Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A P. 5346. feladat (2021. október)

P. 5346. Vízszintes talajon egyenletesen haladunk egy nagy kerekű, \(\displaystyle G=100\) N súlyú talicskával. Ekkor 25-25 N erőt kell kifejtenünk függőlegesen a talicska rúdjainak a végére. Vonalzóval és szögmérővel történő szerkesztéssel határozzuk meg, hogy mekkora és milyen irányú \(\displaystyle \boldsymbol F\) erőt kell kifejtenünk a rudak végére, ha ugyanezzel a talicskával \(\displaystyle \alpha=18^\circ\)-os lejtőn haladunk felfelé, illetve lefelé! Igazoljuk számítással is a szerkesztés eredményét! Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a rudak végének a távolsága a talajtól minden esetben megegyezik a talicska kerekének sugarával, és a talicska súlypontja is ugyanekkora távolságra van a talajtól.

Közli: Honyek Gyula, Veresegyház

(4 pont)

A beküldési határidő 2021. november 15-én LEJÁRT.


Megoldás. A vízszintes helyzetben kifejtett erőből látszik, hogy a talicska súlypontja éppen a kerék és a rudak vége között középen, mindkettőtől ugyanakkora (\(\displaystyle \ell\)) távolságra van.

Készítsünk olyan ábrát, amelyen az \(\displaystyle \alpha\) szöget szögmérővel kimért \(\displaystyle 18^\circ\)-ra állítjuk be (1. ábra). A talicska méretét a rajzon önkényesen választhatjuk meg.

Tudjuk, hogy a súlyerő hatásvonala a \(\displaystyle T\) tömegközépponton átmenő függőleges egyenes. Azt is tudjuk, hogy a keréknél a lejtő irányára merőleges erő hat (ellenkező esetben a kerékre ható eredő forgatónyomaték nem lenne nulla). A kerékre ható \(\displaystyle \boldsymbol N\) nyomóerő nagyságát nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy a hatásvonala átmegy az \(\displaystyle A\) ponton (a kerék tengelyén). A súlyerő és a nyomóerő hatásvonala a \(\displaystyle P\) pontban metszi egymást, és ugyanezen a pontok kell áthaladnia a \(\displaystyle B\) pontban kifejtett, ismeretlen nagyságú \(\displaystyle \boldsymbol F\) erőnek is.


1. ábra

A \(\displaystyle P\) pontig eltolt \(\displaystyle \boldsymbol F\) és \(\displaystyle \boldsymbol N\) vektor összege \(\displaystyle -\boldsymbol G\)-t kell adjon. Az ábráról vonalzóval és szögmérővel leolvashatjuk, hogy az erők nagyságával arányos \(\displaystyle F\) és \(\displaystyle G\) távolságok aránya kb. 0,57, vagyis \(\displaystyle F\approx 57~\)N, és a függőlegessel bezárt \(\displaystyle \varphi\) szög kb. \(\displaystyle 15^\circ\). A talicska száraira tehát egyenként kb. 28,5 N erőt kell kifejteni, és azok a függőlegestől \(\displaystyle 15^\circ\)-kal ,,előrefelé'' dőlnek.

Hasonló módon végezhetjük el a szerkesztést a lefelé haladó talicskánál is (2. ábra).


2. ábra

Az ábráról leolvashatjuk, hogy \(\displaystyle F\) nagysága itt is kb. 57 N, és a függőlegessel bezárt szöge ugyancsak kb. \(\displaystyle 15^\circ\), de most a rudak végénél kifejtett erő ,,hátrafelé'' dől.

A kétféle elrendezés azonos végeredménye nem véletlen. Ha ugyanis az 1. ábrán látható talicska erőrendszerét a \(\displaystyle T\) ponton átmenő és az ábra síkjára merőleges tengely körül \(\displaystyle 180^\circ\)-kal elforgatjuk, majd mindhárom erő irányát megfordítjuk, akkor éppen a 2. ábra erőrendszerét kapjuk.

A szerkesztéssel kapott eredményt számítással is ellenőrizhetjük, pontosíthatjuk. A 3. ábrán látható jelöléseket fogjuk használni.


3. ábra

A \(\displaystyle PAB\) derékszögű háromszögből leolvashatjuk, hogy \(\displaystyle AP=2\ell \tg\beta\), a \(\displaystyle PAT\) derékszögű háromszögből pedig azt, hogy \(\displaystyle AP=\frac{\ell}{ \tg\alpha}\). Ezek szerint

\(\displaystyle \tg\beta=\frac{1}{2\tg\alpha}=\frac{1}{2\tg18^\circ}=1{,}539 \qquad \Rightarrow \qquad \beta=56{,}98^\circ\approx 57^\circ.\)

A talicska rúdjainak végénél összesen kifejtett \(\displaystyle \boldsymbol F\) erőnek a függőlegessel bezárt szöge

\(\displaystyle \varphi=90^\circ-(\alpha+\beta)=15{,}02^\circ\approx 15^\circ.\)

Felírhatjuk meg a \(\displaystyle PSR\) háromszögre a szinusztételt:

\(\displaystyle \frac{\vert\boldsymbol F\vert}{\vert\boldsymbol G\vert}=\frac{PR}{PQ}=\frac{\sin\alpha}{\sin(90^\circ+\beta)}=0{,}567.\)

Ezek szerint a rúdvégekre összesen \(\displaystyle 56{,}7~{\rm N}\approx 57~{\rm N}\) erőt kell kifejtenünk.


Statisztika:

26 dolgozat érkezett.
4 pontot kapott:Albert Máté, Gábriel Tamás, Horváth 221 Zsóka, Mészáros Ádám, Murai Dóra Eszter, Schmercz Blanka, Visontai Barnabás Péter.
3 pontot kapott:Fajszi Karsa, Kovács Kinga, Köpenczei Csanád, Marozsi Lenke Sára, Nagy 456 Imre, Vágó Botond, Waldhauser Miklós.
2 pontot kapott:2 versenyző.
1 pontot kapott:4 versenyző.
0 pontot kapott:2 versenyző.
Nem versenyszerű:2 dolgozat.

A KöMaL 2021. októberi fizika feladatai