Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 452. feladat (2018. március)

I. 452. A feladat a brit Nemzeti Statisztikai Iroda által 2017. július 10-én közzétett, az Egyesült Királyságban dolgozó kelet-európai vendégmunkásokról szóló felmérésének feldolgozása táblázatkezelő program segítségével.

1. Nyissuk meg a honlapunkról letölthető eu_angliafelmeres.txt tabulátorokkal tagolt UTF-8 kódolású szövegfájlt a táblázatkezelő program munkalapjára az A1-es cellától kezdődően. Munkánkat i452 néven mentsük el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában.

2. Írassuk ki képlet segítségével a D2:D29-es tartományban az eredeti forrásban használt jelöléseket (EU8, EU15, EU Other) az alábbiak szerint:

EU82004-ben csatlakozott országok
EU152004 előtt csatlakozott országok
EU Othermás évben csatlakozott országok, valamint Málta és Ciprus

3. A 31. sortól kezdődően a forrás többi részében az angol országneveket cseréljük le a megfelelő magyar országnevekre.

4. Az egyes országokat a brit Nemzeti Statisztikai Iroda több szempont alapján hasonlította össze. Mi hét szempontot fogunk vizsgálni, melyeket az A oszlopban lévő Összehasonlítás szó vezet be. Számozzuk meg ezeket 1-től kezdődően a következő formátumban: 1. összehasonlítás, \(\displaystyle \ldots\), az utolsó a 7. összehasonlítás legyen.

5. Az 1. összehasonlítás az EU8 országokból érkezett vendégmunkások számának életkor szerinti eloszlását tartalmazza. Határozzuk meg korosztályonként a 39. sorban, hogy melyik országból érkezett a legtöbb vendégmunkás. Jelenítsük meg az ország neve alatt a 40. sorban, két tizedesjegy pontossággal, hogy ez az adott korosztály hány százaléka.

6. A 2. összehasonlítást követő A47-es cellába számítsuk ki, hogy összesen hány ezer fő érkezett Angliába 2011-ig az EU8 és EU14 országaiból.

7. A 3. összehasonlítás C50-es cellája a 16–64 éves korosztály létszámát tartalmazza. Az alatta lévő sorokban számítsuk ki, hogy hány főt jelentenek a megadott százalékok országonként.

8. A 4. összehasonlítás alatt feltételes formázás segítségével jelöljük meg piros háttérrel azon iparág nevét, ahol a legnagyobb, és kék színnel, ahol a legkisebb az eltérés az EU8 és a többi ország munkavállalói között.

9. A J60-as cellába írjuk be: ,,EU8 országon kívül''. Számítsuk ki az alatta lévő cellákban a ,,Kiskereskedelem és vendéglátás'', a ,,Gyári munka'', valamint a ,,Pénzügy'' területén mennyi az EU8 országain kívüli országokból érkezett vendégmunkások száma. (Szlovénia nem szerepel a felsorolásban jogi problémák miatt.)

10. Az 5. összehasonlítás adatai alapján határozzuk meg, hogy melyik két ország között volt legtöbbször a legnagyobb különbség az egyes utazási típusokat tekintve. Írjuk ki képlettel a két ország nevét az A77-es cellába, valamint az eltérések számát az A78-as cellába.

11. A 6. összehasonlításnál – az alábbi mintának megfelelően – válaszoljunk a következő kérdésre: az Anglián kívül, más EU-s országokban élő angol népességnek hány százaléka van 15–64 év között, és ezek hány százaléka van abban az országban, ahol egyébként a legtöbb angol él, és ez melyik ország.

A 7. összehasonlításnál a 28 napnál rövidebb utazásokat hasonlítjuk össze. Adjuk meg az A97-es cellában, hogy melyik ország esetén legkisebb az eltérés az oda beutazó angol nemzetségűek és az onnan Angliába beutazók száma között. (Az Angliába érkező utazók utazásainak számát az 5. összehasonlításnál találjuk.)

13. Készítsünk diagramot, amely összehasonlítja az angol nemzetségűek Litvániába, illetve a litvánok Angliába történő, 28 napnál rövidebb utazásainak számát. A diagram az összehasonlítást ,,vakációk'', ,,látogatások'', ,,üzleti út'', és ,,egyéb'' kategóriánként szemléltesse. A diagram háttere legyen Litvánia zászlaja, a betűszínt úgy válasszuk meg, hogy minden adat olvasható legyen.

Beküldendő egy tömörített i452.zip állományban a megoldást adó táblázatkezelő munkafüzet és egy rövid dokumentáció, amely megadja a felhasznált táblázatkezelő nevét és verzióját.

Forrás: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/livingabroad/migrationbetweenbritainandtheeu8 (utolsó letöltés: 2017-11-26).

Letöltendő fájl: euangliafelmeres.txt

(10 pont)

A beküldési határidő 2018. április 10-én LEJÁRT.


Statisztika:

9 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Békési Péter, Papp Marcell Miklós, Szőnyi Laura, Ürmössy Dorottya, Vígh Márton.
9 pontot kapott:Bálint Ádám, Hordós Adél Zita, Porkoláb Mercédesz.
8 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2018. márciusi informatika feladatai