Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 117. (November 2005)

I. 117. Four teams compete in a football tournament. Each team plays two matches with every other team. Prepare a sheet, as in the figure, to determine the standing of the tournament.

A winning team is awarded 3 points, while one point is awarded in case of a draw. No points will be awarded for a lost match. You should compute for every team the number of played, won, drawn and lost matches, respectively, further, the total points awarded and the goal rate.

Example:

You can use formulae and spreadsheet functions to compute values in the coloured cells.

The sheet (i117.xls, i117.sxc, ...) should be submitted.

(10 pont)

Deadline expired on December 15, 2005.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás.

A csapatok nevét egyszerű másolással töltjük ki. Pld. B2 tartalma: =A3

A lejátszott mérkőzések számának meghatározása: Pld. H3 tartalma: DARAB2(C3;D3;E3;B4;B5;B6) vagy =HA(ÜRES(C3);0;1)+HA(ÜRES(D3);0;1)+HA(ÜRES(E3);0;1)+ HA(ÜRES(B4);0;1)+HA(ÜRES(B5);0;1)+HA(ÜRES(B6);0;1)

A mérkőzések eredményének kiértékeléséhez fel kell bontani a végeredményt tartalmazó karakterláncot. Ezután a két csapat által lőtt gólok számának összehasonlításával a pontok már könnyen kiszámolhatók.

A felbontást lehetet segédtáblázatban végezni (pl. Ökrös Tamás megoldása), de egy cellába is betömöríthető a képlet (pl. Balambér Dávid megoldása).

A C3 cellában lévő eredmény felbontása: Az első csapat góljainak száma: =HA(C3<>"";BAL(C3;SZÖVEG.KERES(":";C3)-1);"")

A második csapat góljainak száma: =HA(C3<>"";JOBB(C3;HOSSZ(C3)-SZÖVEG.KERES(":";C3)));"") Az összesített gólarány kiírásához az összes lőtt és kapott gól összegzése után létre kell hozni egy karakterláncot. Pld. M3 tartalma: =ÖSSZEFŰZ(lőtt_gólok_cellája;" : ";kapott_gólok_cellája)

A beküldött megoldásokban a leggyakoribb hiba az volt, hogy csak egyjegyű gólszámokat kezeltek a képletek.

Erben Péter

Balambér Dávid megoldása

Ökrös Tamás megoldása


Statistics:

24 students sent a solution.
10 points:Balambér Dávid, Bóra Eszter, Czigler András, Fábián András, Kiss Dániel Miklós, Ozsvárt László, Ökrös Tamás, Szoldatics András, Vecsey Dénes, Véges Márton, Vincze János.
9 points:Györök Péter.
8 points:4 students.
7 points:3 students.
6 points:1 student.
5 points:2 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Information Technology of KöMaL, November 2005