Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 153. (January 2008)

K. 153. Steve has a four-digit number in mind that Alex has to guess. Alex chooses a four-digit number, and Steve tells him how many digits it contains that stand in the appropriate position. [For example, if the number to find out is 1234 and the guess is 6231, then 2 digits are correct: 2 and 3. (The 1 does not count, since that is not in the right position.)] Alex had nine guesses: 2186, 5127, 6924, 4351, 5916, 8253, 4521, 6384, 8517. In each of the nine numbers, he guessed exactly one digit right, that is, each of the nine numbers contains exactly one digit that stands in the right position. What is the number that Steve has in mind?

(6 pont)

Deadline expired on February 11, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Mivel kilenc tippet mondott Sanyi, és minden számban pontosan egy számjegyet talált el, ezért az egyik számjegynek legalább 3 tippben is találatnak kell lennie (ellenkező esetben ugyanis csak legfeljebb 8 tippben lehetne találata, mert összesen 4 számjegy van). Ha megnézzük a tippek számjegyeit helyiértékenként, akkor azt találjuk, hogy csak egy olyan számjegy van, amely háromszor ugyanazon a helyiértéken szerepel, és ez a harmadik helyen álló 2-es számjegy. Tehát a gondolt szám harmadik számjegye a 2. Abban a hat tippben, amelyben Sanyi nem találta el ezt a 2-est, már egyik helyiértéken sincs három találata. Ez csak úgy lehet, hogy minden helyiértéken két találata van. A hat megmaradó tipp: 2186, 4351, 5916, 8253, 6384 és 8517. Az első helyen a 8-as, a második helyen a 3-as, a negyedik helyen pedig a 6-os szerepel kétszer, így a gondolt szám a 8326.


Statistics:

160 students sent a solution.
6 points:67 students.
5 points:22 students.
4 points:17 students.
3 points:8 students.
2 points:8 students.
1 point:9 students.
0 point:27 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2008