Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 522. feladat (2020. november)

I. 522. A Very Hard Fegyintézet fegyőrei és rabjai kizárólag egyetlen adat alapján ítélik meg magukat és egymást: kinek mekkora a bicepsze. Adataikat a fegyorok.txt és a rabok.txt szöveges állomány tartalmazza: egy szóközzel elválasztva előbb a fegyőrök (illetve rabok) azonosítója, majd bicepszének kerülete szerepel centiméterben kifejezve. A fegyőrök azonosítója háromjegyű egész szám, amely előtt egy R betű van, míg a rabok azonosítója egy négyjegyű egész szám. Például a fegyorok.txt állományban az R162-es azonosítójú fegyőr bicepsze 50,2 cm:

míg a rabok.txt állományban:

a 2563-as rabé 40,5 cm. A fegyházban legfeljebb 40 fegyőr, és legfeljebb 100 rab van.

1. Olvassuk be és tároljuk el az adatokat két adatállományból.

2. Hány fegyőr, és hány rab van az intézetben? Írassuk ki a képernyőre a létszámokat.

3. Kérjük be egy rab azonosítóját, majd írassuk ki bicepszének méretét. Ha nincs ilyen azonosítójú rab, akkor jelenjen meg egy erre utaló üzenet.

A fegyházban a rabok egyenként sétálnak. Minden rabot egy sétára fegyőrnek kell kísérni, de olyannak, akinek a bicepsze nagyobb, mint az adott rabé.

4. Kérjük be egy fegyőr azonosítóját (feltehetjük, hogy van ilyen), és írassuk ki, hogy hány olyan rab van, akit elkísérhet sétálni.

5. Van-e olyan rab, aki sohase mehet sétálni? Ha igen, írassuk ki a képernyőre az azonosítóját! Ha nincs, akkor írassuk ki: ,,Minden rab mehet levegőzni!''

6. A rabok titokban ,,Szökéselőkészítő Tanácsot'' alakítanak. A tanácsnak a három legnagyobb bicepszű rab lesz a tagja. Írassuk a tanács tagjainak azonosítóját a titok.txt szöveges állományba (feltehetjük, hogy nincsenek azonos bicepszű rabok).

Beküldendő egy i522.zip tömörített állományban a megfelelően dokumentált és kommentezett forrásprogram, amely tartalmazza a megoldás lépéseit, valamint megadja, hogy a program melyik fejlesztői környezetben futtatható.

Letölthető állományok: fegyorok.txt, rabok.txt.

(10 pont)

A beküldési határidő 2020. december 15-én LEJÁRT.


Értékelés: A feladatra 17 megoldás érkezett: Python nyelven 9, C++-ban 5, C#-ban 2, Java-ban 1 megoldás. 16 megoldás volt teljes értékű.

Mintamegoldás: A mintamegoldás Bagladi Milán Zsolttól, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 10-es tanulójától származik és C++ nyelven készült.

i522cpp.zip


Statisztika:

17 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Bagladi Milán Zsolt, Farkas Bence , Gyönki Dominik, Horcsin Bálint, Kaltenecker Balázs Bence, Kmeczó András, Mályusz Etre Magnusz, Nagy 292 Korina, Nagy Zalán, Orosz Réka Ildikó, Papp Marcell Miklós, Szabó Máté, Ürmössy Dorottya, Vadász Levente Márton, Vidák-Bécs Máté, Zádor-Nagy Zsombor.
8 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2020. novemberi informatika feladatai