Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 482. (April 2019)

I. 482. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from April 28, 2019.]

(10 pont)

Deadline expired on May 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Négy megoldás készült Excelben, egy LibreOffice Calcban.

A feladat megoldása során a következőket figyeltük: a munkalapnevek az előírásnak megfelelnek, megadott cellákat használata, kezdetben a tábla barna / kezdő játékos színezése sárga; mérgezett cikk esetén a színezés helyes, alatta minden fehér / helyes lépések esetén A:B színezése felváltva történt (ez volt, akinél előre színezésre került, ami nem egyezett a feladat kitűzőjének szándékával, de a feladatszövegnek nem mondott ellent / hibás lépés színezése helyes; alatta minden fehér / a táblán az első harapás színezése helyes / a táblán minden harapás színezése helyes (2 pontos részlet) / a dokumentáció formailag helyes; PDF fájl készült benne szoftververzió szerepel / a dokumentáció tartalmilag helyes, szerepelnek a képletek és a magyarázatuk.

Némileg szokatlan módon nem maximális pontszámot elérő megoldást közlünk. Nagy Márton a dokumentációban ugyan nem tüntette fel a képleteket, csak a magyarázatot, ennek ellenére érdemesnek látjuk a megoldás megtekintését. i482NM.xlsx i482NM.pdf


Statistics:

5 students sent a solution.
10 points:Békési Péter.
9 points:Nagy 793 Márton, Ürmössy Dorottya.
7 points:1 student.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2019