Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 267. feladat (2011. április)

I. 267. A honlapunkról letölthető chelsea_minta.pdf fájllal tartalomban és formában egyező dokumentumot kell előállítanunk. A megoldáshoz szükséges állományokat a chelsea_forras.zip tömörített fájlban találjuk.

A dokumentum A4-es lapokon készült, balra 6, jobbra 7 cm széles margókkal. Bizonyos karakterek a forrásfájlban nem találhatók meg. Ezek használatára fokozottan figyeljünk.

Az a megoldás értékesebb, amely kihasználja a szövegszerkesztő hatékony munkát segítő eszközeit.

Beküldendő a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában készült dokumentum (i267.doc, i267.docx ,i267.ods, ...), valamint egy szöveges dokumentum (i267.txt, i267.pdf, ...), amely tartalmazza a használt szövegszerkesztő nevét és verzióját.

Minta:

Letölthető fájlok: chelseaforras.zip, chelseaminta.pdf

(10 pont)

A beküldési határidő 2011. május 10-én LEJÁRT.


A szövegszerkesztésre sokan gondolnak úgy, mint valami egyszerű, igazi hozzáértést nem igénylő folyamatra. Ez a vélekedés azonban téves. Egy szövegszerkesztési feladatot igényesen, ugyanakkor megfelelő hatékonysággal nagyon kevesen tudnak. Erre a feladat szövegében is utaltunk, de a feladat értékelésében csak a tartalomjegyzék készítésénél került hátrányba az egyszerűbb eszközökkel dolgozó diák.

A feladat legérdekesebb elemei: - a címhez kapcsolt jegyzet nem az aktuális oldal alján szerepel, ezért nem lábjegyzet, hanem csak végjegyzet lehet; mivel nem az utolsó oldalon van, ezért nem a dokumentumhoz, hanem a szakaszhoz kapcsoljuk, így a dokumentum utolsó oldala külön szakasz kell legyen

- az első kivételével minden oldalon balra megjelenő felirat úgy készíthető el hatékonyan, ha azt az élőfejhez kapcsoljuk

- a tartalomjegyzék készítéséhez jó előkészítés, ha a szürke hátterű alcímeket azonos stílussal formázzuk (ekkor legenerálható a tartalomjegyzék); ha az üres bekezdéseket el akarjuk kerülni, akkor nem oldaltöréssel választjuk el az első és a második oldalt, hanem formázással.

- a forrásban szereplő kötőjel karaktereket gondolatjelre kellett volna cserélni a megfelelő helyeken

Bár volt maximális KöMaL pontszámot érő megoldás, de az sem volt hibátlan, így központilag készült megoldást közlünk: chelseaminta.doc

A feladat - érettségihez hasonló - értékelési utmutatóját is letölthetitek: ertekeles267.pdf Az értékelés során a karakterméreteknél, térközöknél, képek méretezésénél nagy tűréshatárral dolgoztunk, az oldalmérethez és az egyes szövegelemek egymáshoz viszonyított helyzete/mérete volt a döntő.


Statisztika:

6 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Gema Barnabás.
9 pontot kapott:Kalló Kristóf.
8 pontot kapott:2 versenyző.
6 pontot kapott:1 versenyző.
5 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2011. áprilisi informatika feladatai