Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 349. feladat (2014. május)

I. 349. Egy \(\displaystyle N\times M\) (\(\displaystyle 2\le N,M\le 50\)) négyzet alakú és egyforma méretű telkekből álló lakótelepen a házak magassága, szintjeinek száma \(\displaystyle K\) (\(\displaystyle 1\le K\le 9\)). Az épületek minden szintjén egy lakás található. A 0 érték parkot jelöl. Szomszéd négyzeteken most négyet értünk, az ábrának megfelelően.

Készítsünk programot i349 néven, amely a lakótelep telep.txt állományban rendelkezésre álló adatait felhasználva néhány kérdésre választ ad.

A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írjuk ki a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat). Ha a felhasználótól kérünk be adatot, akkor jelenítsük meg a képernyőn azt is, hogy milyen adatot várunk. Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

A telep.txt fájl első sora \(\displaystyle N\) és \(\displaystyle M\) értékét adja meg. Az ezt követő \(\displaystyle N\) sor a lakótelep épületeinek szintszámát és a parkokat adja meg.

1. Olvassuk be a telep.txt állományban talált adatokat, és azok felhasználásával oldjuk meg a következő feladatokat.

2. Határozzuk meg, hogy a lakótelep területének hány százaléka park. A választ írassuk ki a képernyőre két tizedes jegy pontosan.

3. Minden sűrűn beépített lakótelepen probléma a kilátás. Egy lakásból addig lehet egy irányba kilátni, amíg a neki megfelelő szintszámnál kisebb házak következnek. Írassuk ki a lakótelep azon lakásainak számát, ahonnan valamelyik irányba ki lehet látni a lakótelepről.

4. Vannak igényes érdeklődök, akik eladó lakást keresnek. Számukra a kilátás és a park vagy a lakótelep szélének szomszédsága értékes. Olvassunk be egy szintszámot és írassuk ki, hogy hány megadott szinten lévő lakás van a lakótelepen, ahonnan több irányba ki lehet látni, illetve ezek közül hány van park vagy lakótelep szélén. Az eredményt a képernyőn a következő formában jelenítsük meg:

5. Városépítészeti szempontból a lakótelep látványa is fontos. Határozzuk meg minden oszlopra és sorra, hogy fentről, lentről, jobbról és balról nézve hány épület látszik. Az épületek a velük azonos vagy kisebb más épületeket eltakarják. Az eredményeket a latvany.txt állományba írjuk ki a következő formában:

6. A városlakók igénylik a minél több és nagyobb zöldterületeket. Olvassuk be a lakótelep egy telkének pozícióját sor, oszlop formában a bal felső sarokhoz képest, és adjuk meg, hogy ott park van-e. Ha igen, akkor a park területének méretét a telkek egységében adjuk meg.

Beküldendő a program forráskódja (i349.pas, i349.cpp, ...) és rövid dokumentációja (i349.txt, i349.pdf, ...), amely tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő környezetben fordítható.

(10 pont)

A beküldési határidő 2014. június 10-én LEJÁRT.


Minta megoldás:

Csernák Tamás 12. osztályos tanuló (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium, Budapest) megoldása: i349.pas

Tesztállomány: telep.txt


Statisztika:

12 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Csernák Tamás, Fényes Balázs, Gercsó Márk, Kovács Balázs Marcell, Uzonyi 000 Ákos.
8 pontot kapott:3 versenyző.
6 pontot kapott:2 versenyző.
5 pontot kapott:1 versenyző.
Nem versenyszerű:1 dolgozat.

A KöMaL 2014. májusi informatika feladatai