Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 224. (November 2009)

I. 224. The file bekesforr.txt (tabulator separated text file in UTF-8 encoding, downloadable from our web page) contains data of some settlements of Békés county in 2009.

1. Open the file bekesforr.txt in the spreadsheet application so that the first piece of data of that file appears in cell A1. Then save the data table with name i224 using the file format of your spreadsheet application.

2. Sort the data table into alphabetical order according to the settlements' name.

3. Create a header and legends in the appropriate cells according to the sample. Since texts in the first line are long, a 90 degree rotation and a line break are necessary, as in the example. Legends should be in boldface.

4. In cells F2:F76, the density of population of a settlement should appear, rounded to 3 digits. In cells G2:G76, the number of inhabitants in a typical home of each settlement should appear, computed in a similar way and rounded to 3 digits.

5. In cells C77:E77, determine the total area, population and number of homes of settlements in the county.

6. In cells J2:K3, the area and name of settlements of maximal and minimal area in the county should be visible.

7. By using the data of settlements, the following analysis should be performed:

a) In range J7:L7 the number of cities, towns and villages should appear.

b) In cells J8:L8, you should display the total number of inhabitants in Békés county, living in different types of settlements.

c) In range J9:L9, the average population density should be given with respect to different types of settlements.

d) Cells in J7:L9 should contain values in appropriate measurement units.

8. Draw a pie chart about the total number of inhabitants with respect to different types of settlements. The title of the chart should be ``Population statistics''. No legends should appear outside. Instead, the interior of sectors of the diagram should contain the type of settlement and the percentage of population living in that type of settlement.

9. The format of your sheet should follow that of the sample. Borders around the table and around the first and last rows should consist of thick lines. Other separating lines should appear as double lines. ``Thousands'' number separators should be used.

The spreadsheet (i224.xls, i224.ods, ...) together with a short documentation (i224.txt, i224.pdf, ...) also describing the name and version number of the spreadsheet application should be submitted.

bekesforr.txt

(10 pont)

Deadline expired on December 13, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásokról

Az emelt szintű érettségi szerkezetének és követelményeinek megfelelő táblázatkezelési feladatra 17 megoldás érkezett. A pontszámok 6 és 10 között oszlanak meg. Ahhoz képest, hogy tetszőleges megoldási idő állt rendelkezésre, szemben a vizsga helyzettel, kevés lett a tökéletes megoldás.

Tipikus hibának számít, hogy a számok három tizedesjegyre történő kerekítését többen három tizedesjegyre formázással azonosították. Míg az előző, éppen a kívánt módszer a számértéket megváltoztatja, az utóbbi csak a megjelenítést.

Sok volt a pontatlan megoldás. Kimaradtak feladatrészek a beadott munkákból. Az érettségin a feladatok részletes leírásúak és a megoldáshoz sokszor a mintáról kell leolvasni információkat. Érdemes megfigyelnünk, most vizsgahelyzeten kívül, hogy a feladatok nem pusztán „mechanikus” számolást igényelnek, hanem az eredményeket, azok jelentését érdemes továbbgondolni. A feladatok, mint jelen esetben is, valós adatokat dolgoznak fel. Vajon a településtípusonkénti népsűrűségi átlagok más megyékben hasonló értékeket mutatnának? Ilyen kérdések vizsgálata már túlvezet a táblázatkezelés problémakörén.

Mintamegoldás

Balla Attila (Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium, 12. osztály) megoldását közöljük: i224.xlsx


Statistics:

17 students sent a solution.
10 points:Balla Attila, Janosov Milán.
9 points:Kozma Bálint, Paróczi Gergő, Sagmeister Ádám, Szabó 928 Attila.
8 points:6 students.
7 points:3 students.
6 points:2 students.

Problems in Information Technology of KöMaL, November 2009