Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A P. 5402. feladat (2022. április)

P. 5402. Egy \(\displaystyle R\) sugarú, elhanyagolható tömegű, vékony hengeres abroncsra egy \(\displaystyle m\) tömegű, pontszerű nehezéket erősítettünk. Az abroncs az ábrán látható labilis egyensúlyi helyzetéből kimozdul, és akkor csúszik meg a talajon, amikor középpontjának elmozdulása éppen \(\displaystyle R\). Mekkora a tapadási súrlódási együttható az abroncs és a vízszintes talaj között?

Közli: Balogh Péter, Gödöllő

(5 pont)

A beküldési határidő 2022. május 16-án LEJÁRT.


I. megoldás. Az abroncsot és a pontszerű nehezéket tekinthetjük egyetlen merev testnek, amelynek tömegközéppontja a nehezéknél van, így a tömegközéppontra vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka elhanyagolhatóan kicsi, nullának tekinthető. A megcsúszás pillanatában az abroncs középpontjának elmozdulása \(\displaystyle R\), az abroncs elfordulása tehát az ábrának megfelelően

\(\displaystyle \alpha=1\ \text{radián}=57{,}3^\circ.\)


1. ábra

A talajnál ható \(\displaystyle N\) nyomóerő és \(\displaystyle S\) súrlódási erő eredője a tömegközéppont, vagyis a nehezék irányába mutat, hiszen a rendszer tehetetlenségi nyomatéka erre a pontra vonatkoztatva nulla. Az ábráról leolvashatjuk, hogy a tapadási súrlódási együttható

\(\displaystyle \mu_0=\frac{S}{N}={\rm tg}\,\frac{\alpha}{2}\approx 0{,}55.\)

II. megoldás. Az \(\displaystyle \alpha=1\) radián szöggel elfordult helyzetben az abroncs és a hozzá erősített nehezék a \(\displaystyle P\) ponton átmenő, a szimmetriatengellyel párhuzamos egyenes (az ún. pillanatnyi forgástengely) körül fordul el, így a nehezék \(\displaystyle \boldsymbol v\) sebességvektora merőleges a \(\displaystyle PQ\) egyenesre.


2. ábra

Másrészt tudjuk, hogy a talaj által kifejtett \(\displaystyle \boldsymbol F\) erő (ami a karika közvetítésével a nehezékre ható kényszererővel egyezik meg) nem végez munkát, emiatt \(\displaystyle \boldsymbol F\) merőleges \(\displaystyle \boldsymbol v\)-re, vagyis \(\displaystyle PQ\) irányú. Fennáll tehát, hogy

\(\displaystyle \mu_0=\frac{S}{N}={\rm tg}\,\frac{\alpha}{2}\approx 0{,}55.\)


Statisztika:

23 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Beke Bálint, Bencz Benedek, Dóra Márton, Kertész Balázs, Nemeskéri Dániel, Toronyi András.
4 pontot kapott:Somlán Gellért, Téglás Panna.
3 pontot kapott:5 versenyző.
2 pontot kapott:3 versenyző.
1 pontot kapott:2 versenyző.
0 pontot kapott:4 versenyző.
Nem versenyszerű:1 dolgozat.

A KöMaL 2022. áprilisi fizika feladatai