Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az A. 858. feladat (2023. szeptember)

A. 858. Igazoljuk, hogy a következő egyenletrendszernek nincs más megoldása az egész számok körében, csak \(\displaystyle u=v=x=y=z=0\):

$$\begin{align*} uv & =x^2-5y^2,\\ (u+v)(u+2v) & =x^2-5z^2. \end{align*}$$

Javasolta: Szabó Barnabás (Budapest)

(7 pont)

A beküldési határidő 2023. október 10-én LEJÁRT.


Tegyük fel, hogy létezik a csupa \(\displaystyle 0\)-tól különböző megoldás. Vegyük ezen megoldások közül azt, amire a változók abszolút értékeinek összege minimális.

Tegyük fel, hogy \(\displaystyle u, v\) páros. Ekkor ha \(\displaystyle x\) páros, akkor \(\displaystyle y\) és \(\displaystyle z\) is páros kell, hogy legyen, de ekkor leoszthatnánk minden változót \(\displaystyle 2\)-vel, és egy kisebb megoldást kapnánk, ellentmondás.

Ha \(\displaystyle x\) páratlan, akkor \(\displaystyle y\) és \(\displaystyle z\) is páratlan kell, hogy legyen. Ekkor \(\displaystyle x^2-5y^2,x^2-5z^2\) mindegyike \(\displaystyle 8k+4\) alakú vagyis az első egyenlet miatt \(\displaystyle u=2a,v=2b\), ahol \(\displaystyle a,b\) páratlanok, de ekkor \(\displaystyle (u+v)(u+2v)=4(a+b)(a+2b)\) osztható \(\displaystyle 8\)-cal, ellentmondás. Tehát nem lehet \(\displaystyle u\) és \(\displaystyle v\) is páros.

Tegyük fel, hogy \(\displaystyle u\) páros és \(\displaystyle v\) páratlan. Ekkor \(\displaystyle u\) és \(\displaystyle u+2v\) is páros, tehát \(\displaystyle x^2-5y^2\) és \(\displaystyle x^2-5z^2\) is páros, ami csak úgy lehet, ha \(\displaystyle 4\)-gyel is oszthatók. Tehát \(\displaystyle 4|uv\) és \(\displaystyle v\) páratlan, tehát \(\displaystyle 4|u\). De ekkor \(\displaystyle 4\nmid u+2v\), \(\displaystyle u+v\) pedig páratlan, így \(\displaystyle x^2-5z^2\) nem lehetne \(\displaystyle 4\)-gyel osztható, ellentmondás. Tehát ez is lehetetlen, azaz \(\displaystyle u\) csak páratlan lehet.

Ha az \(\displaystyle u, v, u+v, u+2v\) értékek közül legalább kettő páros, az azt jelentené, hogy \(\displaystyle u\) páros. Ugyanis vagy \(\displaystyle u\) vagy \(\displaystyle u+2v\) a kettő között van, vagy pedig \(\displaystyle v\) és \(\displaystyle u+v\) a két páros, amiből szintén következik, hogy \(\displaystyle u\) páros. Tehát az \(\displaystyle u, v, u+v, u+2v\) értékek közül legfeljebb egy páros lehet.

Ha \(\displaystyle u, v, u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) bármelyike osztható \(\displaystyle 5\)-tel, akkor az őt tartalmazó egyenlet jobb oldala is osztható lesz \(\displaystyle 5\)-tel, tehát \(\displaystyle 5|x\). Ekkor mindkét egyenlet jobb oldala osztató \(\displaystyle 5\)-tel, így \(\displaystyle u\) és \(\displaystyle v\) illetve \(\displaystyle u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) közt is van \(\displaystyle 5\)-tel osztható. Ez csak úgy lehet, ha \(\displaystyle u\) és \(\displaystyle v\) is osztható \(\displaystyle 5\)-tel. Ekkor viszont mindkét egyenlet bal oldala osztható \(\displaystyle 25\)-tel, tehát \(\displaystyle y\) és \(\displaystyle z\) is osztható \(\displaystyle 5\)-tel. De így minden változót leoszthatnánk \(\displaystyle 5\)-tel és kisebb megoldást kapnánk, ellentmondás. Tehát \(\displaystyle u, v, u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) egyike sem osztható \(\displaystyle 5\)-tel.

A következő állítás nagyon hasznos lesz: Ha \(\displaystyle p\) páratlan prím, melyre \(\displaystyle p\ |\ x^2-5y^2\) és \(\displaystyle p\) nem osztója \(\displaystyle x,y\)-nak akkor \(\displaystyle p\) \(\displaystyle 5k\pm 1\) alakú. Ennek oka, hogy \(\displaystyle (xy^{-1})^2\equiv 5\ \ (\bmod p)\), így \(\displaystyle 5\) kvadratikus maradék modulo \(\displaystyle p\). Így a kvadratikus reciprocitási tétel szerint \(\displaystyle p\) kvadratikus maradék modulo \(\displaystyle 5\) mivel \(\displaystyle 5\) \(\displaystyle 4k+1\) alakú prím.

Ha \(\displaystyle x\)-nek és \(\displaystyle y\)-nak van egy \(\displaystyle 2\)-től különböző, \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú közös \(\displaystyle p\) prímtényezője, akkor \(\displaystyle p\) páros kitevőn osztja \(\displaystyle x^2-5y^2\)-et.

Ha \(\displaystyle u\) és \(\displaystyle v\) mindketten oszthatók lennének \(\displaystyle p\)-vel, akkor minden változót leoszthatnánk \(\displaystyle p\)-vel, ellentmondás. Ha csak az egyik osztható \(\displaystyle p\)-vel, akkor az \(\displaystyle p\) egy párosadik hatványával osztható, ami \(\displaystyle 5k\pm 1\) alakú. Ugyanez elmondható arról, hogy \(\displaystyle u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) csak a párosadik hatványaival lehetnek oszthatók \(\displaystyle x\) és \(\displaystyle z\) közös \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú páratlan prímtényezőinek.

Tegyük fel, hogy az \(\displaystyle u, v, u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) számok valamelyike \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú. Most láttuk be, hogy az \(\displaystyle x\)-szel közös \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú páratlan prímtényezői páros hatványon szerepelnek, így \(\displaystyle 5k\pm 1\) alakú tényezőt alkotnak. A kvadratikus reciprocitás segítségével beláttuk, hogy az \(\displaystyle x\)-et nem osztó páratlan prímosztói \(\displaystyle 5k\pm 1\) alakúak, mert \(\displaystyle u, v, u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) mindegyike osztója \(\displaystyle x^2-5y^2\)-nek vagy \(\displaystyle x^2-5z^2\)-nek. Tehát csak úgy lehet egy ilyen szám \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú, ha osztható egy páros prímmel, \(\displaystyle 2\)-vel.

Tudjuk, hogy az \(\displaystyle u, v, u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) számok között legfeljebb egy páros van. Ebből tehát az következik, hogy legfeljebb egy van közöttük, ami \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú. Azt is tudjuk, hogy egyik sem ad \(\displaystyle 0\) maradékot \(\displaystyle 5\)-tel osztva, tehát a négy szám közül legalább háromnak \(\displaystyle 1\) vagy \(\displaystyle -1\) a maradéka. Ekkor \(\displaystyle u, v, u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) közül kettő maradéka megegyezik: könnyen látható, hogy a különbségüket véve ez mindig azt jelenti, hogy \(\displaystyle u\) vagy \(\displaystyle v\) osztható \(\displaystyle 5\)-tel, ami ellentmondás.

Az egyetlen kivétel, ha \(\displaystyle u\) és \(\displaystyle v\) a két megegyező maradékú, és ez a maradék \(\displaystyle 1\) vagy \(\displaystyle -1\). Ekkor viszont \(\displaystyle u+v\) és \(\displaystyle u+2v\) is \(\displaystyle 5k\pm 2\) alakú, ami megint ellentmondás.

Ezzel minden esetben ellentmondásra jutottunk, tehát \(\displaystyle u=v=x=y=z=0\) kivételével nincs egész megoldása az egyenletnek.


Statisztika:

19 dolgozat érkezett.
7 pontot kapott:Bodor Mátyás, Diaconescu Tashi, Duchon Márton, Selim Cadîr, Simon László Bence, Varga Boldizsár, Wiener Anna.
6 pontot kapott:Lincoln Liu.
2 pontot kapott:1 versenyző.
1 pontot kapott:2 versenyző.
0 pontot kapott:8 versenyző.

A KöMaL 2023. szeptemberi matematika feladatai