Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 494. feladat (2019. november)

I. 494. (É). Az Országgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a képviselők több, mint a fele jelen van. Szavazni ,,igen'', ,,nem'' vagy ,,tartózkodom'' nyilatkozattal lehet. Az Országgyűlés az Alaptörvényben, törvényekben vagy a házszabályi rendelkezésekben meghatározott kivételekkel – amely esetekben a szavazás titkosan történik – minden kérdésben nyílt szavazással határoz. A határozathozatal során alapesetben tíz másodperc áll a képviselő rendelkezésére a választott gomb megnyomására.

Feladat a 2019. január és 2019. június során megtartott szavazások adatainak elemzése lesz adatbázis-kezelő program használatával.

1. Készítsünk új adatbázist orszagszavazas néven. A letölthető adatállományokat importáljuk az adatbázisba a fájlnévvel azonos nevű táblákba. Beolvasáskor állítsuk be a megfelelő típusokat és kulcsokat. Az állományok tabulátorral tagolt, közép-európai (Windows) kódolású szövegfájlok, az első sorok a mezőneveket tartalmazzák.

2. Ha a feladat megoldásához szükségünk van rá, alakítsunk ki megfelelő kapcsolatokat a táblák között.

Táblák:

Készítsük el a következő feladatok megoldását. Az egyes lekérdezéseknél ügyeljünk arra, hogy mindig csak a kért értékek jelenjenek meg és más adatok ne. Megoldásainkat a zárójelben lévő néven mentsük el.

3. Adjuk meg, hogy hány esetben volt határozatképtelen az országgyűlés. (3hatarozatkeptelen)

4. Adjuk meg, hogy átlagosan hány órakor történtek a szavazások. Eredményünket egész órában jelenítsük meg. (4nepszeruido)

5. Vizsgáljuk meg és írjuk ki annak az elnöknek a nevét és az elnöklete alatt tartott szavazások számát, aki a legtöbb szavazáson elnökölt. (5legtobb)

6. A jelenlegi szavazas táblánkat egészítsük ki egy új osszes oszloppal, ahol megadjuk, hányan szavaztak összesen az adott kérdésben. (6osszes)

7. Írassuk ki azon dátumokat, amikor az összes szavazatszám nem érte el a 100-at, bármely aznapi szavazás esetében. (7kevesebb)

8. Írassuk ki azokat az ügycímeket (mindegyik csak egyszer jelenjen meg), amelyek irományszáma S jelzéssel van ellátva. (8iromany)

9. Adjuk meg, hogy melyik az a párt, amelynek a legtöbb indítványát vetették el és összesen hányat. (9elvetett)

10. Készítsünk jelentést, ahol megjelenítjük, hogy melyik elnök mely napokon elnökölt. A jelentés legyen elnökönként dátum szerint növekvő sorrendben rendezve. (10elnokok)

Beküldendő egy tömörített 494.zip állományban az adatbázis, valamint egy rövid dokumentáció, amelyből kiderül az alkalmazott adatbázis-kezelő neve és verziószáma.

Forrás:
https://www.parlament.hu/web/guest/bevezetes5 (utolsó letöltés 2019.09.17.);
https://www.parlament.hu/web/guest/szavazasok-adott-idoszakban (utolsó letöltés 2019.09.17.).

Letölthető állomány: adatok.zip

(10 pont)

A beküldési határidő 2019. december 10-én LEJÁRT.


Statisztika:

9 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Csahók Mihály, Nagy 793 Márton, Ürmössy Dorottya.
9 pontot kapott:Endrész Balázs, Mócsy Mátyás, Szabó Barbara Noémi.
8 pontot kapott:1 versenyző.
0 pontot kapott:1 versenyző.
Nem számítjuk a versenybe a születési dátum vagy a szülői nyilatkozat hiánya miatt:1 dolgozat.

A KöMaL 2019. novemberi informatika feladatai