Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A B. 4451. feladat (2012. április)

B. 4451. Adott egy n-csúcsú konvex sokszög, melynek semelyik négy csúcsa nem esik egy körre. A csúcsokból kiválasztható ponthármasokra megrajzoljuk a rájuk illeszkedő kört. Egy ilyen kör sovány, ha a sokszög csúcsai (kivéve a háromszög csúcsait) a körön kívül fekszenek, illetve kövér, ha a sokszög összes csúcsa a zárt körlemezre esik. A kövér vagy a sovány körökből van-e több?

Javasolta: Róka Sándor (Nyíregyháza)

(5 pont)

A beküldési határidő 2012. május 10-én LEJÁRT.


Megoldás. A sokszög valamely három csúcsa által meghatározott háromszög legyen sovány, illetve kövér, ha a köré írható kör ilyen tulajdonságú. Mivel semelyik négy csúcs nem esik egy körre, minden sovány, illetve kövér körhöz egyérteműen megfeleltethető egy hasonló tulajdonságú háromszög. Megmutatjuk, hogy mind a sovány, mind a kövér háromszögek az adott n-szög egy háromszögelését (egymást nem metsző átlókkal történő háromszögekre bontását) adják. Mivel az n-szög szögeinek összege (n-2)\pi, annak tetszőleges háromszögelése pontosan n-2 darab háromszöget tartalmaz. Ezért a sovány és a kövér körök száma egyaránt n-2.

Először is megmutatjuk, hogy létezik sovány és kövér háromszög is. Legyen AB a sokszög tetszőleges oldala, és jelölje C, illetve D azt a csúcsot, amelyből az AB oldal a legnagyobb, illetve legkisebb szög alatt látszik. Ekkor az ABC háromszög sovány, míg az ABD háromszög kövér.

Ezután megmutatjuk, hogy semelyik két sovány (kövér) háromszögnek nincs közös belső pontja. Tegyük fel ugyanis, hogy két ilyen háromszögnek van közös belső pontja. Mivel a csúcsok konvex helyzetben vannak, ez csak úgy lehet, ha a két háromszögnek van egy-egy oldala, melyek metszik egymást. Ez a két oldal az n-szög egy-egy átlója, melyeket jelöljön AC és BD. Mivel az ABCD négyszög nem húrnégyszög, feltehető hogy

DAB\sph+BCD\sph<\pi<ABC\sph+CDA\sph.

Ekkor azonban bármely olyan kör, amely illeszkedik az A, C pontokra, a B, D pontok közül legalább egyet tartalmaz, vagyis nem lehet sovány. Hasonlóképpen, bármely olyan kör, amely illeszkedik a B, D pontokra, az A, C pontok közül legfeljebb egyet tartalmaz, vagyis nem lehet kövér.

Végül megmutatjuk, hogy ha a sokszög valamely átlójára illeszkedik egy sovány (kövér) háromszög, akkor arra illeszkedik egy másik hasonló tulajdonságú háromszög is. Tegyük fel, hogy az ABD háromszög sovány (kövér), ahol BD a sokszög egy átlója. Tekintsük az eredeti n-szögnek azon csúcsait, melyek a BD egyenes által határolt azon zárt H félsíkba esnek, mely az A pontot nem tartalamazza. Ezek egy olyan konvex sokszöget határoznak meg, melynek egyik oldala BD. Legyen C ennek a sokszögnek egy olyan csúcsa, melyre a BDC háromszög sovány (kövér) erre az új sokszögre nézve. Nem nehéz belátni, hogy ez a háromszög az eredeti n-szögre nézve is sovány (kövér). Valóban, ha az ABD háromszög sovány (kövér), akkor C az ABD körön kívül (belül) esik, tehát a BCD körvonalnak a H félsík \overline{H} komplementerébe eső része az ABD körön belül (kívül) helyezkedik el. Ezért a BCD zárt körlemez az eredeti sokszög \overline{H}-ba eső csúcsai közül egyet sem tartalmaz (az összeset tartalmazza).

Az elmondottakból már látszik, hogy mind a sovány, mind a kövér háromszögek valóban az adott n-szög egy háromszögelését alkotják. Induljunk ki ugyanis egy sovány (kövér) T1 háromszögből. Ha n=3, akkor már készen is vagyunk. Ha n\ge4, akkor T1-nek van egy olyan oldala, amely a sokszögnek átlója. Ezen átlóra illeszkedik egy T2 ugyancsak sovány (kövér) háromszög, melynek nincsen T1-gyel közös belső pontja. Ha a két háromszög mind a négy szabadon lévő oldala az eredeti sokszögek is oldala, akkor n=4 és készen vagyunk. Ellenkező esetben valamelyik szabadon maradt oldal a sokszögnek átlója, így arra egy újabb T3 háromszöget illeszthetünk. Az eljárást folytatva végül eljutunk az n-szög egy háromszögeléséhez, ami az összes sovány (kövér) háromszöget tartalmazza, hiszen azok nem metszhetik egymást.


Statisztika:

11 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Ágoston Péter, Herczeg József, Kiss 902 Melinda Flóra, Mester Márton, Rácz Kristóf, Strenner Péter, Szabó 789 Barnabás.
4 pontot kapott:Nagy Róbert.
0 pontot kapott:3 versenyző.

A KöMaL 2012. áprilisi matematika feladatai