Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 314. feladat (2013. február)

I. 314. A környezetvédő tudósok vélekedése szerint a globális felmelegedés egyik fontos oka az üvegházhatású gázok fokozódó kibocsátása a légkörbe. A nemzetközi szervezetek ezért komolyan számon tartják az egyes országokban folyó gazdálkodás ilyen irányú hatását is. Üvegházhatású gázoknak nevezzük azokat a gázokat, amelyek a légkörbe kerülve csökkentik annak ,,átlátszóságát'' az infravörös sugárzásra. Az egyes gázok ilyen jellegű hatása eltérő, így azok hatását széndioxid egyenértékben mérik. Ez az egyenérték egy tonna CO2 hatásával egyenértékű.

Az ipar és a mezőgazdaság folytán a környezetbe kerülő legjelentősebb üvegházhatású gázok: a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének (CHF3, CH2FCF3, C2H3F3), a perfluor-karbonok (CF4, C2F6, C3F8, C6F14), a kén-hexafluorid (SF6), a telített freonok (CFCl3, CF2Cl2, CF2CFCl3), a halonok (CBrClF2, CBrF3) és a telítetlen freonok (CHF2Cl, CH3CF2Cl).

Az EuroStat adatbázisa alapján a KSH közzéteszi az EU egyes országainak üvegházhatású gáz kibocsátási adatait. Ebből az adatbázisból készülnek átfogó elemzések, most mi is megpróbálunk néhány vizsgálathoz adatokat biztosítani. Az adatbázis adatai az 1990 és 2010 közötti időszakra vonatkoznak, és ezer tonna széndioxid-egyenérték egységben értendők.

Honlapunkról letölthetők az adatok az uveghaz.txt fájlból, ami egy tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású szövegállomány.

A megoldás során vegyük figyelembe a következőket:

- A megoldás során törekedjünk képlet, függvény és hivatkozás használatára.

- A megoldás során az AC oszloptól jobbra, illetve a 250. sor alatt végezhetünk segédszámításokat.

1. Nyissuk meg táblázatkezelő program segítségével az uveghaz.txt fájlt úgy, hogy az első beolvasott adat az A1-es cellába kerüljön. A táblát mentsük a táblázatkezelő saját formátumában i314 néven.

2. Számítsuk ki az egyes országokra évente - a hiányzó, de a Teljes kibocsátás sorából és az ágazati adatokból kiszámítható - az egyéb kibocsátás értékét (10., 18. stb. sorokban).

3. Az X, Y és Z oszlopokban számítsuk ki minden adatsorra a kibocsátás maximumát, minimumát és átlagát.

4. Az AA oszlopban adjuk meg minden adatsorra, hogy az melyik vizsgált évben érte el a maximumát.

5. A B243-as cellában adjuk meg, hogy hány ország Hulladékgazdálkodás ágazati kibocsátása mutatott 2000-től 2010-ig csökkenő tendenciát, vagyis a kibocsátás évről évre csökkent.

6. A B244-es cellában adjuk meg, hogy a vizsgált időszakban hány évben haladta meg a Benelux államok (Belgium, Hollandia, Luxemburg) teljes kibocsátásának 9%-át a három ország mezőgazdaságából keletkező kibocsátás?

7. A B247-es cellába írjunk olyan kifejezést, amely a B245-ös és B246-os cellába írt adatokhoz meghatározza, hogy abban az évben, abban az ágazatban hány ország kibocsátása nagyobb a magyarországi ágazati adatnál. Ha a két felette lévő cella közül bármelyik üres, a B247-es cella is legyen üres.

8. Ábrázoljuk egy új munkalapra készített tortadiagramon Magyarország 2000. évi ágazati adatait. A diagramról az ágazat neve és adatának százalékos értéke legyen leolvasható. Az egyébhez tartozó szelet - a minta szerint - forduljon szembe, és legyen a diagramból kiemelve. A diagram kapja a ,,Magyarország üvegházhatású gázainak kibocsátói'' címet.

9. Hajtsuk végre a mintán látható formázásokat (cellaegyesítés, igazítás, szegélyezés, vastagítás).

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i314.xls, i314.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i314.txt, i314.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma.

Mintákat láthatunk a mellékelt ábrákon.

Letölthető fájl: uveghaz.txt

(10 pont)

A beküldési határidő 2013. március 11-én LEJÁRT.


Qian Lívia (Szeged, SZTE Ságvári E. Gyak. Gimn.) megoldását ajánlom a megoldók figyelmébe. i314.xlsx


Statisztika:

10 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Fényes Balázs, Gema Barnabás, Qian Lívia, Szőts Dávid István, Tomku György, Vetráb Mercedes.
9 pontot kapott:Németh 017 András, Tegzes Tamás.
8 pontot kapott:1 versenyző.
7 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2013. februári informatika feladatai