Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 129. (March 2006)

I. 129. The tasks of system administrators of a school are stored in a database. There is an online form to report errors. These reports are then saved in the database and allocated to a sysadmin. The error report consists of an ID code, the actual date, the ID of the faulty device and a short description of the error. Only after an error has been reported is it allocated to a sysadmin. The priority of the problem is also determined then. The status of a problem first is ``reported'', after the allocation is ``processed'', finally it is labelled ``resolved''.

The database contains the following tables:

error list of errors reported
dev list of devices in the school
sysadmin the system administrators

with the following structure:


error(
errorID : integer; ID of the error, primary key
repdat : date; the report is reported at (month-day-year)
allocdat : date; the error is allocated to a sysadmin at (month-day-year)
sysadmin : integer; ID of the responsible sysadmin
soldat : date; the problem is resolved at (month-day-year)
stat : list; with values "reported", "processed" and "resolved",
status of the error
devID : integer; ID of the faulty device
errordesc : text; description of the error
prior : list; its value can be "L","M" and "H" (low, medium, high),
priority of the problem
)
sysadmin(
sysadmin : integer; ID of the sysadmin, primary key
name : text; name of sysadmin
phone : text; phone number of sysadmin
)
dev(
devID : integer; ID of the machine, primary key
loc : integer; location of the machine, room number
type : list; with value "PC", "SERVER" or "PRINTER",
type of the device
)

Your task is to answer the following questions using SQL. For the first 8 questions, an SQL ``SELECT'' should be used, while an ``UPDATE'' and ``DELETE'' command for the last 2 questions.

 • List the unaccomplished tasks of ``John Smith''.

 • How many tasks are still left undone for more than 30 days?

 • Which rooms contain tasks to be done?

 • Which problem required the longest time to resolve? (Since being reported.)

 • How many reports are there concerning printers?

 • List the number of unaccomplished tasks for each sysadmin.

 • List sysadmins having a high priority unresolved task.

 • Which is the oldest reported problem still unresolved?

 • Set the priority of unresolved problems HIGH.

 • Delete problems that were resolved in 2005 from the database.

  To help you, we maintain a sample database on the KöMaL server at http://www.komal.hu/i129. You can run SQL queries, hence test the first 8 questions.

  The 10 SQL commands are to be submitted in a plain text file (i129.txt).

  (10 pont)

  Deadline expired on April 18, 2006.


  Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

  Megoldás. A MYSQL 3.23 címkéjű parancsok a Kömal honlapján található teszt adatbázison is lefutnak. A 4.01-es változatban már lehetőség van allekérdezések (subquery) és újabb dátumkezelő függvények használatára, illetve a táblák belső összekapcsolása a FROM záradékban is definiálható.

  1. Soroljuk fel 'Kiss Béla' megoldatlan feladatait!

  SELECT szg.szgaz, hely, hibadef
  FROM hiba,rg,szg
  WHERE rg.rgaz = hiba.rgaz
  AND szg.szgaz = hiba.szgaz
  AND stat = 'folyamatban'
  AND neve = 'Kiss Béla'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT hiba.*
  FROM hiba INNER JOIN rg ON hiba.rgaz = rg.rgaz
  WHERE rg.neve='Kiss Béla'
  AND stat<>'megoldva'

  2. Hány olyan probléma van, amely több mint 30 napja nincs megoldva?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE bdat'megoldva'

  vagy:

  SELECT COUNT(h.hibaaz)
  FROM hiba h
  WHERE h.stat!='megoldva ' AND CURDATE()-h.bdat>30

  vagy:

  SELECT COUNT(*) Regiek
  FROM hiba
  WHERE CURRENT_DATE - bdat > 30
  AND stat <> 'megoldva'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva'
  AND DATEDIFF(NOW(),bdat)>30

  3. Melyik szobákban vannak megoldandó feladatok?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT DISTINCT hely
  FROM hiba, szg
  WHERE hiba.szgaz = szg.szgaz
  AND (stat = 'bejelentve' OR stat = 'folyamatban')

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT szg.hely
  FROM szg INNER JOIN hiba ON szg.szgaz = hiba.szgaz
  WHERE hiba.stat <>'megoldva'
  GROUP BY szg.hely

  4. Melyik probléma megoldása tartott legtovább? (A bejelentéstől számolva.)

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT *, TO_DAYS(mdat)-TO_DAYS(bdat)
  FROM hiba
  WHERE stat='megoldva'
  ORDER BY TO_DAYS(mdat)-TO_DAYS(bdat) DESC
  LIMIT 1

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE DATEDIFF(mdat,bdat) =
  ( SELECT MAX(DATEDIFF(mdat,bdat))
  FROM hiba
  WHERE stat = 'megoldva' )

  5. Hány hibabejelentés vonatkozik nyomtatóra?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba,szg
  WHERE hiba.szgaz = szg.szgaz
  AND szg.tip='printer'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT Count(*)
  FROM hiba INNER JOIN szg ON hiba.szgaz = szg.szgaz
  WHERE szg.tip='printer '

  6. Listázzuk rendszergazdánként a megoldatlan feladatok számát!

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT neve, COUNT( * )
  FROM hiba, rg
  WHERE hiba.rgaz = rg.rgaz
  AND stat <> 'megoldva'
  GROUP BY rg.rgaz

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT neve, (
  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE hiba.rgaz=rg.rgaz
  AND stat<>'megoldva')
  FROM rg

  7. Írjuk ki azon rendszergazdák nevét, akiknek van megoldatlan magas prioritású feladata!

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT DISTINCT rg.neve
  FROM rg, hiba
  WHERE rg.rgaz = hiba.rgaz
  AND prior='M'
  AND stat <> 'megoldva'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT neve
  FROM rg
  WHERE rg.rgaz
  IN
  (
  SELECT rgaz
  FROM hiba
  WHERE prior = 'M'
  AND stat <> 'megoldva')

  8. Melyik a legrégebben bejelentett megoldatlan probléma?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE stat!='megoldva'
  ORDER BY bdat
  LIMIT 1

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva'
  AND bdat =
  (
  SELECT MIN( bdat )
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva')

  9. Módosítsuk a megoldatlan problémák fontosságát magasra!

  == MYSQL 3.23 és 4.01 ==

  UPDATE hiba
  SET prior = 'M'
  WHERE stat <> 'megoldva'

  10. Töröljük az adatbázisból a 2005-ben megoldott hibákat!

  == MYSQL 3.23 és 4.01 ==

  DELETE FROM hiba
  WHERE YEAR(mdat) = 2005 AND stat = 'megoldva'

  vagy:

  DELETE FROM hiba
  WHERE (mdat BETWEEN '2005-01-01' AND '2005-12-31') AND stat='megoldva'

  (Gombos Gergely, Kiss Dániel Miklós, Ozsvárt László, Véges Márton és Vincze János dolgozata alapján)


  Statistics:

  16 students sent a solution.
  10 points:Balambér Dávid, Czigler András, Gilián Zoltán, Gombos Gergely, Kiss Dániel Miklós, Véges Márton, Vincze János.
  8 points:5 students.
  7 points:1 student.
  5 points:1 student.
  3 points:1 student.
  1 point:1 student.

  Problems in Information Technology of KöMaL, March 2006