\displaystyle t\) lépésben ez az út legfeljebb annyiszor léphet jobbra, mint a tőle jobbra lévő út. Azaz ha egy \(\displaystyle k\) soros és \(\displaystyle l+m\) oszlopos táblázat soraiba egymás alá beírjuk a J-B sorozatokat, amik leírják az utakat, akkor tetszőleges két sorra és \(\displaystyle t\) számra igaznak kell lennie, hogy a lentebbi sorban legalább annyi J van az első \(\displaystyle t\) helyen, mint a fentebbiben. Megfordítva, könnyen látható, hogy egy ilyen táblázathoz olyan utak tartoznak, amik nem metszik egymást, és ilyen utak egyértelműen meghatároznak egy romboszukkal parkettázást. Így a feladat ekvivalens azzal, hogy az ilyen táblázatok számáról bizonyítsuk be, hogy polinom \(\displaystyle k\)-ban.

Tekintsük azokat a \(\displaystyle l+m\) hosszú J-B sorozatokat, melyekben pontosan \(\displaystyle l\) darab J van. Definiáljunk ezeken egy részbenrendezést, egy sorozat akkor kisebb, mint egy másik, ha a táblázatban kerülhet fölé (azaz tetszőleges kezdőszeletben legfeljebb annyi J van, mint a másikban). Világos, hogy ez a tulajdonság tranzitív. Legyen \(\displaystyle P\) az így kapott részbenrendezett halmaz. Ekkor a megfelelő táblázatokat le tudjuk számolni a következőképpen: Vegyünk egy tetszőleges nem üres \(\displaystyle L\) láncot \(\displaystyle P\)-ből, tegyük fel, hogy \(\displaystyle s_L\) elemből áll. Ekkor azon táblázatok, amikben pontosan ezek a sorok szerepelnek éppen \(\displaystyle \binom{k-1}{s_L-1}\), mivel a részbenrendezés megadja, hogy milyen sorrendben következnek a sorok, így csak azt dönthetjük el, hogy melyikből hány legyen, így \(\displaystyle s_L-1\) elválasztó vonalat kell behúznunk a \(\displaystyle k\) sor közé. A feltétel szerint láncnak kell lennie azon J-B sorozatok halmazának \(\displaystyle P\)-ben, amik egy táblázatban szerepelnek, így az összes \(\displaystyle P\)-beli \(\displaystyle L\) láncra összegezve a fenti \(\displaystyle \binom{k-1}{s_L-1}\) kifejezést éppen a keresett mennyiséget kapjuk.

Mivel \(\displaystyle l\) és \(\displaystyle m\) fix, így rögzített mennyiségű \(\displaystyle \binom{k-1}{s_L-1}\) alakú tagot adunk össze, amik \(\displaystyle k\)-ban \(\displaystyle s_L-1\) fokú polinomok. Így \(\displaystyle f(k,l,m)\) valóban polinom \(\displaystyle k\)-ban, melynek foka a leghosszabb lánc hossza \(\displaystyle P\)-ben mínusz 1. Minden sorozathoz rendeljük hozzá, hogy hány (J,B) pár van, melyre a J megelőzi a B-t. Ez az \(\displaystyle m\) darab B-vel kezdődő sorozatra 0, és az \(\displaystyle m\) darab B-re végződő sorozatra \(\displaystyle lm\), minden más sorozatra ezek közé esik. Látható, hogy ha egy sorozat \(\displaystyle P\)-ben nagyobb, mint egy másik, akkor ez a hozzárendelt érték is nagyobb, így egy lánc hossz legfeljebb \(\displaystyle lm+1\) lehet. Ez pedig tényleg el is érhető, például ha kiindulunk az \(\displaystyle m\) darab B-vel kezdődő sorozatból, majd a jobb oldali B-t egyesével a végére toljuk, utána a következő B-t, és így tovább, míg el nem jutunk addig, hogy minden B a sorozat végén van. Tehát \(\displaystyle lm+1\) a leghosszabb lánc hossza \(\displaystyle P\)-ben, így \(\displaystyle f(k,l,m)\) egy \(\displaystyle lm\) fokú polinom \(\displaystyle k\)-ban.


Statisztika:

5 dolgozat érkezett.
7 pontot kapott:Sida Li, Varga Boldizsár.
5 pontot kapott:1 versenyző.
2 pontot kapott:1 versenyző.
0 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2023. áprilisi matematika feladatai