Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4573. (November 2013)

B. 4573. Prove that among any seven vertices of a regular 27-sided polygon there are four that form a trapezium.

Competition problem from Germany, 2012

(6 pont)

Deadline expired on December 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Húzzuk meg a hét kiválasztott csúcsot összekötő, összesen \binom72=21 szakaszt. A szabályos 27-szög csúcsai között csak 13-féle távolság fordulhat elő, ezért a szakaszok között biztosan vannak egyenlő hosszúságúak.

Ha a hét pont között van négy különböző, A, B. C és D, amire AB=CD, akkor ezek mindenképpen trapézt határoznak meg (1. és 2. ábra). Két szakasz ezért csak úgy lehet egyenlő, ha az egyik végpontjuk közös.

Mivel 21 szakaszunk van, és legfeljebb csak 13-féle hosszúság, legalább 8 különböző olyan szakaszpár található, amely egyforma hosszúságú szakaszokból áll. A 7 csúcs között ezért van olyan A csúcs, ami legalább két szakaszpár esetén a közös végpont, azaz vannak olyan B,C,D,E csúcsok a többi hat között, amikre AB=AC és AC=AD. Ekkor viszont B,C,D,E trapézt határoz meg (3. ábra).


Statistics:

61 students sent a solution.
6 points:Ágoston Péter, Andó Angelika, Baran Zsuzsanna, Cseh Kristóf, Csernák Tamás, Fonyó Viktória, Gyulai-Nagy Szuzina, Lajkó Kálmán, Lajos Hanka, Leipold Péter, Leitereg Miklós, Maga Balázs, Öreg Botond, Sándor Krisztián, Szabó 789 Barnabás, Szegedi Áron, Talyigás Gergely, Williams Kada.
5 points:Babik Bálint, Badacsonyi István András, Csépai András, Dinev Georgi, Geng Máté, Kalló Kristóf, Khayouti Sára, Kocsis Júlia, Kovács 972 Márton, Nagy Simon József, Temesi András, Várkonyi Dorka, Viharos Loránd Ottó.
2 points:13 students.
1 point:3 students.
0 point:12 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2013