Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2023. novemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. december 15-én LEJÁRT.


M. 426. Mérjük meg gyári műszer használata nélkül három különböző, a háztartásban található anyag viszkozitását! Például: étolaj, méz, mosogatószer, motorolaj, tusfürdő stb.

Közli: Széchenyi Gábor, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. december 15-én LEJÁRT.


G. 829. Kepler második törvénye értelmében a Napból a bolygóhoz húzott vezérsugár azonos idők alatt azonos területeket súrol. Határozzuk meg, hogy a Napból a Földhöz húzott vezérsugár másodpercenként hány \(\displaystyle \mathrm{km}^2\)-t súrol!

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 830. Egy vékony falú, 5 cm sugarú hengeres üvegedény fenéklapja kétszer vastagabb, mint a palástja. Legfeljebb milyen magas az edény, ha egy 30 fokos lejtőn a talpára állítva nem borul fel?

(A súrlódás olyan nagy, hogy az edény nem csúszik meg a lejtőn.)

(4 pont)

megoldás, statisztika


G. 831. Vízitúrán dobozos vaníliafagylaltot vásároltunk, melyet vékony falú, közelítőleg téglatest alakú fagylaltos dobozban árulnak. A termék címkéjéről leolvasható, hogy a töltőtömege 1250 g és a nettó térfogata 2500 ml. A doboz üresen 81 gramm tömegű, ha színültig töltjük vízzel, 2738 grammot nyom.

A lezárt, bontatlan fagylaltosdoboz úgy pottyan a vízbe, hogy a teteje néz felfelé. Becsüljük meg, hogy a magasságának hányad részéig merül a vízbe, és a magaságának hányad részéig tölti ki a fagylalt!

(4 pont)

megoldás, statisztika


G. 832. Egy szabályos háromszög alapú szoba kettő falát síktükör borítja. A szoba közepén áll egy lámpa. Hány képe keletkezik a lámpának?

(4 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. december 15-én LEJÁRT.


P. 5517. Egy lejtő felső, \(\displaystyle \ell_1\) hosszúságú szakaszán a súrlódási együttható \(\displaystyle \mu_1\), az alsó, \(\displaystyle \ell_2\) hosszúságú szakaszán pedig \(\displaystyle \mu_2\). Egy kicsiny test nulla kezdősebességgel indulva a lejtő aljánál éppen megáll. Mekkora a lejtő hajlásszöge?

Adatok: \(\displaystyle \ell_1=20\) cm, \(\displaystyle \ell_2=40\) cm, \(\displaystyle \mu_1=0{,}1\) és \(\displaystyle \mu_2=0{,}2\).

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5518. Vízszintes helyzetben rögzített, \(\displaystyle R=20\) cm sugarú, csúszós felületű hengeres testre \(\displaystyle \ell\) hosszúságú hajlékony, könnyű fonalat fektettünk az ábrán látható módon.

A fonál egyik végéhez \(\displaystyle m\), a másikhoz \(\displaystyle 2m\) tömegű, pontszerűnek tekinthető testet erősítettünk. Legfeljebb mekkora \(\displaystyle \ell\) esetén lehet egyensúlyban ez a rendszer?

Példatári feladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5519. Dionüszosz vízszintes talajon elhelyezett egymás tetején \(\displaystyle 2\) egyforma, \(\displaystyle h\) magasságú, egyenes henger alakú, borral közel teletöltött hordót. Héraklész tizenharmadik próbájaként azt a feladatot kapja, hogy fúrjon a hordók falára merőlegesen egy-egy lyukat az alsó, illetve a felső hordóba, az adott hordó aljától mért ugyanakkora \(\displaystyle xh\) magasságban.

Hogyan válassza meg Héraklész a dimenziótlan \(\displaystyle x\) arányszám értékét, hogy a borsugarak földet érési pontjai a lehető legmesszebb kerüljenek egymástól?

Dürer-verseny feladata nyomán

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5520. A mindkét végén zárt, \(\displaystyle 2\ell\) hosszúságú, vízszintesen fekvő hengert egy vékony dugattyúlap két egyenlő részre oszt. Mindkét részben \(\displaystyle 100\;{}^\circ\)C hőmérsékletű, 100 kPa nyomású levegő van. Az egyik részbe annyi vizet juttatunk, hogy telített gőz keletkezik, miközben a hőmérsékletet \(\displaystyle 100\;{}^\circ\)C-on tartjuk.

Mennyivel mozdul el a dugattyúlap és mekkora lesz mindkét részben a nyomás?

Példatári feladat

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5521. Egy főzőlapon 12 egyforma ellenálláshuzal található, amelyek az ábrán látható módon kapcsolódnak egymáshoz.

Milyen a főzőlap hőteljesítményének százalékos megoszlása az egyes huzalok között, ha az \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\) pontok közé feszültséget kapcsolunk?

Közli: Tornyos Tivadar Eörs, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5522. Két vízszintes, párhuzamos, súrlódásmentes szigetelőrúd egymástól \(\displaystyle d\) távolságra helyezkedik el. Az alsó rúdon egy \(\displaystyle q\) töltésű, \(\displaystyle m\) tömegű, a felsőn pedig egy \(\displaystyle -q\) töltésű, \(\displaystyle m\) tömegű kicsiny szigetelőgyöngy csúszik az ábrán látható módon.

Kezdetben a gyöngyök egymástól távol helyezkednek el, és \(\displaystyle u\) illetve \(\displaystyle v\) nagyságú sebességgel indulnak egymás felé. Mekkora lesz a mozgás során az egyes testek maximális sebessége?

Közli: Németh Róbert, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5523. Egy szabályos hatszög alapterületű szoba három szomszédos falát síktükör borítja. A szoba közepén világít egy lámpa. Hány képe keletkezik a lámpának?

Példatári feladat nyomán

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5524. Zárt kapilláris csőben 2 higanyoszlopot \(\displaystyle \mathrm{HgI}_2\) (higany-jodid) elektrolit vizes oldatú cseppje választ el. A cső belső átmérője 0,3 mm. A kapilláris cső a higanyhoz csatlakozó elektródákon keresztül sorba van kötve egy \(\displaystyle R=390~\mathrm{k}\Omega\)-os ellenállással és egy \(\displaystyle U=10\) V-os teleppel. Mennyi idő alatt mozdul el az oldatcsepp egy centiméternyit? Melyik irányba történik ez az elmozdulás?

A Kvant nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5525. Egy \(\displaystyle r\) sugarú, \(\displaystyle \varrho\) fajlagos ellenállású, hosszú, hengeres fémhuzalban \(\displaystyle I\) erősségű áram folyik egyenletes eloszlásban. A huzal felületi hőmérséklete állandó \(\displaystyle T_0\) értékű. Határozzuk meg a huzal hőmérsékletét a szimmetriatengelyén, ha ismert, hogy a fém hővezetési tényezője \(\displaystyle \lambda\)!

Közli: Vigh Máté, Biatorbágy

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)