Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1695. (December 2021)

C. 1695. A perpendicular line segment equal in length to the radius (\(\displaystyle R\)) is attached to the circumference of a circle (as shown in the figure). Is it possible to fit two such circles with handles (``frying pans'') in a rectangle if one side of the rectangle equals the diameter of the circle (\(\displaystyle 2R\)), and the other side is twice as long (\(\displaystyle 4R\))? The figures and the rectangle are allowed to touch one another but they are not allowed to intersect or overlap.

Proposed by M. E. Gáspár, Budapest

(5 pont)

Deadline expired on January 10, 2022.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

1. Megoldás. Legyen a körök sugara \(\displaystyle R=1\), ezzel a körök átmérője \(\displaystyle 2\) egységnyi, a téglalap oldalai pedig \(\displaystyle 2\), illetve \(\displaystyle 4\) egységnyi hosszúságúak. Ha csak a köröket kell elhelyezni a téglalapban, akkor azok nyilvánvalóan elférnek benne, mégpedig egyféleképpen, úgy, hogy mindkettő érinti a téglalap három oldalát, és a két kör érinti is egymást.

A kérdés az, hogy a körhöz rögzített egységnyi szakaszok beférnek-e a téglalapba. Bizonyítani fogjuk, hogy akkor férnek el, ha az egyik körhöz rögzített szakasz érinti a másik kört, és megfordítva. Tekintsük a következő ábrát, amelyen a körök \(\displaystyle A\), illetve \(\displaystyle B\) középpontjaiból érintőket rajzoltunk a másik körhöz, így kaptuk az \(\displaystyle AH\), illetve \(\displaystyle BE\) érintőszakaszokat. Az \(\displaystyle AH\) félegyenes a téglalap \(\displaystyle 4\) egységnyi oldalát a \(\displaystyle K\) pontban, a \(\displaystyle BE\) félegyenes pedig a téglalap előzővel szemben levő oldalát az \(\displaystyle F\) pontban metszi. A körök egymást a \(\displaystyle C\) pontban, a téglalap egy-egy oldalát a \(\displaystyle G\), illetve \(\displaystyle L\) pontban érintik az ábra szerint.

Azt fogjuk igazolni, hogy \(\displaystyle BF=2\).

Ehhez megrajzoltuk az \(\displaystyle AB\)-re merőleges \(\displaystyle FM\) szakaszt. Nyilvánvaló, hogy \(\displaystyle AC=BC=AG=AE=BH=BL=1\), de mivel \(\displaystyle AMFG\) téglalap, ezért \(\displaystyle FM=1\) is igaz.

Az \(\displaystyle ABE\) derékszögű háromszögben az \(\displaystyle AB\) átfogó hossza \(\displaystyle AB=AC+BC=2\), illetve \(\displaystyle AE=1\), ezért ez a háromszög egy szabályos háromszög fele, így \(\displaystyle ABE\sphericalangle=30^{\circ}\) és \(\displaystyle BAE\sphericalangle=60^{\circ}\).

Emiatt a \(\displaystyle BFM\) derékszögű háromszögben \(\displaystyle MBF\sphericalangle=30^{\circ}\), ezért \(\displaystyle MFB\sphericalangle=60^{\circ}\), és mivel az egységnyi hosszú \(\displaystyle FM\) a rövidebbik befogó, ezért ezen befogó hosszának kétszerese a \(\displaystyle BF\) átfogó. Ez éppen azt jelenti, hogy \(\displaystyle BF=2\) valóban teljesül.

Ha pedig ez igaz, akkor mivel \(\displaystyle BD=1\), azért \(\displaystyle DF=1\) is fennáll, eszerint a \(\displaystyle B\) középpontú körhöz rögzített egységnyi hosszú \(\displaystyle DF\) szakasz, érintve az \(\displaystyle A\) középpontú kört, a feltételeknek megfelelően éppen elfér a téglalap belsejében.

Hasonlóan egyszerűen igazolhatjuk, hogy \(\displaystyle AK=2\) is igaz, tehát az \(\displaystyle A\) középpontú körhöz rögzített egységnyi hosszú \(\displaystyle NK\) szakasz is éppen elfér a téglalap belsejében.

2. Megoldás. Legyen \(\displaystyle R=1\) és használjuk az 1. megoldás ábráját, azzal a kiegészítéssel, hogy az \(\displaystyle FG\) szakaszt \(\displaystyle x\)-szel jelöljük.

Most is azt fogjuk igazolni, hogy \(\displaystyle BF=2\).

Az \(\displaystyle A\) középpontú körhöz húzott érintőszakaszok hosszának egyenlősége miatt \(\displaystyle FG=FE=x\), ezért \(\displaystyle BF=BE+x\). Mivel \(\displaystyle AE=1\) és \(\displaystyle AB=2\), ezért az \(\displaystyle ABE\) olyan derékszögű háromszög, amelyben a \(\displaystyle BE\) szakasz hossza a Pitagorasz-tétel alkalmazásával \(\displaystyle BE=\sqrt{3}\).

Az \(\displaystyle ABE\) háromszög egy szabályos háromszög fele, tehát \(\displaystyle ABE\sphericalangle=30^{\circ}\) és \(\displaystyle BAE\sphericalangle=60^{\circ}\).

Az \(\displaystyle AFG\) és \(\displaystyle AEG\) derékszögű háromszögek egybevágók, mert az \(\displaystyle AF\) átfogójuk közös, befogóik pedig egyenlő hosszúak, hiszen \(\displaystyle AG=AE=1\) és \(\displaystyle FG=FE=x\), a két háromszög megfelelő szögei ezért egyenlők. Ebből \(\displaystyle BAE\sphericalangle=60^{\circ}\) alapján az következik, hogy \(\displaystyle GAF\sphericalangle=EAF\sphericalangle=15^{\circ}\), és így \(\displaystyle \tg15^{\circ}=\frac{FE}{AE}=\frac{x}{1}\), azaz

\(\displaystyle (1)\)\(\displaystyle FE=x=\tg15^{\circ}.\)

A \(\displaystyle \tg(\alpha-\beta)=\frac{\tg{\alpha}-\tg{\beta}}{1+\tg{\alpha}\cdot{\tg{\beta}}}\) trigonometrikus azonosságot alkalmazhatjuk az \(\displaystyle \alpha=45^{\circ}\) és \(\displaystyle \beta=30^{\circ}\) szögekre, és felhasználhatjuk, hogy \(\displaystyle \tg45^{\circ}=1\), illetve \(\displaystyle \tg30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{3}\). A műveletek elvégzésével, egyszerűsítéssel és a törtkifejezés nevezőjének négyzetgyöktelenítésvel azt kapjuk, hogy

\(\displaystyle (2)\)\(\displaystyle \tg15^{\circ}=2-\sqrt{3}.\)

Az (1) és (2) egyenlőségek figyelembe vételével adódik, hogy \(\displaystyle FE=2-\sqrt{3}\). Mivel \(\displaystyle BF=BE+FE\) és \(\displaystyle BE=\sqrt{3}\), ezért \(\displaystyle BF=\sqrt{3}+2-\sqrt{3}\), vagyis \(\displaystyle BF=2\). Ez éppen azt jelenti, hogy a \(\displaystyle B\) középpontú körhöz rögzített \(\displaystyle DF\) szakasz hossza egységnyi, tehát a \(\displaystyle DF\) szakasz, érintve az \(\displaystyle A\) középpontú kört, éppen elfér a téglalap belsejében.

Hasonlóan egyszerűen igazolhatjuk, hogy \(\displaystyle AK=2\) is fennáll, ezért az \(\displaystyle A\) középpontú körhöz rögzített egységnyi hosszú \(\displaystyle NK\) szakasz is éppen elfér a téglalap belsejében.

Megjegyzés. A \(\displaystyle \tg15^{\circ}\) pontos értékéhez a trigonometrikus azonosság alkalmazása nélkül is eljuthatunk. Kiszámíthatjuk a belső szögfelezőre vonatkozó tétel alapján, hogy az \(\displaystyle 1;\sqrt{3};2\) oldalú derékszögű háromszögben az \(\displaystyle 1\) egységnyi befogót a szemközti, \(\displaystyle 30^{\circ}\)-os szög felezője egy \(\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}\) és egy \(\displaystyle \frac{2}{\sqrt{3}+2}\) hosszúságú szakaszra osztja. Ezek közül a \(\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}\) hosszúságú egy olyan derékszögű háromszög befogója, amelyben a befogóval szemközti szög \(\displaystyle 15^{\circ}\)-os, és a háromszög másik befogójának hossza \(\displaystyle \sqrt{3}\). Így \(\displaystyle \tg15^{\circ}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}+2}\), a nevező négyzetgyöktelenítése után pedig \(\displaystyle \tg15^{\circ}=2-\sqrt{3}\).


Statistics:

170 students sent a solution.
5 points:Balog Benedek, Berényi-Sima Lajos, Bettesch Helga Adél, Böröczky András Bálint, Cynolter Dorottya, Farkas Zsófia, Fekete Patrik, Fodor Gergely, Folly-Ritvay Levente Miklós, Fórizs Emma, Hajdu Márton, Han Ziying, Hochenburger Zoárd, Horváth Milán, Hosszu Noel, Inokai Ádám, Josepovits Gábor, Juhász Emma, Kerekes András, Keszthelyi Eszter, Kriston Nándor, Kuba Nikoletta, Kurucz Márton, Mészáros Anna Veronika, Murai Dóra Eszter, Nagy 292 Korina, Nagy Daniella, Németh Máté Előd, Petrányi Lilla, Seprődi Barnabás Bendegúz, Sipeki Márton, Somogyi Dóra, Süveges Gergő, Szabó Réka, Szabó Zóra, Szalanics Tamás, Szeibert Dominik, Töreczki Gábor, Waldhauser Miklós, Yusuf A Khand, Zupkó Bence Kristóf.
4 points:23 students.
3 points:19 students.
2 points:12 students.
1 point:12 students.
0 point:25 students.
Unfair, not evaluated:22 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:2 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2021